Kappenabzeichen MIT GOTT FÜR KAISER UND VATERLAND 1914-1916 LIR 32

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment Neu-Sandec Nr. 32

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment

Neu-Sandec Nr. 32

Kappenabzeichen MIT GOTT FÜR KAISER UND VATERLAND 1914-1916 Schützen Regiment 32

Przynależność do wyższych związków taktycznych:

 

K. k. Lst. IR 32

K. k. 110. Lst. IBrig. / K. k. 210. Lst. IBrig.

K. k. 106. Lst. ID.

 

 

K. k. Lst. IR 32

 

VIII.1914

kk 110 LstIBrig. (3)

1.V.1915

kk 110 LstIBrig. (3)

1.IX.1915

kk 110 LstIBrig. (3)

15.X.1915

kk 110 LstIBrig. (3)

10.III.1916

kk 110 LstIBrig. (2)

28.VII.1916

49. IBrig. (2)

12.X.1916

move from ost Front to 5 Armee, arr 17 Oct

31.X.1916

I, II, III/LstIR 32 - kk 24 LstGbBrig

12.V.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
18.VIII.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
24.X.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
11.XI.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
15.VI.1918 kk 210 LstIBrig. (3)
2.IX.1918 kk 210 LstIBrig. (3)
15.X.1918 kk 210 LstIBrig. (3)

 

 

K. k. 110. Lst. IBrig. / K. k. 210. Lst. IBrig.

 

VIII.1914     

1 Armee: kk LstIR 16(3), kk LstIR 32(3), RSchwd. UR. 1, 2-12 cm KnBt. (= 13. u. 14. Komp. FsAR. 2)

X.1914

1 Armee, in rear of V Kps.

23.I.1915

46 SchD.

1.V.1915

106 LstID: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).

1.IX.1915

106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
15.X.1915 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
28.X.1915 106 LstID (?): rear of VII Kps area.
4.XI.1915 22 SchD.
10.XI.1915 ? VII Kps res.
mid XII.1915 ? 106 LstID.
10.III.1916 106 LstID: kk LstIR 31(2), kk LstIR 32(2).
mid V.1916 106 LstID.
28.VII.1916 106 LstID: IBaon I/4, kk LstIR 25(3), half RBaonLstIR 22.
1.XI.1916 106 LstID.
1.III.1917 106 LstID.
12.V.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
5.VI.1917 XVII Kps res, from 106 LstID.
18.VIII.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
24.X.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
11.XI.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
Spring 1918 became 210 LstIBrig: 106 LstID.
15.VI.1918 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
2.IX.1918 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
15.X.1918 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).

 

 

K. k. 106. Lst. ID.

 

VIII.1914     

Mobilized as kk 106 LstIBrig from Olmutz, became an ID in AGp Falkenfeld, with LstIR from Fs Krakau with two MGA:

LstIBrig Broddenrith, LstIBrig Rochel.

X.1914

1 Armee: indep in rear of 37 HID.

23.I.1915

Gp Martiny: kk 1 LstIBrig, kk LstIBrig Obst Köckh.

14.IV.1915

VI Kps.

1.V.1915

IX Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 21 Jun.

1.IX.1915

VIII Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, Gp Freisinger.

20.IX.1915

VII Kps: 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: on SW Front.

18 Oct 1915

VII Kps: 111 LstIBrig.

28.X.1915 VII Kps: Kmdo -Lokvice: 110 LstIBrig rear of 22 SchD: 111 LstIBrig with 17 ID.
mid XII.1915 III Kps.
10.III.1916 VII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig.
mid V.1916 VII Kps: incl 187 IBrig.
22.VII.1916 mov from Nabresina to Brody, arr 30 Jul: 2 Armee, Gp Kosak (27 ID): kk 1 LstIBrig, 49 IBrig of 25 ID, kk 110 LstIBrig: kk 111 LstIBrig as Gp res.
1.X.1916 XVIII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 12 Jan 17.
26.III.1917 mov from Zabtotce to Prosecco, arr 11 Apr.
12.V.1917 5 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: committed to XVII Kps 15 May: 111 LstIBrig with 24 ID 5 Jun: 110 LstIBrig as XVII Kps res.
18.VIII.1917 Isonzo Armee: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig.
24.X.1917 HGp EH Eugen unm.: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig -Kmdo with XXIV Kps.
1.XI.1917 mov from Divaca to Trient, arr 11 Nov: Kmdo 106 FABrig -XXIV Kps
11.XI.1917 11 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig less Kmdo.
1.I.1918 11 Armee, Gp Kletter.
end I.1918 relieved by 18 ID: move to Belluno.
24.II.1918 mov from Toblach to Lublin, arr 12 Mar: infantry only.
III.1918 Assistenztruppe, kuk MilGenGouv Polen: infantry only.
15.VI.1918 kuk GenGouv Polen: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig: 106 FABrig with 38 HID.
30.VIII.1918 kuk GenGouv Polen, Lublin: infantry only.
2.IX.1918 dep Lublin for SW Front: arr Brixlegg only to be diverted to W Front, arr 22 Sep: XVIII Kps: with part 106 FABrig.
15.X.1918 XVIII Kps: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig, part 106 FABrig: StB 106 -d.7 RD.

 

 

Szczegóły w drugiej kolumnie obejmują o ile to możliwe: dowództwo nadrzędne pod którym działała formacja (pułk, brygada, dywizja) wraz z innymi formacjami które były pod jej komendą.

Przykładowo: 110. Lst. IBrig. w okresie od 1.V.1915 do 1.IX.1915 działała pod dowództwem 106 LstID. natomiast pod komendą 110. Lst. IBrig. pozostawały w tym czasie trzy pułki: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). W nawiasach podano liczbę batalionów w danym pułku.

 

 

Opracowane na podstawie:

 

The Austro-Hungarian Army 1914-18. For Collectors of its Postal items by John Dixon-Nuttall

Przynależność do wyższych związków taktycznych:

 

K. k. Lst. IR 32

K. k. 110. Lst. IBrig. / K. k. 210. Lst. IBrig.

 

 

K. k. Lst. IR 32

 

VIII.1914

kk 110 LstIBrig. (3)

1.V.1915

kk 110 LstIBrig. (3)

1.IX.1915

kk 110 LstIBrig. (3)

15.X.1915

kk 110 LstIBrig. (3)

10.III.1916

kk 110 LstIBrig. (2)

28.VII.1916

49. IBrig. (2)

12.X.1916

move from ost Front to 5 Armee, arr 17 Oct

31.X.1916

I, II, III/LstIR 32 - kk 24 LstGbBrig

12.V.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
18.VIII.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
24.X.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
11.XI.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
15.VI.1918 kk 210 LstIBrig. (3)
2.IX.1918 kk 210 LstIBrig. (3)
15.X.1918 kk 210 LstIBrig. (3)

 

 

K. k. 110. Lst. IBrig. / K. k. 210. Lst. IBrig.

 

VIII.1914     

1 Armee: kk LstIR 16(3), kk LstIR 32(3), RSchwd. UR. 1, 2-12 cm KnBt. (= 13. u. 14. Komp. FsAR. 2)

X.1914

1 Armee, in rear of V Kps.

23.I.1915

46 SchD.

1.V.1915

106 LstID: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).

1.IX.1915

106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
15.X.1915 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
28.X.1915 106 LstID (?): rear of VII Kps area.
4.XI.1915 22 SchD.
10.XI.1915 ? VII Kps res.
mid XII.1915 ? 106 LstID.
10.III.1916 106 LstID: kk LstIR 31(2), kk LstIR 32(2).
mid V.1916 106 LstID.
28.VII.1916 106 LstID: IBaon I/4, kk LstIR 25(3), half RBaonLstIR 22.
1.XI.1916 106 LstID.
1.III.1917 106 LstID.
12.V.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
5.VI.1917 XVII Kps res, from 106 LstID.
18.VIII.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
24.X.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
11.XI.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
Spring 1918 became 210 LstIBrig: 106 LstID.
15.VI.1918 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
2.IX.1918 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
15.X.1918 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).

 

 

K. k. 106. Lst. ID.

 

VIII.1914     

Mobilized as kk 106 LstIBrig from Olmutz, became an ID in AGp Falkenfeld, with LstIR from Fs Krakau with two MGA:

LstIBrig Broddenrith, LstIBrig Rochel.

X.1914

1 Armee: indep in rear of 37 HID.

23.I.1915

Gp Martiny: kk 1 LstIBrig, kk LstIBrig Obst Köckh.

14.IV.1915

VI Kps.

1.V.1915

IX Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 21 Jun.

1.IX.1915

VIII Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, Gp Freisinger.

20.IX.1915

VII Kps: 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: on SW Front.

18 Oct 1915

VII Kps: 111 LstIBrig.

28.X.1915 VII Kps: Kmdo -Lokvice: 110 LstIBrig rear of 22 SchD: 111 LstIBrig with 17 ID.
mid XII.1915 III Kps.
10.III.1916 VII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig.
mid V.1916 VII Kps: incl 187 IBrig.
22.VII.1916 mov from Nabresina to Brody, arr 30 Jul: 2 Armee, Gp Kosak (27 ID): kk 1 LstIBrig, 49 IBrig of 25 ID, kk 110 LstIBrig: kk 111 LstIBrig as Gp res.
1.X.1916 XVIII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 12 Jan 17.
26.III.1917 mov from Zabtotce to Prosecco, arr 11 Apr.
12.V.1917 5 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: committed to XVII Kps 15 May: 111 LstIBrig with 24 ID 5 Jun: 110 LstIBrig as XVII Kps res.
18.VIII.1917 Isonzo Armee: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig.
24.X.1917 HGp EH Eugen unm.: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig -Kmdo with XXIV Kps.
1.XI.1917 mov from Divaca to Trient, arr 11 Nov: Kmdo 106 FABrig -XXIV Kps
11.XI.1917 11 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig less Kmdo.
1.I.1918 11 Armee, Gp Kletter.
end I.1918 relieved by 18 ID: move to Belluno.
24.II.1918 mov from Toblach to Lublin, arr 12 Mar: infantry only.
III.1918 Assistenztruppe, kuk MilGenGouv Polen: infantry only.
15.VI.1918 kuk GenGouv Polen: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig: 106 FABrig with 38 HID.
30.VIII.1918 kuk GenGouv Polen, Lublin: infantry only.
2.IX.1918 dep Lublin for SW Front: arr Brixlegg only to be diverted to W Front, arr 22 Sep: XVIII Kps: with part 106 FABrig.
15.X.1918 XVIII Kps: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig, part 106 FABrig: StB 106 -d.7 RD.

 

 

Szczegóły w drugiej kolumnie obejmują o ile to możliwe: dowództwo nadrzędne pod którym działała formacja (pułk, brygada, dywizja) wraz z innymi formacjami które były pod jej komendą.

Przykładowo: 110. Lst. IBrig. w okresie od 1.V.1915 do 1.IX.1915 działała pod dowództwem 106 LstID. natomiast pod komendą 110. Lst. IBrig. pozostawały w tym czasie trzy pułki: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). W nawiasach podano liczbę batalionów w danym pułku.

 

 

Opracowane na podstawie:

 

The Austro-Hungarian Army 1914-18. For Collectors of its Postal items by John Dixon-Nuttall

Przynależność do wyższych związków taktycznych:

 

K. k. Lst. IR 32

K. k. 110. Lst. IBrig. / K. k. 210. Lst. IBrig.

 

 

K. k. Lst. IR 32

 

VIII.1914

kk 110 LstIBrig. (3)

1.V.1915

kk 110 LstIBrig. (3)

1.IX.1915

kk 110 LstIBrig. (3)

15.X.1915

kk 110 LstIBrig. (3)

10.III.1916

kk 110 LstIBrig. (2)

28.VII.1916

49. IBrig. (2)

12.X.1916

move from ost Front to 5 Armee, arr 17 Oct

31.X.1916

I, II, III/LstIR 32 - kk 24 LstGbBrig

12.V.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
18.VIII.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
24.X.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
11.XI.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
15.VI.1918 kk 210 LstIBrig. (3)
2.IX.1918 kk 210 LstIBrig. (3)
15.X.1918 kk 210 LstIBrig. (3)

 

 

K. k. 110. Lst. IBrig. / K. k. 210. Lst. IBrig.

 

VIII.1914     

1 Armee: kk LstIR 16(3), kk LstIR 32(3), RSchwd. UR. 1, 2-12 cm KnBt. (= 13. u. 14. Komp. FsAR. 2)

X.1914

1 Armee, in rear of V Kps.

23.I.1915

46 SchD.

1.V.1915

106 LstID: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).

1.IX.1915

106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
15.X.1915 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
28.X.1915 106 LstID (?): rear of VII Kps area.
4.XI.1915 22 SchD.
10.XI.1915 ? VII Kps res.
mid XII.1915 ? 106 LstID.
10.III.1916 106 LstID: kk LstIR 31(2), kk LstIR 32(2).
mid V.1916 106 LstID.
28.VII.1916 106 LstID: IBaon I/4, kk LstIR 25(3), half RBaonLstIR 22.
1.XI.1916 106 LstID.
1.III.1917 106 LstID.
12.V.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
5.VI.1917 XVII Kps res, from 106 LstID.
18.VIII.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
24.X.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
11.XI.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
Spring 1918 became 210 LstIBrig: 106 LstID.
15.VI.1918 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
2.IX.1918 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
15.X.1918 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).

 

 

K. k. 106. Lst. ID.

 

VIII.1914     

Mobilized as kk 106 LstIBrig from Olmutz, became an ID in AGp Falkenfeld, with LstIR from Fs Krakau with two MGA:

LstIBrig Broddenrith, LstIBrig Rochel.

X.1914

1 Armee: indep in rear of 37 HID.

23.I.1915

Gp Martiny: kk 1 LstIBrig, kk LstIBrig Obst Köckh.

14.IV.1915

VI Kps.

1.V.1915

IX Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 21 Jun.

1.IX.1915

VIII Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, Gp Freisinger.

20.IX.1915

VII Kps: 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: on SW Front.

18 Oct 1915

VII Kps: 111 LstIBrig.

28.X.1915 VII Kps: Kmdo -Lokvice: 110 LstIBrig rear of 22 SchD: 111 LstIBrig with 17 ID.
mid XII.1915 III Kps.
10.III.1916 VII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig.
mid V.1916 VII Kps: incl 187 IBrig.
22.VII.1916 mov from Nabresina to Brody, arr 30 Jul: 2 Armee, Gp Kosak (27 ID): kk 1 LstIBrig, 49 IBrig of 25 ID, kk 110 LstIBrig: kk 111 LstIBrig as Gp res.
1.X.1916 XVIII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 12 Jan 17.
26.III.1917 mov from Zabtotce to Prosecco, arr 11 Apr.
12.V.1917 5 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: committed to XVII Kps 15 May: 111 LstIBrig with 24 ID 5 Jun: 110 LstIBrig as XVII Kps res.
18.VIII.1917 Isonzo Armee: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig.
24.X.1917 HGp EH Eugen unm.: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig -Kmdo with XXIV Kps.
1.XI.1917 mov from Divaca to Trient, arr 11 Nov: Kmdo 106 FABrig -XXIV Kps
11.XI.1917 11 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig less Kmdo.
1.I.1918 11 Armee, Gp Kletter.
end I.1918 relieved by 18 ID: move to Belluno.
24.II.1918 mov from Toblach to Lublin, arr 12 Mar: infantry only.
III.1918 Assistenztruppe, kuk MilGenGouv Polen: infantry only.
15.VI.1918 kuk GenGouv Polen: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig: 106 FABrig with 38 HID.
30.VIII.1918 kuk GenGouv Polen, Lublin: infantry only.
2.IX.1918 dep Lublin for SW Front: arr Brixlegg only to be diverted to W Front, arr 22 Sep: XVIII Kps: with part 106 FABrig.
15.X.1918 XVIII Kps: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig, part 106 FABrig: StB 106 -d.7 RD.

 

 

Szczegóły w drugiej kolumnie obejmują o ile to możliwe: dowództwo nadrzędne pod którym działała formacja (pułk, brygada, dywizja) wraz z innymi formacjami które były pod jej komendą.

Przykładowo: 110. Lst. IBrig. w okresie od 1.V.1915 do 1.IX.1915 działała pod dowództwem 106 LstID. natomiast pod komendą 110. Lst. IBrig. pozostawały w tym czasie trzy pułki: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). W nawiasach podano liczbę batalionów w danym pułku.

 

 

Opracowane na podstawie:

 

The Austro-Hungarian Army 1914-18. For Collectors of its Postal items by John Dixon-Nuttall

Przynależność do wyższych związków taktycznych:

 

K. k. Lst. IR 32

K. k. 110. / 210. Lst. IBrig.

 

 

K. k. Lst. IR 32

 

VIII.1914

kk 110 LstIBrig. (3)

1.V.1915

kk 110 LstIBrig. (3)

1.IX.1915

kk 110 LstIBrig. (3)

15.X.1915

kk 110 LstIBrig. (3)

10.III.1916

kk 110 LstIBrig. (2)

28.VII.1916

49. IBrig. (2)

12.X.1916

move from ost Front to 5 Armee, arr 17 Oct

31.X.1916

I, II, III/LstIR 32 - kk 24 LstGbBrig

12.V.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
18.VIII.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
24.X.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
11.XI.1917 kk 110 LstIBrig. (3)
15.VI.1918 kk 210 LstIBrig. (3)
2.IX.1918 kk 210 LstIBrig. (3)
15.X.1918 kk 210 LstIBrig. (3)

 

 

K. k. 110. / 210. Lst. IBrig.

 

VIII.1914     

1 Armee: kk LstIR 16(3), kk LstIR 32(3), RSchwd. UR. 1, 2-12 cm KnBt. (= 13. u. 14. Komp. FsAR. 2)

X.1914

1 Armee, in rear of V Kps.

23.I.1915

46 SchD.

1.V.1915

106 LstID: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).

1.IX.1915

106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
15.X.1915 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
28.X.1915 106 LstID (?): rear of VII Kps area.
4.XI.1915 22 SchD.
10.XI.1915 ? VII Kps res.
mid XII.1915 ? 106 LstID.
10.III.1916 106 LstID: kk LstIR 31(2), kk LstIR 32(2).
mid V.1916 106 LstID.
28.VII.1916 106 LstID: IBaon I/4, kk LstIR 25(3), half RBaonLstIR 22.
1.XI.1916 106 LstID.
1.III.1917 106 LstID.
12.V.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
5.VI.1917 XVII Kps res, from 106 LstID.
18.VIII.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
24.X.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
11.XI.1917 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
Spring 1918 became 210 LstIBrig: 106 LstID.
15.VI.1918 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
2.IX.1918 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).
15.X.1918 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3).

 

 

K. k. 106. Lst. ID.

 

VIII.1914     

Mobilized as kk 106 LstIBrig from Olmutz, became an ID in AGp Falkenfeld, with LstIR from Fs Krakau with two MGA:

LstIBrig Broddenrith, LstIBrig Rochel.

X.1914

1 Armee: indep in rear of 37 HID.

23.I.1915

Gp Martiny: kk 1 LstIBrig, kk LstIBrig Obst Köckh.

14.IV.1915

VI Kps.

1.V.1915

IX Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 21 Jun.

1.IX.1915

VIII Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, Gp Freisinger.

20.IX.1915

VII Kps: 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: on SW Front.

18 Oct 1915

VII Kps: 111 LstIBrig.

28.X.1915 VII Kps: Kmdo -Lokvice: 110 LstIBrig rear of 22 SchD: 111 LstIBrig with 17 ID.
mid XII.1915 III Kps.
10.III.1916 VII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig.
mid V.1916 VII Kps: incl 187 IBrig.
22.VII.1916 mov from Nabresina to Brody, arr 30 Jul: 2 Armee, Gp Kosak (27 ID): kk 1 LstIBrig, 49 IBrig of 25 ID, kk 110 LstIBrig: kk 111 LstIBrig as Gp res.
1.X.1916 XVIII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 12 Jan 17.
26.III.1917 mov from Zabtotce to Prosecco, arr 11 Apr.
12.V.1917 5 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: committed to XVII Kps 15 May: 111 LstIBrig with 24 ID 5 Jun: 110 LstIBrig as XVII Kps res.
18.VIII.1917 Isonzo Armee: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig.
24.X.1917 HGp EH Eugen unm.: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig -Kmdo with XXIV Kps.
1.XI.1917 mov from Divaca to Trient, arr 11 Nov: Kmdo 106 FABrig -XXIV Kps
11.XI.1917 11 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig less Kmdo.
1.I.1918 11 Armee, Gp Kletter.
end I.1918 relieved by 18 ID: move to Belluno.
24.II.1918 mov from Toblach to Lublin, arr 12 Mar: infantry only.
III.1918 Assistenztruppe, kuk MilGenGouv Polen: infantry only.
15.VI.1918 kuk GenGouv Polen: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig: 106 FABrig with 38 HID.
30.VIII.1918 kuk GenGouv Polen, Lublin: infantry only.
2.IX.1918 dep Lublin for SW Front: arr Brixlegg only to be diverted to W Front, arr 22 Sep: XVIII Kps: with part 106 FABrig.
15.X.1918 XVIII Kps: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig, part 106 FABrig: StB 106 -d.7 RD.

 

 

Szczegóły w drugiej kolumnie obejmują o ile to możliwe: dowództwo nadrzędne pod którym działała formacja (pułk, brygada, dywizja) wraz z innymi formacjami które były pod jej komendą.

Przykładowo: 110. Lst. IBrig. w okresie od 1.V.1915 do 1.IX.1915 działała pod dowództwem 106 LstID. natomiast pod komendą 110. Lst. IBrig. pozostawały w tym czasie trzy pułki: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). W nawiasach podano liczbę batalionów w danym pułku.

 

 

Opracowane na podstawie:

 

The Austro-Hungarian Army 1914-18. For Collectors of its Postal items by John Dixon-Nuttall

Copyright © Grzegorz Liberacki All Rights Reserved

Maschinengewehr Schwarzlose M.07/12