Kappenabzeichen MIT GOTT FÜR KAISER UND VATERLAND 1914-1916 LIR 32

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment Neu-Sandec Nr. 32

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment

Neu-Sandec Nr. 32

Kappenabzeichen MIT GOTT FÜR KAISER UND VATERLAND 1914-1916 Schützen Regiment 32

Przynależność do wyższych związków taktycznych:

 

K. k. LIR 32 / K. k. SchR. 32

K. k. 91. LIBrig. / K. k. 91. SchBrig.

K. k. 46. LITD / K. k. 46. SchD.

 

 

K. k. SchR. 32

 

VIII.1914

91. SchBrig. (3)

1.V.1915

91. SchBrig. (4)

1.IX.1915

91. SchBrig. (3)

4.VI.1916

91. SchBrig. (5½)

28.VII.1916

91. SchBrig. (4)

1.VII.1917

91. SchBrig. (5)

15.VI.1918

91. SchBrig. (3)

15.X.1918

91. SchBrig. (2½)

 

 

K. k. 91. SchBrig.

 

VIII.1914     

46 SchD: SchR 16(3), SchR 31(3), SchR 32(3)

23.I.1915

Gp Martiny, 1 Armee

1.V.1915

46 SchD: SchR 15(4), SchR 31(4), SchR 32(4), EtMaR Monzar(4)

1.IX.1915

46 SchD: SchR 31(3), SchR 32(3)

4.VI.1916

46 SchD: SchR 15(6), SchR 32(5½)

3.VII.1916

46 SchD

28.VII.1916

46 SchD: FJB 17, FJB 31, SchR 15(2), SchR 32(4), kombIR Trupković (1½)

1.XI.1916

46 SchD

1.III.1916 46 SchD
1.VII.1917 46 SchD: SchR 15(3), SchR 16(3), SchR 32(5)
15.VI.1918 46 SchD: SchR 31(3), SchR 32(3)
15.X.1918 46 SchD: SchR 31(3), SchR 32(2½)

 

 

K. k. 46 SchD.

 

VIII.1914     

I Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig: until at least 31 Dec.

23.I.1915

I Kps: 92 SchBrig, kk 110 LstIbrig: 91 SchBrig - Gp Martiny.

1.V.1915

I Kps; Kmdo, 91 SchBrig, 46 FABrig: 92 SchBrig incl IR 99 (3) of 4 ID, separate.

16-20.V.1915

I.Kps.

26.V - 3.VI.1915

4 Armee, Gp Czapp.

2.VII.1915

mov to area Lemberg, arr 29 Jul: I Kps.

1.IX.1915

I Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 43 FABrig.

15.X.1915

Kps Szurmay -three quarters: I Kps -rest.

1.I.1916 Kps Szurmay -one fifth: I Kps -rest.
4.VI.1916 XVIII Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig, 25 FABrig.
3.VII.1916 XVIII Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, incl kombR Mjr Trupković made up from IR 42, FJB 17 and FJB 25.
28.VII.1916 Gp Hordt -see 33 ID: 91 SchBrig, 46 FABrig: 92 SchBrig in Gp Hulsen of Gp Hordt.
31.VIII.1916 d.HGp Linsingen, AGp Marwitz, Gp Diefenbach: one quarter with Gp Hordt; 92 SchBrig with.Gp Hulsen: until at least 1 Oct 16.
1.XI.1916 d.HGp Linsingen, AGp Litzmann, Gp Diefenbach: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig.
12.I.1917 d.HGp Linsingen, AGp Falkenhayn, Gp Leipzig.
1.III.1917 d.HGp Linsingen, Abschnitt Lipa: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig: until at least 1 Jul
1.X.1917 d.HGp Linsingen, AGp Falkenhayn: until at least 31 Dec 17.
28.II.1918 4 Armee, recently with XXII Kps, Abschnitt Lipa.
16.III.1918 mov to SW Front from Radziechow, arr 5 Apr.
5.IV.1918 XVI Kps: Pordenone.
15.VI.1918 XVI Kps res: 91 SchBrig, 92 SchBrig: 46 FABrig with 33 ID.
1.VII.1918 XXIII Kps: until at least 15 Aug.
15.X.1918 XXIII Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig: until the end.

 

 

Szczegóły w drugiej kolumnie obejmują o ile to możliwe: dowództwo nadrzędne pod którym działała formacja (pułk, brygada, dywizja) wraz z innymi formacjami które były pod jej komendą.

Przykładowo: 91. SchBrig. w okresie od 1.IX.1915 do 4.VI.1916 działała pod dowództwem 46. SchD. natomiast pod komendą 91. SchBrig. pozostawały w tym czasie dwa pułki: SchR. 15(6) oraz SchR. 32(5½). W nawiasach podano liczbę batalionów w danym pułku.

 

 

Opracowane na podstawie:

 

The Austro-Hungarian Army 1914-18. For Collectors of its Postal items by John Dixon-Nuttall

Przynależność do wyższych związków taktycznych:

 

K. k. LIR 32 / K. k. SchR. 32

K. k. 91. LIBrig. / K. k. 91. SchBrig.

K. k. 46. LITD / K. k. 46. SchD.

 

 

K. k. SchR. 32

 

VIII.1914

91. SchBrig. (3)

1.V.1915

91. SchBrig. (4)

1.IX.1915

91. SchBrig. (3)

4.VI.1916

91. SchBrig. (5½)

28.VII.1916

91. SchBrig. (4)

1.VII.1917

91. SchBrig. (5)

15.VI.1918

91. SchBrig. (3)

15.X.1918

91. SchBrig. (2½)

 

 

K. k. 91. SchBrig.

 

VIII.1914     

46 SchD: SchR 16(3), SchR 31(3), SchR 32(3)

23.I.1915

Gp Martiny, 1 Armee

1.V.1915

46 SchD: SchR 15(4), SchR 31(4), SchR 32(4), EtMaR Monzar(4)

1.IX.1915

46 SchD: SchR 31(3), SchR 32(3)

4.VI.1916

46 SchD: SchR 15(6), SchR 32(5½)

3.VII.1916

46 SchD

28.VII.1916

46 SchD: FJB 17, FJB 31, SchR 15(2), SchR 32(4), kombIR Trupković (1½)

1.XI.1916

46 SchD

1.III.1916

46 SchD

1.VII.1917

46 SchD: SchR 15(3), SchR 16(3), SchR 32(5)

15.VI.1918

46 SchD: SchR 31(3), SchR 32(3)

15.X.1918

46 SchD: SchR 31(3), SchR 32(2½)

 

 

K. k. 46 SchD.

 

VIII.1914     

I Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig: until at least 31 Dec.

23.I.1915

I Kps: 92 SchBrig, kk 110 LstIbrig: 91 SchBrig - Gp Martiny.

1.V.1915

I Kps; Kmdo, 91 SchBrig, 46 FABrig: 92 SchBrig incl IR 99 (3) of 4 ID, separate.

16-20.V.1915

I.Kps.

26.V - 3.VI.1915

4 Armee, Gp Czapp.

2.VII.1915

mov to area Lemberg, arr 29 Jul: I Kps.

1.IX.1915

I Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 43 FABrig.

15.X.1915

Kps Szurmay -three quarters: I Kps -rest.

1.I.1916

Kps Szurmay -one fifth: I Kps -rest.

4.VI.1916

XVIII Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig, 25 FABrig.

3.VII.1916

XVIII Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, incl kombR Mjr Trupković made up from IR 42, FJB 17 and FJB 25.

28.VII.1916

Gp Hordt -see 33 ID: 91 SchBrig, 46 FABrig: 92 SchBrig in Gp Hulsen of Gp Hordt.

31.VIII.1916

d.HGp Linsingen, AGp Marwitz, Gp Diefenbach: one quarter with Gp Hordt; 92 SchBrig with.Gp Hulsen: until at least 1 Oct 16.

1.XI.1916

d.HGp Linsingen, AGp Litzmann, Gp Diefenbach: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig.

12.I.1917

d.HGp Linsingen, AGp Falkenhayn, Gp Leipzig.

1.III.1917

d.HGp Linsingen, Abschnitt Lipa: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig: until at least 1 Jul

1.X.1917

d.HGp Linsingen, AGp Falkenhayn: until at least 31 Dec 17.

28.II.1918

4 Armee, recently with XXII Kps, Abschnitt Lipa.

16.III.1918

mov to SW Front from Radziechow, arr 5 Apr.

5.IV.1918

XVI Kps: Pordenone.

15.VI.1918

XVI Kps res: 91 SchBrig, 92 SchBrig: 46 FABrig with 33 ID.

1.VII.1918

XXIII Kps: until at least 15 Aug.

15.X.1918

XXIII Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig: until the end.

 

 

Szczegóły w drugiej kolumnie obejmują o ile to możliwe: dowództwo nadrzędne pod którym działała formacja (pułk, brygada, dywizja) wraz z innymi formacjami które były pod jej komendą.

Przykładowo: 91. SchBrig. w okresie od 1.IX.1915 do 4.VI.1916 działała pod dowództwem 46. SchD. natomiast pod komendą 91. SchBrig. pozostawały w tym czasie dwa pułki: SchR. 15(6) oraz SchR. 32(5½). W nawiasach podano liczbę batalionów w danym pułku.

 

 

Opracowane na podstawie:

 

The Austro-Hungarian Army 1914-18. For Collectors of its Postal items by John Dixon-Nuttall

Przynależność do wyższych związków taktycznych:

 

K. k. LIR 32 / K. k. SchR. 32

K. k. 91. LIBrig. / K. k. 91. SchBrig.

K. k. 46. LITD / K. k. 46. SchD.

 

 

K. k. SchR. 32

 

VIII.1914

91. SchBrig. (3)

1.V.1915

91. SchBrig. (4)

1.IX.1915

91. SchBrig. (3)

4.VI.1916

91. SchBrig. (5½)

28.VII.1916

91. SchBrig. (4)

1.VII.1917

91. SchBrig. (5)

15.VI.1918

91. SchBrig. (3)

15.X.1918

91. SchBrig. (2½)

 

 

K. k. 91. SchBrig.

 

VIII.1914     

46 SchD: SchR 16(3), SchR 31(3), SchR 32(3)

23.I.1915

Gp Martiny, 1 Armee

1.V.1915

46 SchD: SchR 15(4), SchR 31(4), SchR 32(4), EtMaR Monzar(4)

1.IX.1915

46 SchD: SchR 31(3), SchR 32(3)

4.VI.1916

46 SchD: SchR 15(6), SchR 32(5½)

3.VII.1916

46 SchD

28.VII.1916

46 SchD: FJB 17, FJB 31, SchR 15(2), SchR 32(4), kombIR Trupković (1½)

1.XI.1916

46 SchD

1.III.1916

46 SchD

1.VII.1917

46 SchD: SchR 15(3), SchR 16(3), SchR 32(5)

15.VI.1918

46 SchD: SchR 31(3), SchR 32(3)

15.X.1918

46 SchD: SchR 31(3), SchR 32(2½)

 

 

K. k. 46 SchD.

 

VIII.1914     

I Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig: until at least 31 Dec.

23.I.1915

I Kps: 92 SchBrig, kk 110 LstIbrig: 91 SchBrig - Gp Martiny.

1.V.1915

I Kps; Kmdo, 91 SchBrig, 46 FABrig: 92 SchBrig incl IR 99 (3) of 4 ID, separate.

16-20.V.1915

I.Kps.

26.V - 3.VI.1915

4 Armee, Gp Czapp.

2.VII.1915

mov to area Lemberg, arr 29 Jul: I Kps.

1.IX.1915

I Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 43 FABrig.

15.X.1915

Kps Szurmay -three quarters: I Kps -rest.

1.I.1916

Kps Szurmay -one fifth: I Kps -rest.

4.VI.1916

XVIII Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig, 25 FABrig.

3.VII.1916

XVIII Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, incl kombR Mjr Trupković made up from IR 42, FJB 17 and FJB 25.

28.VII.1916

Gp Hordt -see 33 ID: 91 SchBrig, 46 FABrig: 92 SchBrig in Gp Hulsen of Gp Hordt.

31.VIII.1916

d.HGp Linsingen, AGp Marwitz, Gp Diefenbach: one quarter with Gp Hordt; 92 SchBrig with.Gp Hulsen: until at least 1 Oct 16.

1.XI.1916

d.HGp Linsingen, AGp Litzmann, Gp Diefenbach: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig.

12.I.1917

d.HGp Linsingen, AGp Falkenhayn, Gp Leipzig.

1.III.1917

d.HGp Linsingen, Abschnitt Lipa: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig: until at least 1 Jul

1.X.1917

d.HGp Linsingen, AGp Falkenhayn: until at least 31 Dec 17.

28.II.1918

4 Armee, recently with XXII Kps, Abschnitt Lipa.

16.III.1918

mov to SW Front from Radziechow, arr 5 Apr.

5.IV.1918

XVI Kps: Pordenone.

15.VI.1918

XVI Kps res: 91 SchBrig, 92 SchBrig: 46 FABrig with 33 ID.

1.VII.1918

XXIII Kps: until at least 15 Aug.

15.X.1918

XXIII Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig: until the end.

 

 

Szczegóły w drugiej kolumnie obejmują o ile to możliwe: dowództwo nadrzędne pod którym działała formacja (pułk, brygada, dywizja) wraz z innymi formacjami które były pod jej komendą.

Przykładowo: 91. SchBrig. w okresie od 1.IX.1915 do 4.VI.1916 działała pod dowództwem 46. SchD. natomiast pod komendą 91. SchBrig. pozostawały w tym czasie dwa pułki: SchR. 15(6) oraz SchR. 32(5½). W nawiasach podano liczbę batalionów w danym pułku.

 

 

Opracowane na podstawie:

 

The Austro-Hungarian Army 1914-18. For Collectors of its Postal items by John Dixon-Nuttall

Przynależność do wyższych związków taktycznych:

 

K. k. LIR 32 / K. k. SchR. 32

K. k. 91. LIBrig. / K. k. 91. SchBrig.

K. k. 46. LITD / K. k. 46. SchD.

 

 

K. k. SchR. 32

 

VIII.1914

91. SchBrig. (3)

1.V.1915

91. SchBrig. (4)

1.IX.1915

91. SchBrig. (3)

4.VI.1916

91. SchBrig. (5½)

28.VII.1916

91. SchBrig. (4)

1.VII.1917

91. SchBrig. (5)

15.VI.1918

91. SchBrig. (3)

15.X.1918

91. SchBrig. (2½)

 

 

K. k. 91. SchBrig.

 

VIII.1914     

46 SchD: SchR 16(3), SchR 31(3), SchR 32(3)

23.I.1915

Gp Martiny, 1 Armee

1.V.1915

46 SchD: SchR 15(4), SchR 31(4), SchR 32(4), EtMaR Monzar(4)

1.IX.1915

46 SchD: SchR 31(3), SchR 32(3)

4.VI.1916

46 SchD: SchR 15(6), SchR 32(5½)

3.VII.1916

46 SchD

28.VII.1916

46 SchD: FJB 17, FJB 31, SchR 15(2), SchR 32(4), kombIR Trupković (1½)

1.XI.1916

46 SchD

1.III.1916

46 SchD

1.VII.1917

46 SchD: SchR 15(3), SchR 16(3), SchR 32(5)

15.VI.1918

46 SchD: SchR 31(3), SchR 32(3)

15.X.1918

46 SchD: SchR 31(3), SchR 32(2½)

 

 

K. k. 46 SchD.

 

VIII.1914     

I Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig: until at least 31 Dec.

23.I.1915

I Kps: 92 SchBrig, kk 110 LstIbrig: 91 SchBrig - Gp Martiny.

1.V.1915

I Kps; Kmdo, 91 SchBrig, 46 FABrig: 92 SchBrig incl IR 99 (3) of 4 ID, separate.

16-20.V.1915

I.Kps.

26.V - 3.VI.1915

4 Armee, Gp Czapp.

2.VII.1915

mov to area Lemberg, arr 29 Jul: I Kps.

1.IX.1915

I Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 43 FABrig.

15.X.1915

Kps Szurmay -three quarters: I Kps -rest.

1.I.1916

Kps Szurmay -one fifth: I Kps -rest.

4.VI.1916

XVIII Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig, 25 FABrig.

3.VII.1916

XVIII Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, incl kombR Mjr Trupković made up from IR 42, FJB 17 and FJB 25.

28.VII.1916

Gp Hordt -see 33 ID: 91 SchBrig, 46 FABrig: 92 SchBrig in Gp Hulsen of Gp Hordt.

31.VIII.1916

d.HGp Linsingen, AGp Marwitz, Gp Diefenbach: one quarter with Gp Hordt; 92 SchBrig with.Gp Hulsen: until at least 1 Oct 16.

1.XI.1916

d.HGp Linsingen, AGp Litzmann, Gp Diefenbach: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig.

12.I.1917

d.HGp Linsingen, AGp Falkenhayn, Gp Leipzig.

1.III.1917

d.HGp Linsingen, Abschnitt Lipa: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig: until at least 1 Jul

1.X.1917

d.HGp Linsingen, AGp Falkenhayn: until at least 31 Dec 17.

28.II.1918

4 Armee, recently with XXII Kps, Abschnitt Lipa.

16.III.1918

mov to SW Front from Radziechow, arr 5 Apr.

5.IV.1918

XVI Kps: Pordenone.

15.VI.1918

XVI Kps res: 91 SchBrig, 92 SchBrig: 46 FABrig with 33 ID.

1.VII.1918

XXIII Kps: until at least 15 Aug.

15.X.1918

XXIII Kps: 91 SchBrig, 92 SchBrig, 46 FABrig: until the end.

 

 

Szczegóły w drugiej kolumnie obejmują o ile to możliwe: dowództwo nadrzędne pod którym działała formacja (pułk, brygada, dywizja) wraz z innymi formacjami które były pod jej komendą.

Przykładowo: 91. SchBrig. w okresie od 1.IX.1915 do 4.VI.1916 działała pod dowództwem 46. SchD. natomiast pod komendą 91. SchBrig. pozostawały w tym czasie dwa pułki: SchR. 15(6) oraz SchR. 32(5½). W nawiasach podano liczbę batalionów w danym pułku.

 

 

Opracowane na podstawie:

 

The Austro-Hungarian Army 1914-18. For Collectors of its Postal items by John Dixon-Nuttall

Copyright © Grzegorz Liberacki All Rights Reserved

Maschinengewehr Schwarzlose M.07/12