Kappenabzeichen MIT GOTT FÜR KAISER UND VATERLAND 1914-1916 LIR 32

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment Neu-Sandec Nr. 32

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment

Neu-Sandec Nr. 32

Kappenabzeichen MIT GOTT FÜR KAISER UND VATERLAND 1914-1916 Schützen Regiment 32

Lista Strat - Verlustliste

 

Straty k. k. LIR. Nr. 32. - wyciąg z list K. u. k. Kriegsministerium z lat 1914-1918

 

 

Za zupełność i dokładność przedruku list strat Ministerstwo wojny nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności.

 

Pouczenie.

1. Zapytania o pobycie i o zranieniu albo chorobie osób zranionych, względnie zasłabłych należy wystosować zapomocą drukowanych podwójnych kartek korespondencyjnych albo telegraficznie (za dołączeniem zwrotnego portoryum) do biura wywiadowczego Austryackiego Towarzystwa czerwonego krzyża we Wiedniu albo do biura wywiadowczego Węgierskiego Towarzystwa czerwonego krzyża w Budapeszcie.

2. Dzień i miejsce pogrzebu zmarłych poda do wiadomości przynależny duszpasterz (prowadzący metryki).

 

 

Skrócenia.

 

 

Für Bezeichnung der Charge.

 

Inft.

Infanterist

Jäg.

Jäger

Drag.

Dragoner

Ul.

Ulane

Hus.

Husar

Kan.

Kanonier

Fahrkan.

Fahrkanonier

Fahrsold.

Fahrsoldat

Pion.

Pionier

Sapp.

Sappeur

Trainsold.

Trainsoldat

SanSold.

Sanitätssoldat

ResInft.

Reserve (Infanterist)

ErsRes.

Ersatzreservist

EinjFreiw.

Einjähri Freiwilliger

Horn.

Hornist

Tamb. Tambour
Gefr. Gefreiter
Patrf. Patrouilleführer
Vorm. Vormeister
Fahrvorm. Fahrvormeister
Korp. Korporal
Unterjäg. Unterjäger
Zugsf. Zugsführer
Feldw. Feldwebel
Oberjäg. Oberjäger
Fwk. Feuerwerker
Wachtm. Wachtmeister
Waffenm. Waffenmeister
RUOff. Rechnungsunteroffizier
Kdt. Asp. Kadettenaspirant
i. d. Res. in der Reserve
Kdt. Kadett
Fähnr. Fähnrich
Lt. Leutnant
Oblt. Oberleutnant
Hptm. Hauptmann
Rittm. Rittmeister
Mjr. Major
Obstl. Oberstleutnant
Obst. Oberst
GM. Generalmajor
FML. Feldmarschalleutnant
FZM. Feldzeugmeister
GdI. General der Infanterie
GdK. General der Kavallerie
Adj.                Adjutant

 

 

Für Bezeichnung der Truppenkörper.

 

IR.

Infanterieregiment

FJB.

Feldjägerbataillon

TJR.

Regiment d. Tiroler Kaiserjäger

DR.

Dragonerregiment

HR.

Husarenregiment

UR.

Ulanenregiment

FKR.

Feldkanonenregiment

FHR.

Feldhaubitzregiment

GAR.

Gebirgsartillerieregiment

FstAR.

Festungsartillerieregiment

FstAB.

Festungsartilleriebataillon

PionB.

Pionierbataillon

SappB.

Sappeurbataillon

TrainDiv.

Traindivision

EisenbR.

Eisenbahnregiment

TelR.

Telegraphenregiment

Inf.

Infanterie

Baon(s)

Bataillon(s)

Brig.

Brigade

MunK. Munitionskolonne
VerpflK. Verpflegskolonne
KMar. Kriegsmarine
Schw. Schwere
Reit. Reitende
SanAnst. Sanitätsanstalt
k. k. LIR. k. k. Landwehrinfanterieregiment
k. k. LUR.

k. k. Landwehrulanenregiment

LdschR. Landesschützenregiment
k. k. LFKD. k. k. Landwehrfeldkanonendivision
k. k. LFHD. k. k. Landwehrfeldhaubitzdivision
k. k. Lst. k. k. Landsturm
k. u. LIR. k. u. Landwehrinfanterieregiment
k. u. LHR. k. u. Landwehrhusarenregiment
k. u. LFKR. k. u. Landwehrfeldkanonenregiment
k. u. LFHR. k. u. Landwehrfeldhaubitzregiment
k. u. Lst. k. u. Landsturm
k. k. (k. u.) Gend. k. k. (k. u.) Gendarmerie
Div. Division

 

 

Für Bezeichnung der Unterabteilung.

 

Komp.

Kompagnie

Esk.

Eskadron

Batt.

Batterie

KnBatt.

Kanonenbatterie

HbBatt. Haubitzbatterie
Marschkomp. Marschkompagnie
MGA. Maschinengewehrabteilung  
RgtsStb. Regimentsstab

 

 

                                                  verw.                verwundet

                                                  kriegsgef.         kriegsgefangen

 

Porządek dat.

 

Imię i nazwisko, stopień wojskowy, oddział wojska, poddział, posiada prawo swojszczyzny w kraju, powiecie, w miejscowości, rok urodzenia, wiadomość.

Lista Strat - Verlustliste

 

Straty k. k. LIR. Nr. 32. - wyciąg z list K. u. k. Kriegsministerium z lat 1914-1918

 

 

Za zupełność i dokładność przedruku list strat Ministerstwo wojny nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności.

 

Pouczenie.

1. Zapytania o pobycie i o zranieniu albo chorobie osób zranionych, względnie zasłabłych należy wystosować zapomocą drukowanych podwójnych kartek korespondencyjnych albo telegraficznie (za dołączeniem zwrotnego portoryum) do biura wywiadowczego Austryackiego Towarzystwa czerwonego krzyża we Wiedniu albo do biura wywiadowczego Węgierskiego Towarzystwa czerwonego krzyża w Budapeszcie.

2. Dzień i miejsce pogrzebu zmarłych poda do wiadomości przynależny duszpasterz (prowadzący metryki).

 

 

Skrócenia.

 

 

Für Bezeichnung der Charge.

 

Inft. - Infanterist

Jäg. - Jäger

Drag. - Dragoner

Ul. - Ulane

Hus. - Husar

Kan. - Kanonier

Fahrkan. - Fahrkanonier

Fahrsold. - Fahrsoldat

Pion. - Pionier

Sapp. - Sappeur

Trainsold. - Trainsoldat

SanSold. - Sanitätssoldat

ResInft. - Reserve (Infanterist)

ErsRes. - Ersatzreservist

EinjFreiw. - Einjährig Freiwilliger

Horn. – Hornist

Tamb. - Tambour

Gefr. - Gefreiter

Patrf. - Patrouilleführer

Vorm. - Vormeister

Fahrvorm. - Fahrvormeister

Korp. - Korporal

Unterjäg. - Unterjäger

Zugsf. - Zugsführer

Feldw. - Feldwebel

Oberjäg. - Oberjäger

Fwk. - Feuerwerker

Wachtm. - Wachtmeister

Waffenm. - Waffenmeister

RUOff. - Rechnungsunteroffizier

Kdt. Asp. - Kadettenaspirant

i. d. Res. - in der Reserve

Kdt. - Kadett

Fähnr. - Fähnrich

Lt. - Leutnant

Oblt. - Oberleutnant

Hptm. - Hauptmann

Rittm. - Rittmeister

Mjr. - Major

Obstl. - Oberstleutnant

Obst. - Oberst

GM. - Generalmajor

FML. - Feldmarschalleutnant

FZM. - Feldzeugmeister

GdI. - General der Infanterie

GdK. - General der Kavallerie

Adj. - Adjutant

 

 

Für Bezeichnung der Truppenkörper.

 

IR.- Infanterieregiment

FJB. - Feldjägerbataillon

TJR. - Regiment d. Tiroler Kaiserjäger

DR. - Dragonerregiment

HR. - Husarenregiment

UR. - Ulanenregiment

FKR. - Feldkanonenregiment

FHR. - Feldhaubitzregiment

GAR. - Gebirgsartillerieregiment

FstAR. - Festungsartillerieregiment

FstAB. - Festungsartilleriebataillon

PionB. - Pionierbataillon

SappB. - Sappeurbataillon

TrainDiv. - Traindivision

EisenbR. - Eisenbahnregiment

TelR. - Telegraphenregiment

MunK. - Munitionskolonne

VerpflK. - Verpflegskolonne

KMar. - Kriegsmarine

Schw. - Schwere

Reit. - Reitende

SanAnst. - Sanitätsanstalt

k. k. LIR. - k. k. Landwehrinfanterieregiment

k. k. LUR. - k. k. Landwehrulanenregiment

LdschR. - Landesschützenregiment

k. k. LFKD. - k. k. Landwehrfeldkanonendivision

k. k. LFHD. - k. k. Landwehrfeldhaubitzdivision

k. k. Lst. - k. k. Landsturm

k. u. LIR. - k. u. Landwehrinfanterieregiment

k. u. LHR. - k. u. Landwehrhusarenregiment

k. u. LFKR. - k. u. Landwehrfeldkanonenregiment

k. u. LFHR. - k. u. Landwehrfeldhaubitzregiment

k. u. Lst. - k. u. Landsturm

k. k. (k. u.) Gend. - k. k. (k. u.) Gendarmerie

Div. - Division

 

 

Für Bezeichnung der Unterabteilung.

 

Komp. - Kompagnie

Esk. - Eskadron

Batt. - Batterie

KnBatt. – Kanonenbatterie

HbBatt. - Haubitzbatterie

Marschkomp. - Marschkompagnie

MGA. - Maschinengewehrabteilung

RgtsStb. – Regimentsstab

 

 

verw. - verwundet

kriegsgef. - kriegsgefangen

 

 

Porządek dat.

 

Imię i nazwisko, stopień wojskowy, oddział wojska, poddział, posiada prawo swojszczyzny w kraju, powiecie, w miejscowości, rok urodzenia, wiadomość.

Lista Strat - Verlustliste

 

Straty k. k. LIR. Nr. 32. - wyciąg z list K. u. k. Kriegsministerium z lat 1914-1918

 

 

Za zupełność i dokładność przedruku list strat Ministerstwo wojny nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności.

 

Pouczenie.

1. Zapytania o pobycie i o zranieniu albo chorobie osób zranionych, względnie zasłabłych należy wystosować zapomocą drukowanych podwójnych kartek korespondencyjnych albo telegraficznie (za dołączeniem zwrotnego portoryum) do biura wywiadowczego Austryackiego Towarzystwa czerwonego krzyża we Wiedniu albo do biura wywiadowczego Węgierskiego Towarzystwa czerwonego krzyża w Budapeszcie.

2. Dzień i miejsce pogrzebu zmarłych poda do wiadomości przynależny duszpasterz (prowadzący metryki).

 

 

Skrócenia.

 

 

Für Bezeichnung der Charge.

 

Inft.

Infanterist

Tamb.

Tambour

Kdt.

Kadett

Jäg.

Jäger

Gefr.

Gefreiter

Fähnr.

Fähnrich

Drag.

Dragoner

Patrf.

Patrouilleführer

Lt.

Leutnant

Ul.

Ulane

Vorm.

Vormeister

Oblt.

Oberleutnant

Hus.

Husar

Fahrvorm.

Fahrvormeister

Hptm.

Hauptmann

Kan.

Kanonier

Korp.

Korporal

Rittm.

Rittmeister

Fahrkan.

Fahrkanonier

Unterjäg.

Unterjäger

Mjr.

Major

Fahrsold.

Fahrsoldat

Zugsf.

Zugsführer

Obstl.

Oberstleutnant

Pion.

Pionier

Feldw.

Feldwebel

Obst.

Oberst

Sapp.

Sappeur

Oberjäg.

Oberjäger

GM.

Generalmajor

Trainsold.

Trainsoldat

Fwk.

Feuerwerker

FML.

Feldmarschalleutnant

SanSold.

Sanitätssoldat

Wachtm.

Wachtmeister

FZM.

Feldzeugmeister

ResInft.

Reserve (Infanterist)

Waffenm.

Waffenmeister

GdI.

General der Infanterie

ErsRes.

Ersatzreservist

RUOff.

Rechnungsunteroffizie

GdK.

General der Kavallerie

EinjFreiw.

Einjähri Freiwilliger

Kdt. Asp.

Kadettenaspirant

Adj.

Adjutant

Horn.

Hornist

i. d. Res.

in der Reserve

 

 

 

 

Für Bezeichnung der Truppenkörper.

 

IR.

Infanterieregiment

MunK.

Munitionskolonne

FJB.

Feldjägerbataillon

VerpflK.

Verpflegskolonne

TJR.

Regiment d. Tiroler Kaiserjäger

KMar.

Kriegsmarine

DR.

Dragonerregiment

Schw.

Schwere

HR.

Husarenregiment

Reit.

Reitende

UR.

Ulanenregiment

SanAnst.

Sanitätsanstalt

FKR.

Feldkanonenregiment

k. k. LIR.

k. k. Landwehrinfanterieregiment

FHR.

Feldhaubitzregiment

k. k. LUR.

k. k. Landwehrulanenregiment

GAR.

Gebirgsartillerieregiment

LdschR.

Landesschützenregiment

FstAR.

Festungsartillerieregiment

k. k. LFKD.

k. k. Landwehrfeldkanonendivision

FstAB.

Festungsartilleriebataillon

k. k. LFHD.

k. k. Landwehrfeldhaubitzdivision

PionB.

Pionierbataillon

k. k. Lst.

k. k. Landsturm

SappB.

Sappeurbataillon

k. u. LIR.

k. u. Landwehrinfanterieregiment

TrainDiv.

Traindivision

k. u. LHR.

k. u. Landwehrhusarenregiment

EisenbR.

Eisenbahnregiment

k. u. LFKR.

k. u. Landwehrfeldkanonenregiment

TelR.

Telegraphenregiment

k. u. LFHR.

k. u. Landwehrfeldhaubitzregiment

Inf.

Infanterie

k. u. Lst.

k. u. Landsturm

Baon(s)

Bataillon(s)

k. k. (k. u.) Gend.

k. k. (k. u.) Gendarmerie

Brig.

Brigade

Div.

Division

 

 

Für Bezeichnung der Unterabteilung.

 

Komp.

Kompagnie

HbBatt.

Haubitzbatterie

Esk.

Eskadron

Marschkomp.

Marschkompagnie

Batt.

Batterie

MGA.

Maschinengewehrabteilung

KnBatt.

Kanonenbatterie

RgtsStb.

Regimentsstab

 

verw.

verwundet

kriegsgef.

kriegsgefangen

 

 

Porządek dat.

 

Imię i nazwisko, stopień wojskowy, oddział wojska, poddział, posiada prawo swojszczyzny w kraju, powiecie, w miejscowości, rok urodzenia, wiadomość.

Verlustliste Nr. 18.

1914-09-29

 

Offiziere.

 

Chromcewicz Johann, Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Umarł. (Laut Meldung des Rgt. Heißt er „Stefan“.)

Ehrlich Philipp, Dr. techn., Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Haid Moritz, Dr. jur., Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Hauptmann Emil, Leutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Heřmann Johann, Oberleutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Zraniony.

Heyd Kamilo, Fähnrich , K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Hindels Arnold, Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Hulcš Theodor, Oberleutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Zraniony.

Knirsch Heinrich, Hauptmann, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Konečny Ludwig, Hauptmann, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Kosch Franz, Oberleutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kruk Eusebius, Oberleutnant Baons. Adj., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Lermer Julius, Hauptmann, , K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Loneck Eduard v., Hauptmann, , K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Umarł.

Matus Adalbert, Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Umarł.

Michaliček Johann, Oberleutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Michalski Janusch, Fähnrich i. d. Res. , K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Schreier Emil, Leutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 10. Komp., Zraniony.

Slavik Gottlieb, Leutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Syré August, Hauptmann, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Vukits Johann, Oberleutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Wahle Norbert, Leutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Winternitz Paul, Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Zipser Heinrich, Leutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

 

Mannschaft.

 

Adamczyk Franz, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Antończyk Stefan, Ersatzinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Baca Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Zraniony.

Baczkowski Josef, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Balon Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Feldkomp., Zraniony.

Banek Josef, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Bara Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Baran Michel, Korporal Tit. Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Baran Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Zraniony.

Basista Stanislaus, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Bawiec Andreas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Belniak Johann, Reservekorporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Berkelhammer Leib, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Umarł.

Bielecki Filip, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Biedak Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Umarł.

Białek Ladislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Umarł.

Biesiadski Bronislaus, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Bielecki Karl, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Blocha Valentin, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Bobak Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Bogusz Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Bogusz Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Bojda Karl, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Bonar Josef, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Borent Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Zraniony.

Bratko Josef, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Bryg Adalbert, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Bryl Peter, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Bryndal Ignaz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Bryniczka Karl, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Umarł.

Brzęczek Sebastian, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Budcik Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Bukowski Andreas, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 10. Komp., Umarł.

Bulanda Stanislaus, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Umarł.

Burzawa Josef, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Cebula Franz, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Chmielak Franz, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Chorowski Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Chrobak Ignaz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Chudyba Johann, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Cichoń Stanislaus, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Cichoń Stefan, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Cnota Paul, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Umarł.

Čubik Franz, Reservekorporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Cup Franz, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Curus Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Curyło Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Ćwikła Ladislaus, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Umarł.

Cyga Stanislaus, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Cyrek Thomas, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Czabański Ladislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Czernek Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Czyżykiewicz Josef, Reservegefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Umarł.

Delekta Ladislaus, Gefreiter Tit. Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Długopolski Michael, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Dobek Franz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Drag Felix, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Drozd Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Drzyzga Johann, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Dudziak Theodor, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Dulian Anton, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Umarł.

Duola Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Dutkanycz Kasimir, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Dziedzicz Karl, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Dziekan Jakób, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Zraniony.

Ferenz Felix, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Filias Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Flabowicz Konstantin, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony. (Kann auch Flakowicz heißen.)

Flakowicz Konstantin, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony. (Kann auch Flabowicz heißen.)

Fleischmann Wenzel, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Flig Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Umarł.

Forystek Valentin, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Frysztak Blasius, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Feldkomp., Zraniony.

Fryz Johann, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Fulara Stanislaus, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Umarł.

Fura Michael, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Umarł.

Furtak Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Gacek Andreas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Gajér, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Umarł. (Taufname unleserlich.)

Gałek Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Galica Johann, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Gańdur Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Garucarz Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Gawlak Andreas, Reservegefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Gazda Ladislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Gibes Ladislaus, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Glista Josef, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Gmyr Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Gniecki Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Gnutek, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Gogola Ignatz, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Umarł.

Goldmann Maximilian, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Gołębiowski Karl, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Goleń Johann, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Umarł.

Golonka Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Zraniony.

Gorka Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Goryczka Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Gondek Adalbert, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Graniczny Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Zraniony.

Grohot Anton, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Gruszecki Franz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Gryboś Dominik, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Gryga Anton, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Grys Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Zraniony.

Gryzło Ladislaus, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 10. Komp., Zraniony.

Gurga Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Gwóźdź Josef, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Feldkomp., Zraniony.

Harabasz Peter, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Hmura Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Zraniony.

Hołyst Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Umarł.

Horbut Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Jabłoński Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Jagoda Vinzenz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Jamrowicz Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Janik Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Umarł.

Janusz Johann, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Jarosz Markus, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Jarzębiński Anton, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Jasicki Franz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Jasiński Franz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Umarł.

Jonasek Kasimir, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Jucha Andreas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kądziolka Michael, Gefreiter Tit. Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Kałużny Johann, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Kamieńsky Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Kamiński Julius, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Kamiński Ludwig, Reservegefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Kamysz Franz, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kania Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Kapcia Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Kapun Anton, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Karyta Ladislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Kawa Jakob, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Kawalec Peter, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Kedroń Jakob, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Kenysa, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Kiemal Thomas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Kiełbasa Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kiełbasa Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kier Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Kijowski Vinzenz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kita Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Klecki Stanislaus, Gefreiter Tit. Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Klich Andreas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Klimek Franz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Koczuba Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Kołdosz Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Kolodzcy Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Konieczny Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Konieczny Thomas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Koper Martin, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Korbut Ludwig, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Korynia Johann, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kosela Jakob, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Kosiaty Vinzenz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Kossar Georg, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Kostik Nestor, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Kotra Adalbert, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Kowacz Franz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Kowalczyk Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Kowalczyk Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Kowalik Eduard, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Koza Franz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Umarł.

Kozubski Karl, Einj. Freiw., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Umarł.

Kranz Aron, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Krawczyk Blasius, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Krawczyk Paul, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Kręziel Andreas, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Krok Leopold, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Krokosz Stanislaus, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Król Josef, Reservekorporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Król Laurenz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Krzeptowski Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 10. Komp., Zraniony.

Krzyscák Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Kucia Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Kuczek Johann, Zugsführer Tit. Feldwebel, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kukla Franz, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Kulig Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Kuta Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Kutyba Ladislaus, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Kuziel Anton, Reservekorporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Kwapil Bretislaus, Reservekorporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Kwapniewski Witold, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Kwiecien Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Łasny Dominik, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Lata Heinrich, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Lepucki Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Lerner Simon, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Lesmak Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Leśniak Adalbert, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Lisovski Maryan, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Litawa Michael, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Łojas Andreas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Ludwig Alfred, Stabsfeldwebel, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Luszczek Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Magiera Josef, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Majewski Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Malinonski Johann, Infanterist Tit. Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Maludy Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Marek Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Marks Andreas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Marmoń Thomas, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Mazanek Ludwig, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Mazur Peter, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Mandrigol Franz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Michalek Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Michalski Franz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Miętus Klemens, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Mikołajczyk Matias, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Minorczyk Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Mire r. Gruszow, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Zraniony.

Mółka Johann, Reservekorporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Molo Franz, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Mordarski Eugen, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Mróz Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Mrugoła Josef, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Mygdal Anton, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Mucha Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Musial Paul, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Musial Peter, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Najdała Stanislaus, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Najdnik Mathias, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Naleśnyk Dimitr, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Niednelski Andreas, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Niejadlik Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Niemiec Ignaz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Niemiec Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Niewola Mathias, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Niziolek Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Nosat Franz, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Nowak Ladislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Nowak Mathias, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Oicik Jakob, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Onuszczak Dominik, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Ojczyk Franz, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Oracz Anton, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Oracz Martin, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Osuch Johann, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Pajor Michael, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Umarł.

Pałka Johann, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Paluta Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Zraniony.

Panck Ignaz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony. (Kann auch Pauck heißen.)

Papuga Adalbert, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Pasek Martin, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Umarł.

Pasiut Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Pauck Ignaz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony. (Kann auch Panck heißen.)

Pawula Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Peca Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Piekarz Johann, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Piekarczyk Simon, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Pietras Adalbert, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Pietryga Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Płaza Adam, Feldwebel, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Płocic, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Polak Emil, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Polański Peter, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Poradowski Johann, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Porebski Johann, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Postulka Adolf, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Zraniony.

Prząda Michael, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Przeklasa Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Zraniony.

Przeklasa Marek, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Przybylo Stanislaus, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Przybycien Stanislaus, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Put Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Pych Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Pych Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Pyrdoł Johann, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Pyszczak Franz, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Ronosz Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Sadowski Kazimir, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Sajak Peter, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Sateř Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Schmeider Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Schneider Rudolf, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Schneider Wilhelm, Reservekorporal Tit. Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Schwenk Theopil, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Sechmann Michael, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Sergiel Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Sieczkowski Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Sikora Leon, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Simon Friedrich, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Skarbek Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Umarł.

Skórka Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Skrba Franz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Skrobiś Paul, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Skuba Theofil, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Skwarczek Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Skwarczowski Augustin, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Słabaszewski Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Słaby Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Słáby Michael, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Slisz Martin, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Slowik Laurenz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Smalec Ladislaus, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Zraniony.

Smierciak Peter, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Umarł.

Smoła Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Socha Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Sopata Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Sowiźral Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Spyrka Andreas, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Sroka Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Stachowicz Ladislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Stalmach Jacob, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Stańczyk Franz, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Stanczyk Kaspar, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Umarł.

Stawicki Julius Miezislaus, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Stazyk Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Stec Adam Johann, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Stec Josef, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Umarł.

Stefański Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Stolarz Kasimir, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Stygar Johann, Reservekorporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Styrna Johann, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Suhecki Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Sułek, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Suski Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Suwada Franz, Reservefeldwebel Kadettenaspirant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Swiatkowski Anton, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Umarł.

Swider Josef, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Symczak Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Szczepanik Josef, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Szczur Anton, Kadettenaspirant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Szczurek Martin, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Szegeda Martin, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Szuba Michael, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Szywała Josef, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Tatuśka Nikolaus, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Tendera Johann, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Teraszka Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Tokarz Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Tokarz Josef, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Tumidajewicz Martin, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Turek Michael, Feldwebel, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Umarł.

Turlej Johann, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Ukleja Andreas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Ukleja Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Ulrich Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Mähren, Mährisch-Chrostau, 1876, Umarł.

Urban Kasper, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Wacławski Karl, Reservezugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Wastag Stanislaus, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Wávra Josef, Waffenmeister III. Tit. II. Klasse, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 10. Komp., Zraniony.

Wessło Franz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Węyzzyn [Węgrzyn] Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Widel Teofil, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Umarł.

Więcek Johann, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Wiktorowski Johann, Korporal Tit. Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 10. Komp., Zraniony.

Wilga Ferdinand, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 10. Komp., Zraniony.

Witek Ignatz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Witek Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Witowski Adalbert, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Włodarczyk Adalbert, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Wójcik Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Wójcik Stanislaus, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Wójcikiewicz Stanislaus, Reservegefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Wojnicki Josef, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Wróbel Karl, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Wróbl Peter, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Wroński Martin, Reservegefreiter Tit. Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Wszołek Jakób, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Wygoda Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Wygrecki Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Wyszyński Miezislaus, Reservekadettaspirant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Wywiał Ludwig, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Wzorek Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Zając Peter Tit. Korporal, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Zapała Matias, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Zaroffe Johann, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Zaskalski Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Zawisza Adalbert, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Zupnik Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

 

Verlustliste Nr. 40.

1914-10-30

 

Bachleda Franz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32. 9. Komp., verw.

Dulak Johann, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Gorzkowski Andreas, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Jasinski Adalbert, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Lukanović Silvester Edler von, Obst., k. k. LIR. Nr. 32, tot.

Nowaczek Johann, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Rapelak Andreas, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Sarkowicz Johann, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Szaflarski Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Śmierciak Paul, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Woźniak Stanislaus, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

 

Verlustliste Nr. 46.

1914-11-05

 

Adler Rudolf, Fähnr. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Babraj Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., tot.

Bacia Andreas, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., verw.

Bieleń Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Biernat Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., verw.

Blasinski Sigmunt, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Bogusz Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., verw. (Kann auch Rogusz heißen.)

Breżyna Paul, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Daniel Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Fisch Elias, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Golowski Julian, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., tot.

Graniczny Josef, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Grys Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Jacewicz Onofil, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Kargól Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Korona Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Krzyszton Karl Franz, TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Kwapniewski Benedikt, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Lazarowicz Marian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Mastalerz Ignaz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., tot.

Michalski Franz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., tot.

Mikulak Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Motkowicz Andreas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., tot.

Nosal Ladislaus, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., tot.

Nowak Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Obal Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., tot.

Osika Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Osuch Johann, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Plata Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., verw.

Podgornik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Ptak Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

 

Verlustliste Nr. 50.

1914-11-09

 

Budzyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., tot.

Jarosz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Marschkomp., verw.

Lewek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., verw.

Maciuszek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

 

Verlustliste Nr. 57.

1914-11-14.

 

Orlovszky Johann, Korp., IR. Nr. 71, 12. Komp., verw. (LIR. Nr. 32.)

 

Verlustliste Nr. 66.

1914-11-21

 

Nossek, Obstl., k. k. LIR. Nr. 32, verw., kriegsgef.

 

Verlustliste Nr. 70.

1914-11-30

 

Augustyn Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., tot.

Bacher Richard, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., tot.

Biedroń Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Bilinski Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Boda Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., tot.

Boduch Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Bogusz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Bohaczyk Anton, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Böhm Walter, Lt., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Borowka Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Boruta Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Bragiel Josef, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., tot.

Bugno Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Bujak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Bukowiec Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., tot.

Bukowiec Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Burdel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Cetnar Felix, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Chmiel Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Chmiel Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Cichoń Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Cichowski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Cieciwa Ignatz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., tot.

Cieslik Johann, k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Ciohoń Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Cison Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Dańkowski Cyril, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Dragon Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Duhač-Viskocil Karl, Fähnr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Dudek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Falaš Gregor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

First Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Furgat Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Gruber Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Gruszewski Matias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Gruszka Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Gurowski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Hadal Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Hamerschlag, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Hansel Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Hartel Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Hebda Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Hlupka Bartolomeus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Hodur Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Hoffman Isaak, Dr. jur., Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Hyhlik Franz, Kdt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., tot.

Jagoda Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., tot.

Jajesnica Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Jakus Lukas, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Jantas Laurenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Jelonek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw. (Kann auch Jelonek heißen.)

Jemkiewicz Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Jessernigg Gustav, Hptm., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Küsiak Franz, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Kaleta Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Kania Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Kania Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Karki Stanislaus, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Kaszluga Ignatz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Kawula Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Kecki Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Kerilcien Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., tot. (Kann auch Kwilcied heißen.)

Kielbasa Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Kirysztofiak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw. (Kann auch Knysztofiak heißen.)

Klehr Karl, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Klesicz Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Kleszczyk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Klimek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Kmieć Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Knysztofiak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw. (Kann auch Kirysztofiok heißen.)

Kobylecki Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Kopel Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Kosowski Tomas, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Kosciński Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Kotowirz Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., tot. (Kann auch Kozowice heißen.)

Koubek Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Kowalczyk Nicefor, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Koza Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Kozak Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Kozowice Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., tot. (Kann auch Kotowirz heißen.)

Kozub Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Kratochwyle Friedrich, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Krociek Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Kuchta Johann, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Kwasniak Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Kwilcied Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., tot. (Kann auch Kerilcień heißen.)

Lacki Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Lakota Stefan, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Lesiowicz Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Lomnicki Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Lysak, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Majerski Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Majewski Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Malek Karl, KdtAsp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., tot.

Manek Franz, Lt., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Mazgaj Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Michalik Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Michalski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Miotla Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Miteja Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Mitus Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Motera Ignaz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Msarz Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Mucha Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Musiał Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Musiał Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Niemiec Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Niemiec Kaspar, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Orlowski Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Pančesz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., tot.

Papiernik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., tot.

Pawłowski Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Pelak Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Piatek Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., tot.

Piechowicz Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Pietka Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Piwowarczyk Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Plichta Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Popowczyk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Przěwozniok Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., tot.

Pyrcz Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Reczynski Julius, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Rodak Leon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Rożana Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Sadowicz Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Sajdak Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Salomon Adalbert, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Sara Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Sembrat Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Siuta Peter, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Slanina Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Slonek Peter, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Smoleń Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Smoleń Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Socha Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., tot.

Sozienzki Andreas, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Sroka Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Sroka Johann I, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Stachel Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., tot.

Stanek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Staniszewski Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Strama Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Stránsky Jaromir, Kdt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., tot.

Strzelec Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Studziński Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., tot.

Stupek Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Synowiecki Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Szafraniec Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Tokarczyk Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Trybus Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Trzebunia Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Turza Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Urban Kasper, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Wachnowski Wladimir, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Walaszek Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Walaszek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Walewski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

Węgrzyn Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Więcek Matias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Zmuda Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Zolna Ladislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Zwoliński Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

 

Verlustliste Nr. 73.

1914-12-04

 

Bartusiewicz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., tot.

Biernakiewicz Tadeus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Feszczuk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Fornal Michael, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Gawelda Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Kleinhändler Nathan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Klucznik Ignatz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Kreżałek L., Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Kuchta Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Leś Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Noses Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Pabrowski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Schwojkesz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw. (Kann auch Schwojkasz heißen.)

Węgrzyn Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Witkowski Ladislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Zgórski Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

 

Verlustliste Nr. 76.

1914-12-09

 

Dutka Andreas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw.

 

 

Verlustliste Nr. 82.

1914-12-19

 

Alt Erich, Fähnr., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Fischkus Leopold, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Flecker Anton, Oblt., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Geyer Leopold, Lt., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Gröger Richard, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Hampl Alois, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Harmach Josef, Oblt., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Jary Stanislaus, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Jelušić Anselm, Fähnr. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Löwenbein Ernst, Dr. jur., Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Megiska Wladimir, Fähnr. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Müller Karl, Dr. jur., Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

 

Berichtigungen.

Verlustliste Nr.46.

 

Ochrkany Karl, Oblt., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland. War in der Verlustliste Nr. 46 tot gemeldet.)

Schürl Egon, Oblt., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

 

Verlustliste Nr. 105.

1915-01-17

 

Falthansl Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

 

Verlustliste Nr. 106.

1915-01-18

 

Jawień Anton, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Nieszkowice Małe, 1888, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Nadolski Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Kupienin, 1880, kriegsgef. (Pawloda, Gouvernement Semipalatinsk, Rußland.)

Nawrocki Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Świebodzin, 1886, kriegsgef. (Jelez, Gouvernement Orel, Rußland.)

Pietrowski Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., MGA., Galizien, Tarnów, Ilkowice, 1891, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Polowiec Leopold, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Niederösterreich, Wien, 1888, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

Szczepaniak Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Szczawnica Wyżna, 1891, kriegsgef. (Akmolinsk, Rußland.)

 

Verlustliste Nr. 109.

1915-01-21

 

Grábek Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, verw.

 

Verlustliste Nr. 121.

1915-02-06

 

Bernowski Bartolomeus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Bernowski Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Brückner Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Nawratil Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Prochaska Thomas, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw. (19.-24./11. 1914).

Svečar Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

 

Verlustliste Nr. 123.

1915-02-10

 

Offiziere.

 

Czech Ladislaus, Fähnr. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., tot (21.-30./11.1914).

Druszcz Anton, Kdt., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw. (21./11. bis 6./12. 1914).

Křiž Friedrich, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., tot (21.-30./11.1914).

Lindenthal Franz, Fähnr. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21.-30./11.1914).

Matzenauer Karl, Fähnr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw. (21.-30./11.1914).

Wahle Norbert, Lt., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw. (1./11. bis 10./11. 1914, zweite Verw.)

Zamečnik Karl, Fähnr. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw. (21.-30./11.1914).

Zweigenthal Robert, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., tot (21.-30./11.1914).

 

Mannschaft.

 

Arendarczyk Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21.-30./11.1914).

Baczynski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Badowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., tot (21. bis 30./11.1914).

Baradziej Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Baran Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Bardoń Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Bargiel Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., tot (26./11.1914).

Bařyk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Baziuk Nikita, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Beer f. Weinberger Moses, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Beldegrün f. Stanisberger Hain, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., tot (21.-30./11.1914).

Berkelhammer Isaak, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Bernolak Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Bieda Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Biedal Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Bielewicz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Bienarski Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Bilinski Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Blecharczyk Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Boczeń Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Boduch Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Bogusz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Bondor Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21. bis 30./11.1914).

Borowiec Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Briniarski Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Brzek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Brzorád Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Brzuchacz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Bugański Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Bukowice [Bukowiec ?] Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Buzdek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Cebula Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Chamowski Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Chmielak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Cholewa Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Chuczek Theodor, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Cieslik Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Cwiertniewicz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21.- 30./11.1914).

Cwik Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21./11. – 30./11.1914).

Czernecki Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Czyrmanski Julian, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., tot. (21. – 30./11.1914).

Dabrowa Adalbert, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Deiuk Florian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., tot. (21./11. bis 6./12.1914).

Dolinski Osyf., Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., tot. (21. – 30./11.1914).

Dostal Otto, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Drabik Ladislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Droźdź Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Duda Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Dudek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Dudik Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Durachta Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., tot. (21. – 30./11.1914).

Dworak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Ebert Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Felter Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Fiedor Alexander, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Fijal Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Filipowicz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Fisch Salomon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Frej Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Fries Vinzenz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Furtag Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., tot. (21. bis 30./11.1914).

Gaber Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Galica Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Gargul Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., tot. (21./11. bis 6./12.1914).

Gąsienica Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., kriegsgef.

Gaweł Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Gawron Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Gawron Paul, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Gluczko Theodor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Gnutek Peter, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Golebiowski [Gołębiowski] Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Góral Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Görz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Grohmann Rudolph, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Groń Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Gruszecki Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Gryga Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Gurak Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Hatschol Josef, Gefr., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1883, kriegsgef. (Iwanowo-Wossnesensk, Gouvernement Wladimir, Rußland.) [k. k. LIR. Nr. 32 ?]

Havlićek Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Hebda Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Herc Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Herman Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Herz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Homonczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Hořic Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Horok Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Hrusciel Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Hudy Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Hurej Klemens, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Hyc Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Jableński Anton, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Jágoda Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Jakubas Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Janas Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., tot (21./11. bis 6./12.1914).

Jandura Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Janus Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Jaracz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Jaross Johann I, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Jarosz Sebastian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Jedlecki Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Jędrzyek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Jopuła Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Jurkowski Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Juszkiewicz Johann, Sącz (Sandec), verw., kriegsgef. (Ukryskoje, Rußland.) [k. k. LIR. Nr. 32 ?]

Kacz Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Kadřobek Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21. bis 30./11.1914).

Kamermayer Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (4. bis 6./12.1914).

Kamperda Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21.- 30./11.1914).

Kapecki Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (4.- 6./12.1914).

Kaponski Marian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw. (21./11- 6./12.1914).

Karasek Mathias, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21.- 30./11.1914).

Karczmarczyk Jakob, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw. (21./11- 6./12.1914).

Kasiwor Stanislaus, Galizien, Tarnów, verw., kriegsgef. (Tambow, Rußland.) [k. k. LIR. Nr. 32 ?]

Kasprzyk Karl, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21. bis 30./11.1914).

Kender Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw. (21./11 bis 6./12.1914).

Keper Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw. (21. bis 30./11.1914).

Kępowicz Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw. (21.- 30./11.1914).

Kipiel false Grab, Benedik, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Klag Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw. (21. bis 28./11.1914).

Klich Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21. bis 30./11.1914).

Klokar Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21. bis 30./11.1914).

Klousek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw. (21. bis 28./11.1914).

Knurowski Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21.- 30./11.1914).

Kociolek Konstantin, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw. (21./11 bis 6./12.1914).

Koczwara Johann, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw. (21.- 30./11.1914).

Kokoszka Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw. (21.- 30./11.1914).

Kolodziejczyk Vasil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21.- 30./11.1914).

Konturek Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Korinski Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Korn Abraham, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Korpiel Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Korzeń Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Kosturkiewicz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Koza Andreas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Koza Stanislaus, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Kozak Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Kozira Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Kozko Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Kraj Jakob, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Kratkoronky Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Krauz recte Blatt Mendel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw. (1./11- 10./11.1914).

Krejza Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., tot (1. bis 10./11.1914).

Król Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Kubisztal Konstantin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Kubou Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw. (21. bis 30./11.1914).

Kučera Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw. (21. bis 30./11.1914).

Kulig Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw. (21./11 bis 6./12.1914).

Kümler Heinrich, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Kuna Leo, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Kural Andreas, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Kurdyś Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Kwapien Sigmund, Zugsf. TitFeldw, k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw. (21.- 30./11.1914).

Labuda Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Labuz Ladislaus, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Lampa Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Laszkowski Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Latka Anton, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Leja Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Linder Abraham, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Lis Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Lizak Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Lopata [Łopata] Ludwig, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Łopatkiewicz Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Lulek Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Malaca Vinzenz, Gefr. Tit Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Mandziara Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Marcinkowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Maruga Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Maślak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Maslowski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Matura Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Matusik Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., tot (21. bis 30./11.1914).

Matyk Paul, Inft., Galizien, Jasło, verw., kriegsgef. (Evakuationsspital Nr. 8 in Moskau, Rußland.) [k. k. LIR. Nr. 32 ?]

Mazour Gottlieb, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Mielorczyk Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Młynarczik [Młynarczyk] Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Motyka Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., tot (21.- 30./11.1914).

Mroź Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Mruszek Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Mularz Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., tot (21. bis 28./11.1914).

Muszalski Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Nakolni Roman, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Nalepa Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Nestropowicz Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Niziołek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Nowak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Nowak Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Nowotny Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Olchawa Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Oleksy Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Opiekun Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Osika Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Pachut Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Papiesz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Pasek Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Pasek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Pater Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Pawlikowski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Peksa Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb, tot {26./11.1914).

Pelišek Wilhelm, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Perlik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Piasecki Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Pietruszka Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., tot (21./11 bis 6./12.1914).

Pietrzyk Adalbert, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Pikulski Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Pilch Adam, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21. bis 30./11.1914).

Pilch Heinrich, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Piorkowski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Płachus Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Plak Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Plaza Adam, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Podraza Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Podwiga Ferdinand, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Potaczak Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., tot (21./11 bis 6./12.1914).

Przetacznik Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Puarczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Putko Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Pyrc Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Pyrč Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., tot (21.- 30./11.1914).

Pyśno Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Romanowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Rosiek Bartholomeus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw. (21. Bis 28./11.1914).

Roźek Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Rymarczyk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Sanakowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Schustak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Schwimmer Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Sebik Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Sekula Roman, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Siwak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Skoczylas Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Skotnicki Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., tot (21. Bis 30./11.1914).

Skrzybek Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Słota Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Slowik Karl, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Slowik Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Smetana Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Smoła Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Smoter Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Solarczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Sopata Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Stabach Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb, tot (26./11.1914).

Stachnik Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Stańczak Michal, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Stasik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Štastny Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Stoklava Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw. (Kann auch Stoklasa heißen.)

Strzelec Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Styrna Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., tot (21.- 30./11.1914).

Sulicz Leon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Svojitko Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Šwab Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Sym Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Szczepanek Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Szczurek Ignatz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb, verw.

Szela Stanislaus, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., tot (21. bis 30./11.1914).

Szewczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw. (21. bis 30./11.1914).

Šzot Andreas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw. (17.- 30./11.1914).

Szuminski Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Szweda Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Szyk Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Tabiš Michael, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw.

Tokarz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Tumidajewicz Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Tyrkiel Michael, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw.

Urban Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Vcislo Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Velebil Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Velebil Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Vesely Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Vocetka Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Wachala Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Wanczyk Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw.

Wieckowski Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Wierzbicki Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., tot (26./11.1914).

Wirchanowski Polikorp, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Wlodek Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., tot (21./11. bis 6./12.1914).

Wojnarowicz Roman, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Wojtarowicz Alois, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Wytrpał Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Zahn Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Zaroffa Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Zborowski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Zelek Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw. (21./11. bis 6./12.1914).

Zenišek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Zdebski Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Ziarko Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Zielinski Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., verw.

Zimmermann Abraham, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Zurek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Zwolinski Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Zych Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Zychiewicz Adam, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Zygadlo Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

 

Verlustliste Nr. 124.

1915-02-11

 

Offiziere.

 

Krismanić Albrecht Ritter von, Mjr., k. k. LIR. Nr. 32, tot (2./1.1915.)

 

Verlustliste Nr. 134.

1915-03-01

 

Offiziere.

 

Holoubek Alois, Oblt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Groß-Meseritsch, Moschlischt, 1881, verw. (21. – 31./12.1914. Von der 10. Komp.)

Pileski Julian, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Krakau, 1883, verw.

 

Mannschaft.

 

Abend Moses, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, 1891, verw. (23./12.1914. Von der 3. Komp.)

Babiś Ignaz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Targ, Bańska, 1891, verw. (23./12.1914. Von der 3. ErsKomp.)

Bach Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Bielcza, 1888, verw. (23./12.1914).

Baczek Ladislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1890, verw. (23./12.1914).

Banik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Łostówka, 1883, verw. (23./12.1914. Von der 2. ErsKomp.)

Bauer Jakob, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Bochnia, 1885, tot (21./12.1914).

Borna Wasyl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Gorlice, Klinikówka [Klimkówka] 1892, verw. (Von der 11. Komp.)

Broda Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Wasruda [Wał-Ruda] 1887, verw. (21.-31./12.1914). (Von der 1. ErsKomp.)

Buzek Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Targ, Biały Dunajec, 1879, verw. (1.-31./12.1914). (Von der 3. ErsKomp.)

Capik Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Bochnia, Łazy, 1888, tot (23./12.1914). (Von der 7. Komp.)

Chłosta Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Dąbrówki, 1883, tot (23./12.1914). (Von der . ErsKomp.)

Cierniak Johann, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Bochnia, Jodłówka, 1889, tot (21./12.1914).

Ciombor Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Otfinów, 1883, tot (23./12.1914).

Cymbalski Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1890, verw. (21./12.1914).

Czyżycki Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Dobrociesz, 1893, tot (23./12.1914).

Dobrzański Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Jasień, 1885, verw. (21.-31./12.1914. – Von der 1. ErsKomp.)

Dosoudil Anton, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (21./12.1914).

Dudek Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Biskupice Melsztyńskie, 1889, verw. (1.-31./12.1914).

Dudek Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Bochnia, Matszowice ?, 1881, verw. (23./12.1914. – Von der 5. Komp.)

Dybaś Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Jasło, Osobnica, 1885, verw. (21.-31./12.1914. – Von der 12. Komp.)

Foryś Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Wola Brzostecka, 1892, verw. (23./12.1914).

Gardula Wenzel, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw. (21. Bis 31./12.1914).

Gdowski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Biała, 1887, verw. (23./12.1914. Von der 1. ErsKomp.).

Górczyk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Miłkowitz ?, 1888, verw. (21.-31./12.1914. – Von der 10. Komp.)

Gubala Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Targ, Maruszyna, 1893, verw. (21./12.1914).

Gurga Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Wiewiórka, 1882, tot (21./12.1914).

Handgryf Aron, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., verw. (In der Evidenz nicht auffindbar.)

Harnik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Barnowice [Barnowiec], 1893, verw. (Von der 9. Komp.)

Hruška Emanuel, StbsFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Schlesien, Troppau, Schönstein, 1877, tot (23./12.1914. Von der 8. Komp.)

Jabloucki Stanislaus, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Stęcina ?, 1889, kriegsgef. (Von der 8. Komp.)

Jeżowski Rafael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, 1892, verw. (Von der 9. Komp.)

Kadziołka Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Poręba Spytkowska, 1880, verw.

Kapuścinski Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., kriegsgef.

Karpała Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Bochnia, Książnice, 1884, verw. (23./12.1914. Von der 2. Komp.)

Kiełbasa Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Grybów, Ptaszkowa, 1885, verw. (Von der 3. ErsKomp.)

Klimek Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Słona, 1883, tot (1. – 31./12.1914. - Von der 1. ErsKomp.)

Knopik Josef, Inft. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Pleśna, 1886, verw. (Von der 4. Komp.).

Kocwa Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Bochnia, Wiatowice, 1882, verw. (Von der 2. ErsKomp.)

Kokoszka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Poręba Spytkowska, 1887, tot (23./12.1914. - Von der 1. ErsKomp.)

Kołodziej Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Łostówka, 1889, tot (23./12.1914. Von der 5. Komp.)

Kornaus Filip, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Kosiński Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, verw. (In der Evidenz nicht auffindbar.)

Kotra Adalbert, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (In der Evidenz nicht auffindbar.)

Kotra Alexander, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Bilsko, 1887, verw. (Von der 3. ErsKomp.)

Krok Franz, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Grybów, Biała Niżna, 1884, verw. (Von der 4. ErsKomp.)

Król Benedikt, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Klęczany, 1885, verw. (Von der 3. ErsKomp.)

Krynicki Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Słotwiny, 1886 verw. (Von der 9. Komp.)

Kuliński Josef, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Bochnia, Brzesłów [Bessów ?], 1891, Kriegsgef. (Von der 6. Komp.)

Kurión Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Ruda Kamczaka [Kameralna ?], 1890, verw. (Kann auch Kuzion heißen.)

Kuzion Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Ruda Kamczaka [Kameralna ?], 1890, verw. (Kann auch Kurion heißen.)

Lała Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., verw. (In der Evidenz nicht auffindbar.)

Lech Andreas, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Jodłowa, 1885, tot (23./12.1914).

Lis Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Siekierczyna, 1882, verw. (Von der 2. ErsKomp.)

Lisowski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Jasło, 1889, verw. (Von der 4. ErsKomp.)

Litwa Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Strońce [Stronie ?], 1886, verw. (Von der 8. Komp.)

Lorek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Czechów [Czchów], 1891, verw.

Ludwin Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Gorlice, Kryg, 1892, verw. (Von der 10. Komp.)

Macheta Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Lisa-Góra [Lisia Góra], 1891, verw. (Von der 1. Komp.)

Malaga Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Wesołów, 1887, verw. (Von der 4. Komp.)

Maldoni Michael, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, verw.

Marbach Isaak, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, 1890, verw.

Misiaszek Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Lubasz, 1884, verw. (23./12.1914).

Mrówka Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1883, verw. (Von der 1. Komp.)

Muszalski Adalbert, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Wola Gręboszowska, 1891, verw.

Ortsmann Markus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Żabno, 1890, verw.

Padło Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Wierzchosławice, 1885, verw. (Von der 1. ErsKomp.)

Pagacz Peter, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Zabierzowska, 1889, verw. (Von der 6. Komp.)

Pałka Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Pilcza Żelichowska, 1880, verw. (Von der 1. ErsKomp.)

Pasyk Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Tymbark, 1885, verw. (Von der 2. ErsKomp.)

Pesz Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Gorlice, Wapienne, 1893, verw. (Von der 12. Komp.)

Pierz Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Gorlice, Siary, 1882, tot (23./12.1914. Von der 12. Komp.)

Piwowar Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Stańkowa, 1886, verw. (Von der 3. ErsKomp.)

Pospisil Vinzenz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., tot (31./12.1914).

Put Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Poręba Spytkowska, 1880, kriegsgef.

Rosiński Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Targ, Czarny Dunajec, 1891, tot (23./12.1914. – Von der 7. Komp.)

Sala Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Bochnia, Niewiarów, 1881, verw. (Von der 5. Komp.)

Serwatka Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Jasło, Jareniówka, 1888, verw. (Von der 4. ErsKomp.)

Śliwa Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Słopnice Królewskie, 1886, verw. (Von der 7. Komp.)

Smorsz Nikolaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Jasło, Folusz, 1893, verw. (Von der 8. Komp.)

Sobarnia Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Nowodworze, 1884, verw.

Starzyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Łęg, 1885, verw. (Von der 1. ErsKomp.)

Stopa Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Mędrzechów, 1888, verw. (Von der 1. Komp.)

Suchan Boleslaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Tuchów, 1893, verw. (Von der 3. Komp.)

Surma Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Bochnia, Słomka, 1889, tot (23./12.1914. Von der 5. Komp.)

Süsskind Samuel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Chyszów, 1891, verw. (Von der 4. Komp.)

Swierad Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1888, verw.

Szczygieł Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Paszyn, 1888, verw. (Von der 9. Komp.)

Szudy Hinzenty [Vinzenty ?], Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Jasło, Dębowiec, 1889, kriegsgef. (Von der 12. Komp.)

Tokarczyk Gabryel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw. (1. – 31./12.1914. In der Evidenz nicht auffindbar.)

Tokarz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Bilsko, 1889, verw. (21. – 31./12.1914. Von der 3. Komp.)

Tylka Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Targ, Ciche, 1883, verw. (21. – 31./12.1914. – Von der 3. ErsKomp.)

Weiser Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Dąbrowica, 1893, verw. (23./12.1914. Von der 4. Komp.)

 

Verlustliste Nr. 135.

 1915-03-02

 

Mannschaft.

 

Ovčarek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Mähren, Olmütz, Holič, 1878, kriegsgef.

 

Verlustliste Nr. 143.

 1915-03-17

 

Mannschaft.

 

Baranowski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, 1895, verw.

Bielat Miezyslaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., kriegsgef.

Biernat Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Niegowić, 1884, verw.

Bochenek Emil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., tot (31./1.1915).

Cyganowski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Jasło, Sądkowa, 1889, verw.

Duda Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Slupice [Słupiec], 1887, kriegsgef.

Dulian Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Letowiec [Łętowice], 1892, verw.

Duliban Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., tot (2. – 22./1.1915).

Galczynski Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., kriegsgef. (Kann auch Golczynski heißen.)

Gąsecki Tadeus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Czortków, 1894, kriegsgef.

Gilski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1888, verw.

Galczewski Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., kriegsgef. (Kann auch Galczynski heißen.)

Herold Miroslaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., tot (8./1.1915). (Vom Stande des k. k. LIR. Nr. 13.)

Ignatowicz Teodor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wierchomla, 1895, verw.

Jahm Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Juracz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Jasło, Dobrzynia, 1888, kriegsgef.

Jizowski, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, 1892, verw.

Kalwara Bronislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Podhajce, Bialokernica [Białokrynica], 1895, kriegsgef.

Kieć Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., kriegsgef.

Klamerus Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Łopuszna, 1889, verw.

Kołodziej Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1894, verw.

Kozuch [Kożuch] Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Sieradza, 1888, verw.

Kukutka Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Tarnów, Jodłówka Tuchowska, 1886, verw.

Kusniewicz Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Śniatyń, 1894, kriegsgef.

Ludwig Alfred, StbsFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Mähren, Mähr. Schönberg, Winkelsdorf, 1884, verw.

Makara Imran, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Gorlice, Wysowa, 1893, tot (24./1.1915).

Mika Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1893, kriegsgef.

Muc Georg, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Dobromil, Piątkowa, 1895, verw.

Myjak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łącko, 1893, tot (24./1.1915).

Nieczarowski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Limanowa, Raciborzany, 1893, kriegsgef.

Niedźwiedzki Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Niedźwiedź, 1895, verw.

Nowak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Miechowice, 1883, verw.

Ogręglak Tadeusz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw. (In der Evidenz nicht zu finden).

Olchawa Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Tymowa, 1891, kriegsgef.

Osika Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Grobla, 1887, tot (21./1.1915).

Pachowski Johann, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., kriegsgef.

Pancirz [Pancerz] Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Grybów, Korzemia [Korzenna ?], 1889, tot (21.- 31./12.1914).

Patryak Josef, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Pilcza Żelichowska, verw.

Poznański Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Rudnik Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1895, kriegsgef.

Ryź Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Tarnów, 1879, verw.

Siwy Leon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., tot (10./1.1915).

Sronnak Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Kolomea, 1893, kriegsgef.

Stanaszek Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Lubcza, 1891, verw.

Stanisz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., verw. (Kann auch Johann heißen.)

Šula Franz, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Tokarz Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Borowa, 1893, kriegsgef.

Wąsowicz Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Limanowa, Szczyrzyc, 1893, kriegsgef.

Wyrwa Marian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Lemberg, 1893, kriegsgef.

 

Verlustliste Nr. 150.

1915-03-27

 

Mannschaft.

 

Nowomlynsky Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

 

Verlustliste Nr. 153.

1915-03-31

 

Mannschaft.

 

Crepa Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Skole, Zupanie, 1893, verw. [LIR 33 ?]

Czerkowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Kałusz, Stankowa, 1880, verw. [LIR 33 ?]

 

Verlustliste Nr. 160.

1915-04-24

 

Offiziere.

 

Berger Rudolf, Fähnr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw. (Zugeteilt dem LIR. Nr. 33.)

Mendala Stanislaus, Fähnr. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw. (Zugeteilt dem LIR. Nr. 33.)

Nawolany Julian, Fähnr. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., verw. (Zugeteilt dem LIR. Nr. 33.)

 

Verlustliste Nr. 161.

1915-04-15

 

Offiziere.

 

Kisielewski Adolf, Fähnr. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Rußland.)

 

Verlustliste Nr. 164.

1915-04-21

 

Mannschaft.

 

Adamczyk Jakob, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Grybów, Ciężkowice, 1886, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Augustowski Ludwig, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Biecz, 1886, verw., kriegsgef. (Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk, Rußland.)

Augustyn Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Borowa, 1889, kriegsgef. (Melenki, Gouvernement Wladimir, Rußland.)

Bąck [Bąk] Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Olszyny, 1886, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Batko Kasper, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Sufczyn, 1888, verw., kriegsgef. (Hospital Nr. 10 in Moskau, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Borent Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Podkościele, 1890, verw., kriegsgef. (Tjumen, Gouvernement Tobolsk, Rußland.)

Buczek Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Szarów, 1886, kriegsgef. (Kaiser Peter des Großen Kriegshospital in Moskau, Rußland.)

Chojnacki Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Chełm, 1888, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Czesak Andreas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Brzeźnica, 1887, verw., kriegsgef. (Evakuationsspital Nr. 29 in Wladimir, Rußland.)

Foltyn Franz, ResKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Nieszkowice Małe, 1881, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Foescher Schoja Lemel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Wiśnicz Nowy, 1889, verw., kriegsgef. (Hospital Nr. 10 in Moskau, Rußland.)

Gomula Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dalbrowa [Dąbrowa], Maniów, 1885, verw., kriegsgef. (10. Hospital in Moskau, Rußland.)

Jankowski Adam, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Wojakowo [Wojakowa], 1887, verw. u. kriegsgef. (Hospital Nr. 10 in Moskau, Rußland. Identität nicht genau festgestellt, als Jankowski Wilhelm gemeldet.)

Jantoń Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Wola Brzostecka, 1888, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tobolsk , Rußland.)

Jędrzejczyk Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Brzeczowice [Brzezowiec?], 1886, verw., kriegsgef. (Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk , Rußland.)

Jeziorek Michael, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Brzeźnica, 1880, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Jodłowski Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 43. Komp., Galizien, Jasło, Trzcinica, 1888, verw., kriegsgef. (Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk , Rußland.)

Kaleta Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Dąbrowa, 1885, verw., kriegsgef. (Zusammengezogenes Evakuationshospital Nr. 29 in Wladimir, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Kapustka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Pogórska Wola, 1883, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Karaś Ignatz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Gorlice, Olszyny, 1892, verw., kriegsgef. (Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk , Rußland.)

Kozak Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Dąbrówka Mowska [Morska ?], 1885, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Kudła Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Strzelce Wielkie, 1884, verw., kriegsgef. (Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk, Rußland.)

Kupice [Kupiec] Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Tymowa, 1885, verw., kriegsgef. (Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk, Rußland.)

Kurek Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Jodłowa, 1888, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Latoszek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Jasło, Jareniówka, 1883, verw., kriegsgef. (Iwanowo-Wossnesensk, Gouvernement Wladimir, Rußland.)

Legutko Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Poremba Mała, 1881, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Majchrzak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Szczawa, 1890, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Makowski Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1884, verw. kriegsgef. (Hospital Nr. 10 in Moskau, Rußland.)

Miskowicz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Podgórska Wola, 1881, verw. kriegsgef. (Militärhospital in Moskau, Rußland.)

Mruczek Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Renarowa [Binarowa ?], 1888, verw. kriegsgef. (Kaiser Nikolaus des Großen Militärspital in Petrograd , Rußland.)

Mrzygłod Josef, KompHorn. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Wiewiórka, 1888, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Murzyn Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Bochnia, Wolica, 1882, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Nagajski Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Trzytrjslawice [?], 1884, verw., kriegsgef. (Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk, Rußland.)

Ochel Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Pogwizdów, 1883, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Piekło Johann, ResGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Batorska, 1889, kriegsgef. (Militärhospital in Omsk-Akmolinsk, Rußland.)

Rogóz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1881, verw., kriegsgef. (Svodnispital Nr. 62 in Woronesh, Rußland.)

Ryba Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Jodłowa, 1889, verw., kriegsgef. (10. Hospital in Moskau, Rußland.)

Siedlik Josef, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, Lękawica [Łękawica], 1889, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Stręk Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Jodłowa, 1883, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Świątkowski Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Leka (Łęki) ad Kąty, 1879, verw. kriegsgef. (Hilfs-Evakuationsspital Nr. 29 in Wladimir, Rußland.)

Szczypka Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Kasinka Mała, 1887, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Szostek Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Grybów, Ostrusza, 1881, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Szwiec Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Wola Radłowska, 1885, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Turek Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Grybów, Lipnica Wielka, 1882, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Waligóra Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MAG. 3/L 32, Galizien, Nowy Sącz, Chełmiec Polski, 1890, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Wąsowicz Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp, Galizien, Limanowa, Kisielówka, 1892, kriegsgef. (Hospital Nr. 10 in Moskau, Rußland.)

Wielgosz Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1882, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Wrona Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Klekowa [Klikowa ?], 1886, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Zabawa Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Bączal Dolny, 1890, verw., kriegsgef. (Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk, Rußland.)

Żak Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Gnojnik, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Żak Anton, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Gosprzydowa, 1884, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Zborowski Anton, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Moszczenica, 1892, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Zieliński Ignatz, ResInft. TitGefr, k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Jasło, Czermna, 1890, verw., kriegsgef. (Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk, Rußland.)

 

Verlustliste Nr. 170.

1915-04-30

 

Mannschaft.

 

Grossar Georgi, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, III./2. Marschkomp., Bukowina, Gurahumora, Braschka, 1884, verw.

 

Verlustliste Nr. 173.

1915-05-06

 

Mannschaft.

 

Adamczyk Michael, Inft., TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Targ, Szczawnica Niżna, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Antolak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Sieniawa, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Antolec Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Sieniawa, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bogucki Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Ryglice, 1894, verw., kriegsgef. (Verein. Evakuationsspital Nr. 40 in Tula, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Cepura Josef, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Łąkta Dolna, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Chorążak Andreas, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Lasek, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Chowaniec (Druciarz) Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Targ, Poronin, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Chrobak Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Lisia Góra, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Ciapocha Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Wietrzychowice, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Cierlik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Gorzyce, 1882, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht festgestellt, als Zernek gemeldet.)

Cios Andreas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Czarny Dunajec, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Cukier (Karaniarz) Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Targ, Zakopane, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Czupryna Medard, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Czupryna Stanislaus, EinjFreiw. Korp., k. k. LIR. Nr. 32, Galizien, Tarnów, 1890, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Dymon Sebastian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Zalipie, 1885, kriegsgef. (Bijsk. Gouvernement Tomsk, Rußland.) Identität nicht genau festgestellt, als Dymna Sobe gemeldet.

Hruby Wilhelm, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Igielski Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Grybów, Biała Wyżna 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Janik Peter, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Gostwica, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Jasiak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Szczucin, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Jaszczur Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Olszowa, 1885, kriegsgef. (Tomsk, in Rußland.)

Jodłowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, Osobnica, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) Identität nicht genau festgestellt.

Juras Adam, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Gruszów Wielki, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Juszczyk Ladislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Bedno, 1890, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kaczka Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Jodłowa, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kaczmarczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Jasień, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kajmowicz Ludwig, KompHorn., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Świebodzin, 1890, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kaleta Raimund, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Bieździedza, 1879, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kania Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Buczków, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kantor Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Grybów, Korzenna, 1890, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kapanowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, Osobnica, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kapuściński Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Bogumiłowice, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kawa Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Złota, 1879, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kieroński Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Janowice, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Kieroński Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, Gromnik, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Klag Martin, ErsRez., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Jastrzębie, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Klesk Johann, Inft., TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Zbydniów, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht festgestellt, als Kloss gemeldet.)

Klimek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Chojnik, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Kluza Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Biskupice, 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Kochan Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Faściszowa, 1890, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kołodziej Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Radwan, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. - Identität nicht festgestellt, als Kolode gemeldet.)

Kołodziej Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Komorek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Krościenko, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Konował Marko, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Biała Woda, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Korbut Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MGA., Galizien, Bochnia, Targowisko, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Korbut Ladislaus, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Kłaj, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kósko Simon, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Wyszowadka, 1892, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kowal Josef, Inft., TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Smęgorzów, 1879, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Król Iwan, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, Wola Cieklińska, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Krzemiński August, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Sikorzyce, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kuciemba Johann, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Gręboszów, 1882, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kuncik Franz, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Mähren, Proßnitz, Lutotein, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kunicki Philipp, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Stronie, 1892, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kusz Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Łysa Góra, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kwiecień Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Łapczyca, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Machota Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Zalasowa, 1892, kriegsgef. (Bijsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Macios Ladislaus, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Wojakowa, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Maciuszek Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Olszana, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Madziarski Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Brzesko, Radłów, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Madzik Alexander, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Bartne, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Magiera Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Pierszyn [?], 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Majcher Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Bochnia, Gawłów, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Marcinek Andreas, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Kłaj, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Mastalerz Adam, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Tylmanowa, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Mastej Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Uhryń, 1890, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Maurycy Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Meszna Szlachecka, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Mędrek Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Glinik Polski, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Mędrek Michael, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Brzezówka, 1890, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Michalik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Przydonica, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Michniak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Chochołów, 1892, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Miczulski Josef Teofil, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Muszyna, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Migała Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Jastrząbka Stara, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Mirek Michael, Korp., TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Frycowa, 1885, kriegsgefangen. (Tomsk, Rußland.)

Misiaczek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Hubenice, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Mól Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Bochnia, Krzeczów, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Moroch Georg, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Gorlice, Regetów Wyżny, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Murzyn Johann, Inft., TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Łętowe, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Murzyn Sebastian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Łętowe, 1882, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Myśliwy Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Szymbark, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Olchawski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Czchów, 1890, kriegsgef. (Bijsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Olszewski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Przysietnica, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Oracz Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Świniarsko, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Ostręga Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Wola Rzędzińska, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Pikulski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Sterkowiec, 1887, kriegsgef. (Bijsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Razmus Gregorius, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brody, Czechy, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Rosiek Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Borowa, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Rozum Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Laskowa, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Rubacha Ignaz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Jasień, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Rusyniak Wasyl, Offiziersdiener., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Nowy Sącz, Wierchomla Wielka, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Samek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Chronów, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) Identität nicht festgestellt, als Sanyk gemeldet.

Skowyra Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Borusowa, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Skwiezczyński Ferdinand Adolf, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Słonina Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Bratucice, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Solarz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Batorska, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Sowiński Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Chroič [?], 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Sprawski Blasius, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Smęgorzów, 1883, kriegsgef. (Bijsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Sroka Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Grabie, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Stabach Josef, TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Stróżówka, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Stańczyk Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MGA., Galizien, Tarnów, Szynwałd, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Świerczek Klemens, Inft., TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Faliszewice, 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Świętek Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Bochnia, Gierczyce, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht festgestellt, als Sventyk Wladislav gemeldet.)

Szczepaniak (Krupowski) Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Zakopane, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Szczudło Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Kłaj, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Urbaniak Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Targ, Ochotnica, 1887, kriegsgef. (Kainsk, Gouvernement Jeniseisk  Rußland.)

 

Verlustliste Nr. 174.

1915-05-08

 

Offiziere.

 

Hrbač Josef, Oblt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Zugeteilt dem k. k. LIR. Nr. 33.)

Janusz, Kdt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. (Zugeteilt dem k. k. LIR. Nr. 33.)

 

Verlustliste Nr. 178.

1915-05-16

 

Mannschaft.

 

Baliński Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1884, verw. kriegsgef. (Mariinsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Cieśla Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Rylowa, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) Identität nicht genau festgestellt, gemeldet als Zetschja Vinzenz.

Flink Benjamin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Grybów, Siołkowa, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Forystek Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Brzezówka, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Iwaniec Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Siedliska, 1879, verw. kriegsgef. (Mariinsk, Gouvernement Tomsk, Rußland), Identität nicht genau festgestellt.

Kaliński Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Zatoka, 1882, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kalita Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Kamionna, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kaśniowski Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Bieździadka, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kędzior Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Tarnów, Łękawica, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kobak Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, Tarnowiec, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Korba Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Rupniów, 1881, kriegsgef. (Serdobsk, Gouvernement Saratow, Rußland.)

Kosiba Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Warzyce, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kostrząb Josef, Inft., k. k. Lw. IR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Kąty, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kotarba Franz, KompHorn., TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Dolna, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kowal Josef, Inft., TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Smęgorzów, 1879, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kowej Timotheus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Milik, 1884, verw. kriegsgef. (Mariinsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Kowynia Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Wola Gręboszowska, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kozielec Michael, Offiziersdiener, k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Krościenko, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Krężołek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Wytrzyszczka, 1881, verw., kriegsgef. (Mariinsk, Gouvernement Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Krogulski Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Tuchów, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Krok Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Grybów, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Król Ignatz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Kupienin, 1879, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Król Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Jasło, Szerzyny, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kruk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Borowa, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kukla Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Wiśnicz Stary, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kulenycz Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Jasło, Pielgrzymka, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kulik Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Zabrzeż, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Marchwica Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Klikowa, 1882, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Matula Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Grybów, Biała Niżna, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Michalik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Rożnów, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Migacz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Chełmiec Polski, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Mucha Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Stara Wieś, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

[Nalepka Josef, Inft., IR. Nr. 1, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Mały Wiśnicz, 1892, verw.]*

Pośliński Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Tymowa, 1890, kriegsgef. (Tyumen, Gouvernement Tobolsk, Rußland.)

Rewak Maximilian, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łosie, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Rosiek Stefan, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Wiśnicz Nowy, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Rożkowicz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Tworkowa, 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Rustowicz Andreas, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Nawsie Kołaczyckie, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Rybka v. Ryba Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Rosenbark [Rożnowice], 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Sindut Jakob, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Łętowice, 1882, verw. kriegsgef. (Verein. Evakuationsspital Nr. 40 in Tula, Rußland. Identität nicht genau festgestellt, gemeldet als: Schudit Jakob.)

Skruch Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Meszna Slachecka, 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Smagowiecz Ladislaus Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Brzesko, Zakliczyn, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Surmiak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Jaworki, 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Świder Paul, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Zabierzowska, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Swierz Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Grybów, Biała Wyżnia, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Tłuczek Julian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Grybów, Ciężkowice, 1883, kriegsgef. (Kansk, Gouvernement Jenniseisk, Rußland.)

Turek Michael, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Bistuszowa, 1886, verw. kriegsgef. (Mariinsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.)

Ulaszek Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Jasło, Osobnica, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Uryga Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Sechna, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Uryś Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Niepołomice, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Urzędowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Siedliska, 1890, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

 

Verlustliste Nr. 179.

1915-05-17

 

Mannschaft.

 

Kwiatkowski Marian, Gefr., k. k. LIR. Nr. 36, 7. Komp., verw. (Gehört dem Stande des k. k. LIR. Nr. 32 an.)

 

Verlustliste Nr. 189.

1915-06-07

 

Offiziere.

 

Polifka Friedrich, Fähnr. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., kriegsgef.

 

Mannschaft.

 

Basta Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wielopole, 1880, tot (21.-30./4.1915).

Bielat Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Luszowice, 1895, verw.

Blaser Mayer, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Gorlice, Wola Łużańska, 1892, verw.

Ciehska Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Sambor, Biskozice, 1887, tot (1.-31./3.1915).

Dziedzina Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Szczawnica Wyżnia, 1892, tot (30./4.1915).

Fischer Sigmund Adam, EinjFreiw. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Lemberg, 1888, verw.

Florczak Felix, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Biadoliny Radlawskie, 1887, verw.

Helfenbein Leib, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Gorlice, 1886, tot (2.-3./5.1915).

Iser Emil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Saaz, Semenkovitz, 1885, verw.

Jaworski Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Radgoszcz, 1893, verw.

Kowalski Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Błażkowa, 1893, tot (16./4.1915).

Kreschel Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Reichenberg, Grottau, 1882, verw.

Kučera Albin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Neustadtl, Matejan, 1877, verw.

Kural Andreas, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Tarnów, Łysa Góra 1889, verw.

Kwit, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wola Piskulina, 1893, verw.

Marek  Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Lipiny, 1890, verw.

Neumann Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Auscha, Wedlitz, 1893, verw.

Obara Franz, EinjFreiwKorp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Łańcut, Grodzisko 1893, verw.

Pachut Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Drużków Pusty, verw.

Pekárek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Wiese, 1874, tot (2.-4./5.1915).

Pflanzl Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1878, verw.

Schefčik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Znaim, Tief-Maispitz, 1878, verw.

Siecierz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1894, verw.

Skotnicki Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Targ, Lasek, 1884, verw.

Stettner Mathias, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Datschitz, Wölking, 1876, tot (2.-4./5.1915).

Szafrański Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Niecura [?], 1895, verw.

Weinfurter Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Klattau, Chudiwa, 1882, tot (2.-4./5.1915).

Wilk Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Dąbrowa, Siedliszowice, 1893, verw.

Zięć Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Słotwina, 1891, verw.

 

Verlustliste Nr. 199.

1915-06-23

 

Offiziere.

 

Haněl Ladislaus, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, Königgrätz, 1888, tot (7.-10./5.1915).

Klob Julius, Dr.,Oblt., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Niederösterreich, Wien, tot (8.-11./5.1915).

Kloz Julius, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1891, tot (8.-10./5.1915).

Mikula Carl, EinjFreiwZugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Schlesien, Teschen, Górna Cirzlicko, 1891, tot (4.-12./5.1915).

Roth Arthur, EinjFreiw. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Ostrau, 1891, verw.

Schmidt Josef, Lt., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Niederösterreich, Wien, tot (8.-11./5.1915).

Schneider Otto, EinjFreiwZugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Schlesien, Freistadt, Karwin, 1892, tot (8.-10./5.1915).

Suwada Franz, Fähnr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Targ, Odrowąż, 1889, tot (7.-10./5.1915).

Wischnowitz Edmund, EinjFreiw. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Lemberg, 1893, verw.

 

Mannschaft.

 

Acela Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Jasło, Lisów, 1893, verw.

Adamczik [Adamczyk] Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Targ, Krościenko, 1895, verw.

Babek Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Treibitsch, 1879, tot (8.-11./5.1915 Ortsgemeinde unleserlich).

Bachara Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Dolina Ledovski [?], 1880, verw.

Bachleda Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Targ, Kościelisko, 1895, verw.

Baniak Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Grybów, Kąśna Górna, 1887, verw.

Bartuska Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Moldauthein, Groß-Temelin , 1883, verw.

Barwig Wilhelm, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wien, 1878, verw.

Baumgartel Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Graslitz, Silberbach , 1888, verw.

Berdysz Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Wójtowa, 1895, verw.

Berka Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Hossau, 1876, tot (8.-11./5.1915).

Bernakiewicz Thaddäus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Tarnów, Radłów, 1895, verw.

Beseda Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Datschitz, Reisspitz, 1879, tot (8.-11./5.1915).

Bielamowicz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, 1894, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Blazej [Błażej] Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Zabawa, 1891, verw.

Bochenek Emil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., tot.

Bochenek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Grybów, 1893, verw.

Bocheński Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Rabnowa [Łabowa ?], 1894, verw.

Bocheński Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Librantowa, 1888, tot (8.-9./5.1915).

Böhm Emil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Tetschen, Großwöhlen , 1884, verw.

Boruch Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Pogórska Wola, 1878, verw.

Broniszepecki Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Bochnia, Bąków [Baczków ?], 1886, verw.

Cebula Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Jadornik [Jadowniki], 1888, verw.

Chraląszcz Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Limrowice [?], 1893, verw.

Chrobak Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Witkowice, 1879, tot (7.-10./5.1915).

Chumiński Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Dąbrowa, Pod Kościele, 1894, verw.

Cieriewa Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Biczadka [Biesiadki ?], 1895, tot (4.-12./5.1915).

Czachura Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Limanowa, Stara Wieś, 1895, verw.

Czerwiński Roman, EinjFreiw. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Kolomea, Kalicz, 1895, tot (8.-10./5.1915).

Doležal Ludwig, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Niederösterreich, Wien, 1878, verw.

Dotzauer Emil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Graslitz, Schwabersdorf , 1892, verw.

Duda Bartholomeus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., 1882, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Duda Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1891, tot (8.-9./5.1915).

Dudek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Górka, 1892, verw.

Dudek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Bochnia, Marszowice, 1881, tot (7.-10./5.1915).

Ferdan Jakob, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Datschitz, Radkowitz, 1880, tot (8./5.1915).

Filipiak Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Limanowa, Kasinka Mała, 1891, verw.

Fischer Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Falkenau, 1888, verw.

Flakowicz Konstantin, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Zakliczyn, 1887, verw.

Flonek Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Förster Friedrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Böhmen, Asch, Schönbach, 1885, tot (1.-10./5.1915).

Forystek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, 1893, verw.

Gardon Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, 1894, verw.

Gaura Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Limanowa, Słopnice Królewskie, 1892, tot (4.-12./5.1915).

Gebauer Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wien, 1894, verw.

Gerz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Łękawica, 1888, tot (7.-10./5.1915).

Gnojiński Felix, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Podborze, 1895, tot (7.-10./5.1915).

Grögler Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Littau, Pudelsdorf, 1883, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Gurgul Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Stronie, 1885, verw.

Gurski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Bochnia, 1884, verw.

Halkiewicz Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Grybów, Binczarowa, 1885, verw.

Hendrich Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Rakovnik, Pavlikov, 1883, verw.

Hengl Leopold Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wien, 1880, verw.

Hiltscher Gustav Theodor, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, verw.

Höfferl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Neuhaus, Bigerschlag, 1881, verw.

Hort Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, 1879, verw.

Jabłoński Ignaz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Jacenik Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Muszyna, 1894, verw.

Janos Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Iwkowa, 1883, verw.

Jellinek Georg, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1888, verw.

Jeżykowski Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Biadoliny, 1895, verw.

Judka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Limanowa, Dobra, 1893, verw.

Jungnickel Oskar, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Warnsdorf, 1885, verw.

Kacner Aller, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Pilzno, 1896, verw.

Kaczyk Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, 1888, verw.

Kania Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, 1893, verw.

Kasek Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Oświęcim, Bachowiec 1892, verw.

Kastánek Ignaz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Böhmen, Chrudim, Krizanky, 1876, verw.

Kiełbasa Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy-Targ, Łopuszna, 1895, tot (4.-12./5.1915).

Kittrich Olbrich, EinjFreiw. Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Neutitschein, Groß-Peterswald, 1892, verw.

Kleinpeter Hermann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Schlesien, Teschen, Rosendorf, 1885, verw.

Kleisner Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, 1877, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Koczoń Emil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Jasło, Dębowiec, 1895, verw.

Koeb Roman, EinjFreiw., Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Komotau, 1894, verw.

Köhler Eduard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Friedland, Engelsberg, 1889, verw.

Kohoutek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Böhmen, Beneschau, Tvoršovice, 1888, verw.

Kollmann Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Lupro [?], 1888, verw.

Kopuleti Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, 1879, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Kordenka Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Zawadka, 1892, verw.

Koru Rudolf, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, tot (8.-10./5.1915).

Kosar Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Rychwald, 1890, verw.

Kościelniak Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Muszyna, 1881, tot (1.-10./5.1915. Ortsgemeinde unleserlich.)

Kozich Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Jeřovic, 1879, verw.

Kożuch Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Grybów, Koniuszowa, 1893, verw.

Kukla Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Bochnia, Łąkta Górna, 1886, verw.

Kunc Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wien, 1878, verw.

Kunrowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Targ, Grywald, 1887, verw.

Kuza Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Gosprzydowa, 1894, verw.

Latka Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Rosenbark [Rożnowice], 1895, verw.

Launhard Eduard, EinjFreiw. Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1892, verw.

Ledlak Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, 1879, verw.

Linke Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Böhmen, Schluckenau, Filipsdorf, 1884, tot (8.-10./5.1915).

Liszka Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Stronie, 1892, verw.

Litawa Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Grybów, 1891, tot (8.-10./5.1915).

Loschan Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Böhmen, Saaz, Postelberg, 1893, verw.

Lulek Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Łazy, 1884, verw.

Madej Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Kasina, 1893, verw.

Malach Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Gr.-Meseritsch, Brězka, 1879, verw.

Malaczyński Nikolaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Lemberg, 1894, verw.

Mandrusak Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Kolomea, 1894, tot (8.-10./5.1915).

Marek Rudolf, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, tot (8.-10./5.1915).

Markowski Marian, EinjFreiw., TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Borszczów, Mielnica, 1895, tot (8.-9./5.1915).

Martyno Andry, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Tarnów, Jadowniki, 1888, verw.

Messinger Mathias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, 1889, verw.

Mikulski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Grybów, Stara Wieś, 1887, verw.

Miotła Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Biesiadki, 1893, verw.

Miuka Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Teplitz, Weschen, 1886, verw.

Modry Matäus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Mähren, Proßnitz, Bedrhoscht, 1880, verw.

Mosio Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Janikowice, 1881, verw.

Musiał Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Rychwald, 1893, verw.

Musil Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Bittowschitz, 1879, verw.

Navratil Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Auspitz, 1886, verw.

Navrkal Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Chlum, 1880, verw.

Nemec Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Budischau, 1880, verw.

Nestrojil Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, verw.

Nevrtal Hubert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Skalitz, 1880, verw.

Nistrel Friedrich, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Mähren, Mähr. Trübau, 1892, tot (8.-9./5.1915).

Nosal Harasin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Czaczów, 1894, verw.

Nowaczek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy-Targ, Grywald, 1887, verw.

Opl Julius, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Böhmen, Ellbogen, Schlaggenwald, 1881, verw.

Ostrowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Krzeszów, 1892, verw.

Paluch Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Bochnia, Grobla, 1882, tot (8.-10./5.1915).

Paniak Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Mähren, Proßnitz, 1882, tot (1.-10./5.1915).

Pater Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Sambor, Stupnica Polska, 1895, verw.

Pavlik Anton, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Böhmen, Chotěboř, Maleč, 1878, verw.

Pfauser Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Neuhaus, Oberbaumgarten, 1878, verw.

Piątek Johann, StbsFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Tarnów, 1884, tot (8.-10./5.1915).

Piekło Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Niepołomice, 1881, verw.

Pielz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Gablonz, 1889, verw.

Pietsch Emil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Böhmen, Reichenberg, 1889, tot (8.-10./5.1915).

Piwowar Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Muszyna, 1893, verw.

Płaza Stanislaus, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1891, verw.

Podgórski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, 1893, verw.

Pois Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., verw.

Polak Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Luboszowice [Lubaszowa ?], 1884, verw.

Pöpperl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Marienbad, Langerberg, 1880, verw.

Popupa Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Bochnia, Grobla, 1888, verw.

Pösselt Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Böhmen, Karlsbad, Platten, 1879, verw.

Potaček [Potoczek] Sebastian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Dolna, 1891, verw.

Potkulski [Podkulski] Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Jasło, Przysieki, 1883, verw.

Powroźnik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Bochnia, Buczków, 1885, verw.

Pranda Josef Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Böhmen, Kamenitz, 1878, tot (8.-10./5.1915).

Prokop Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Tarnów, Klikowa, 1894, verw.

Przeklasa Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Więckowice, verw.

Przestalski Roman, EinjFreiw., Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Przemyśl, Sadowa Wisznia, 1895, tot (8.-10./5.1915).

Püschner Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Tetschen, Tyssa, 1884, tot (8.-10./5.1915).

Putz Leopold, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Baden, Hornstein, 1879, tot (8.-10./5.1915).

Pyrek Kasimir, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Grybów, 1887, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Rais Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Böhmen, Laun, 1894, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Ranos Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Limanowa, Zadjelec [Zadziele ?], 1880, verw.

Rebeč Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Selčan, Dublowice, 1886, verw.

Recht Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, 1878, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Rehn Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, 1882, verw.

Richter Emil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, 1885, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Rinesel Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Kaplitz, Deutsch-Reichenau, 1878, tot (4.-12./5.1915).

Ripl Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, 1878, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Rittirsch Carl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Böhmen, 1878, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Roczniak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Biadoliny, 1895, tot (8.-9./5.1915).

Ryba Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Pilzno, 1893, tot (1.-10./5.1915).

Rytko Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Żywiec, Rajcza, 1884, verw.

Ryznor Alexander, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Gorlice, Rasłowice [Racławice ?], 1894, verw.

Saczka Adalbert, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1887, verw.

Schmiedl Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Kralowitz, Motnik, 1880, verw.

Schönhof Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1880, tot (8.-10./5.1915).

Schutt Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Luditz, Salmos, 1882, verw.

Segrt Jaromir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Kralowitz, Kožlan, 1879, tot (8.-10./5.1915).

Seyer Karl, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wien, 1876, verw.

Sieczka Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Biały Dunajec, 1890, verw.

Siman Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Poděbrad, Kluk, 1883, verw.

Siska Venzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Selčan, Budenin, 1879, verw.

Skotnicki Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Targ, Lasche [Lasek ?], 1884, verw.

Skwarło Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Jasło, Wrocanka, 1893, verw.

Smoleń Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Szynwald, 1880, tot (7.-10./5.1915).

Steinbauer Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, verw.

Stephl Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Bruck a. d., Göttlesbrunn, 1879, verw.

Sternberg Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Neu-Bydžov,, 1881, verw.

Stöcke Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Pardubitz, Jesnicany, 1886, tot (8.-10./5.1915).

Strączek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1892, , tot (1.-10./5.1915. Ortsgemeinde unleserlich.)

Strama Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1891, verw.

Suflita Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, 1895, verw.

Swiadłowski Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Dąbrowa, Sieradza, 1881, verw.

Swierczik Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Limanowa, Męcina, 1894, verw.

Sykora Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, 1879, tot (8.-11./5.1915).

Szczepański Ladislaus, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Szewczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Mordarka, 1893, verw.

Szewczyk Matthias, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., verw.

Szpilowski Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Brzenia [Brzezna ?], 1880, verw.

Szumlański Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Biskupice Radłowskie, 1885, tot (4.-12./5.1915).

Szurek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Gorlice, 1892, tot (8.-11./5.1915. Ortsgemeinde unleserlich.)

Szymczyk Felix, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., verw.

Tanhauser Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Mähr. Weißkirchen, Bodenstadt, 1880, verw.

Tlusty Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Neuhaus, Rohorka, verw.

Tomšik Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, 1877, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Treutner Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Hohenstadt, 1885, verw.

Trnka Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, Prachatitz, Elhenitz, 1886, verw.

Tryba Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Tarnów, Koszyce Małe, 1886, verw.

Tumidajewicz Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Gorlice, Biecz, 1887, verw.

Turek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, Czchów, 1874, tot (1.-10./5.1915).

Uchwat Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Brzozowa [?], 1886, verw.

Uher Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, 1884, tot (8.-10./5.1915. Ortsgemeinde unleserlich.)

Vodička Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., 1893, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Vrba Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, 1880, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Wacławik Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Dolna, 1895, verw.

Walczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Jasło, Czerna, 1885, tot (8.-10./5.1915).

Wałęga Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Gorlice, Libusza, 1881, tot (1.-10./5.1915).

Waligóra, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Targ, Vojcma [?] 1893, verw.

Wilkoszewski Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Szyk, 1892, tot (7.-10./5.1915).

Wirnitzer Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Eger, Dürr, 1882, verw.

Wirt Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Tachau, Altfürstenhüttl, 1883, tot (4.-12./5.1915).

Wittig Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Eger, 1879, tot (8.-10./5.1915).

Wójcik Adalbert, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 19. Komp., Galizien, Brzesko, Górka, 1894, verw.

Wójcik Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Tarnów, Lysi Górna [Lisia Góra ?], 1891, verw.

Wójcik Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Bochnia, Sarow [Szarów ?], 1890, verw.

Wojcechowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Michalczowa, 1894, verw.

Wszołek Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Gorlice, 1893, tot (8.-10./5.1915). (Ortsgemeinde unleserlich.)

Zacek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., verw

Zięba Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Schönwald [Szynwałd], 1883, tot (8.-9./5.1915).

Ziehrer Karl, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wien,  1877, verw.

Zych Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, Uszew, 1888, tot (1.-10./5.1915).

 

Verlustliste Nr. 207.

1915-07-08

 

Offiziere.

 

Fischer Emil, Kdt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Niederösterreich, Wien,  1890, verw.

Gross Baruch, EinjFreiw. Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz,  1891, verw.

Matejka Rudolf, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Böhmen, Prag, 1887, verw.

Zwoliński Karl, EinjFreiw. Zugsf. TitFeldw.,, k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1892, verw.

 

Mannschaft.

 

Ablesser Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw

Anderle Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, 1883, verw. (Bezirk und Gemeinde unleserlich.)

Arendarczyk Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1893, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Aszklar Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Krosno, 1894, tot (11.-20./5.1915. Ortsgemeinde unleserlich.)

Baran Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Brzesko, 1894, verw.

Baran Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wielogłowy, verw.

Barczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Drużków Pusty, 1883, verw.

Biedroń Andreas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Tarnów, Łukowa, 1879, verw.

Bociek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., 1894, verw.

Bratko Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Sobniów, 1891, tot (15.-20./5.1915).

Brzęk Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, Jurków, 1883, verw.

Bugajski Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Szczawnik, 1891, verw.

Byrdak Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Targ, Ostrowsko, 1886, verw.

Capik Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Bochnia, Kurów, 1888, verw.

Černy Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MAG. 3, Mähren, Sternberg, Meedl, 1888, verw.

Cichoń Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Krynica, 1890, verw.

Czeluśniak Konstantin, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Gorlice, Wójtowa, 1895, tot (16.-20./5.1915).

Czyżykiewicz Josef, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Gorlice, 1888, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Deuring Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien,  1880, verw.

Drabalek Ignatz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Auspitz, Schüttbořitz, 1876, verw.

Drabik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Gostwica, 1892, verw.

Duda Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, 1890, tot (10.-20./5.1915).

Dudzik Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Górna, 1893, verw.

Dworzak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Rakonitz, Zbetschno, 1883, verw.

Dziadowicz Michael, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1888, verw.

Dziadula Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnopol, Hluboczek, 1894, verw.

Dziadula Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Łętowice, 1894, verw.

Erhardt Karl, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Falkenau, Elbogen, 1889, verw.

Förster Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Graslitz, Markhausen, 1879, tot (15.-20./5.1915).

Gąsiewicz Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Drohobycz, Medenice, 1895, tot (11.-20./5.1915).

Goliński Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, Filipowice, 1888, verw., kriegsgef.

Golobicz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Ungarn, Zala, Muraszentmaria, 1891, tot (11.-20./5.1915).

Gorczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Miłkowa, 1894, verw.

Gryz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., 1891, verw.

Gucwa Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Grybów, Bobowa, 1885, verw.

Gurgol Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Doły, 1890, verw.

Gwozdecki Adolf, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Czortków, 1894, tot (15.-20./5.1915).

Hajdo Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1892, tot (11.-20./5.1915).

Hegenbart Emil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Böhmen, Tetschen, Markersdorf, 1886, verw.

Herschke Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Böhm. Leipa, Sandau, 1882, tot (11.-20./5.1915).

Houdek Wenzel, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Prag, 1892, verw.

Hrdinka Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Beneschau, Neweklau, 1885, verw.

Hurej Tomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Słotwina, 1886, verw.

Jeleń Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1894, verw.

Jugowiec Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Myślenice, 1893, verw.

Jungwirt Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, 1882, verw. (Bezirk und Ortsgemeinde unleserlich.)

Jurasek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Mähren, 1885, verw. (Name unleserlich.)

Kandler Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Mähr. Weißkirchen, Partutovice, 1879, verw.

Kania Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Jasło, Polakirka [?], 1893, verw.

Kaudela Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1891, verw.

Kmiecik Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Jasło, Samoklęski, 1895, tot (11.-20./5.1915).

Kociubiński Stanislaus, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Rohatyn, Demianow, 1893, tot (11.-20./5.1915).

Kolasa Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Targ, Waksmund, 1882, verw.

Kolasa Ludwig, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1892, verw.

Kolodziej Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1894, verw.

Korbay Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Moldautein, Smilovitz, 1888, verw.

Kozula Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Mościska, Sadowa-Wiśnia, 1877, verw.

Krawczyk Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Uszew, 1878, verw.

Krawczyk Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Tęgoborze, 1887, verw.

Krawczyk Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Łopoń, 1883, verw.

Křiwanec Josef Friedrich Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, Jagdkmdo., Niederösterreich, Wien,  1878, verw.

Krychta Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Jasło, Gliniczek, 1883, verw.

Kuhn Lorenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Asch, 1887, verw.

Kulig Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Kunst Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Budweis, Brezy, 1883, verw.

Kurek Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, Gosprzydowa, 1879, verw.

Kurzman Moses, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Żmigród, 1889, verw.

Lakoma Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Zaczarnie, 1889, verw.

Landau Isaak, EinjFreiw. Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1890, tot (10.-20./5.1915).

Laska Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Jasień, 1888, verw.

Leroch Adalbert, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Bukowina, Czernowitz, Waslowce, 1893, tot (11.-20./5.1915).

Limbrunner Ludwig, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wien,  1878, tot (11.-20./5.1915).

Liszkiewicz Ladislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Jasło, 1894, verw.

Maksant Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

März Oswald, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Eger, Großlo, 1879, verw.

Meindl Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Tachau, Neudorf, 1879, verw.

Miernik Stefan, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Krakau, 1888, verw.

Miszkowic Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., verw.

Mordarski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Trzetrzewina, 1889, tot (16.-20./5.1915).

Müller Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Kralowitz, Netschetin, 1880, verw.

Myśliwiec Anton, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Niegłowice, 1895, verw.

Netek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Mähren, Hohenstadt, Zborow, 1895, verw.

Nieć Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MGA, Galizien, Brzesko, Tworkowa, 1891, verw.

Niedzielski Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Dąbrowa, 1888, verw.

Niedzwiecki [Niedźwiedzki ?] Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Limanowa, Niedźwiedź, 1894, verw.

Niemiec I Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Olszana, 1890, verw.

Novak Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Marschkomp., Böhmen, Selčan, Sedlec, 1895, verw.

Nowak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Olmütz, Großwisternitz, 1882, verw.

Oleśiak Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Limanowa, Kłodne, 1895, verw.

Oleszyński Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Tarnów, 1895, verw.

Oluszkiewicz Zachari, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Gorlice, Regetów Wyżny, 1892, verw.

Orzechowski Roman, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łyczana, 1883, verw.

Owsiński Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw

Pasek Adam, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Tarnów, Zendzin [Rzędzin ?], 1887, verw.

Paulus Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Eger, Steingrub, 1882, verw.

Petrasek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Budweis, Hury, 1891, tot (10.-20./5.1915).

Plader Peter, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Gawlón [Gawłów], 1880, tot (16.-20./5.1915).

Plata Felix, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Mielec, Zarowka [Żyraków ?], 1893, verw.

Pleczyński Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Iwanice, 1882, verw.

Popp Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Plan, Strahof, 1883, verw.

Ripar Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, 18??, verw. (Bezirk und Gemeinde unleserlich.)

Ryczek Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Smęgorzów, 1895, verw.

Rymarz Karl, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Bochnia, 1885, verw.

Rzepa Victor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Tarnów, 1887, tot (15.-20./5.1915).

Safar Ferdinand, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Mähren, Hohenstadt, 1895, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Satyr Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Limanowa, Podobin, 1895, tot (10.-20./5.1915).

Schober Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Rumburg, Schönborn, 1885, tot (15.-20./5.1915).

Schuh Leopold, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Luditz, Sichlau, 1883, verw.

Šeba Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, tot (10.-20./5.1915).

Smarszcz Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Jasło, Wola, 1882, verw.

Smoroń Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Januszowa, 1892, tot (15.-20./5.1915).

Śnieżyk Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MGA, Galizien, Borszczów, Mielnica, 1895, verw.

Sołtys Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Dąbrowa, Gręboszów, 1894, verw.

Soprich Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Pilsen, 1888, verw.

Spička Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Böhmen, tot (11.-20./5.1915).

Springenfeld Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Böhmen, Krumau, Kalsching, 1892, verw.

Stanuszek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Ruda Kameralna, 1891, verw.

Stingl Mathias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Tepl, Schirnik, 1881, verw.

Strohal Waldemar, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Olmütz, Groß-Aujedz, 1888, verw.

Sus Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Grybów, Wojnarowa, 1882, tot (16.-20./5.1915).

Švhla Wenzel, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Strakonitz, 1880, verw.

Swech Zyprian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Niedźwiedza, 1883, verw.

Szczepański Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Iwkowa, 1892, verw.

Szewczyk, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Radgowice [?], 1895, verw.

Szpon Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Skrudzina, 1893, verw.

Turek Stanislaus, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, MGA., Galizien, Brzesko, Iwkowa, 1890, tot (11.-20./5.1915).

Tyliszcak [Tyliszczak ?] Konstantin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Jastrzębik, 1894, verw.

Wachstädter recte Langer Aron, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, 1881, verw.

Wasylewicz Ladimir, EinjFreiwZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Lemberg, 1892, verw.

Wawrzynicki Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Bieśnik, 1895, verw.

Wayda Franz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Nawsie Kołaczyckie, 1893, verw.

Weitner Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, Luditz, Deutschkillmes, 1878, verw.

Welebil Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Budweis, 1895, tot (15.-20./5.1915).

Wiewióra Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Janowice, 1883, verw.

Wilk Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, Koszyce Małe, verw.

Winkler Edmund, EinjFreiw. Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Krakau, 1893, tot (15.-20./5.1915).

Wišek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Böhmen, 1884, verw.

Wojcieszczuk Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Młyńczyska, 1894, tot (16.-20./5.1915).

Wójcik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Targ, Haluszowa, 1893, verw.

Wojdyło Ceslaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Olesno, 1895, verw.

Wojta Wenzel, EinjFreiw. Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Tabor, Sobĕslau, 1891, verw.

Wołek Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Bochnia, Królówka, 1883, tot (10.-20./5.1915).

Wolski Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Tarnów, Kawalowy [Kowalowa ?], 1885, verw.

Wrona Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, Burzyn, verw.

Zaleśny Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Bochnia, 1891, verw.

Zięba Julian, BaonsHorn. Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Bochnia, 1888, verw.

Ziębowicz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1893, verw.

Zygadłowicz Ritter von, Alfred, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien,  1878, verw.

 

Verlustliste Nr. 212.

1915-07-16

 

Offiziere.

 

Kafka Josef, Lt. i. V. d. Ev., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., verw.

 

Mannschaft.

 

Adam Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Naloučan, 1877, tot (15./5.1915).

Bednar Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Znaim, Zuckerkandl, 1876, verw.

Belinski Nikolaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Maniowy, 1895, verw.

Berkowitz Geza, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Tarnów, 1889, verw.

Caban Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Cee Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Auspitz, Auerschütz, 1878, verw.

Dolansky Jaroslav, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., 1879, verw.

Doleschel Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Mähren, Hohenstadt, Hoflenz, 1895, tot (20.-22./5.1915).

Dukowa Felix, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., verw.

Dunkel Johann, Inft., TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien,  1878, verw.

Gibula Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Dąbrowa, Nowopole, 1886, verw.

Góra Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, Grądy, 1892, verw.

Hauba Franz, Inft., TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Böhmen, Pilsen, 1880, tot (20.-22./5.1915).

Holatko Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, 1877, verw. (Ortsnamen unleserlich).

Holda Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Jarecki Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Jasło, Trzcinica, 1891, verw.

Jeschek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien,  1880, verw.

Jirku Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Iglau, Triesch, verw.

Kellner Hieronymus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Nikolsburg, Bratelsbrunn, 1877, verw.

Kijak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Dąbrowa, Nieczajna, 1887, verw.

Klima Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Jasenitz, 1880, verw.

Klimeš Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Arnoletz, 1877, tot (16./5.1915).

Kokosa Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Koralko Alfons, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Mähren, Olmütz, Nedweis, 1883, verw.

Kraml Matthias, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Ober-Österreich, Rohrbach, Sprinzenstein,  1878, verw.

Lichtenstein Ernst, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, tot (20.-22./5.1915).

Macho Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Hietzing, Brand, 1879, verw.

Nejedlik Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Znaim, 1879, verw.

Niziolek Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Tarnów, Rzuchowa, 1894, verw.

Ogorzały Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Przysietnica, 1891, tot (20.-22./5.1915).

Ostadal Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. RgtsStb., Mähren, Proßnitz, Vrahowitz, 1890, verw.

Pauliczek Alois, Inft., TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1880, tot (20.-22./5.1915).

Philipp Adolf, Zugsf., TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1880, tot (20.-22./5.1915).

Piwonka Felix, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1874, verw.

Renzl Franz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1878, verw.

Schmid Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Znaim, Zulb, 1877, verw.

Simonides Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Kouty, 1879, tot (20./5.1915).

Słaby Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Żeleźnikowa, 1891, verw.

Switak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Littau, 1878, verw.

Votara Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Mähren, Hohenstadt, Lostice, 1895, verw.

Vykydal Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Mähren, Hohenstadt, Veselý, 1895, verw.

Wozdecký Cyrill, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Auspitz, Šitbořitz, 1879, verw.

Wurzer Alois, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1881, tot (20.-22./5.1915).

 

Verlustliste Nr. 219.

1915-07-24

 

Mannschaft.

 

Antoniuk Konstantin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Worochata, 1878, verw.

Blasband Chaim, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Gorlice, Ropica Ruska, 1895, verw.

Boksa II Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Wola Rogowska, 1895, tot (21.-31./5.1915.)

Brokeš Emanuel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Mähr. Schönberg, 1891, verw.

Burian Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Groß-Meseritsch, Nebštych, 1877, tot (1.-8./6.1915).

Čermak Anton, Inft., ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Rakonitz, Skreij, 1878, verw.

Chalcarz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Dobra, 1887, verw.

Duda Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Jasień, 1895, verw.

Filipek August, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Szczekła Ryjówka [?], 1892, verw.

Fryc Josef Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Nawsie Brzosteckie, 1895, verw.

Gajda Florian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Jasło, 1887, kriegsgef.

Ginter Mayer, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Dąbrowa, Szczucin, 1882, verw.

Grünfeld Richard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1878, verw.

Gurgul Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Stronie, 1893, verw.

Gwóźdź Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Wola Rogowska, 1895, verw.

Herzog Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Luditz, Laschin, 1882, verw.

Holy Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1890, verw.

Hroschek Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Budweis, Chwalkohof, 1895, verw.

Jeřábek Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Koslau, 1877, verw.

Kaleta Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Czarnawa, 1895, verw.

Kopacz Konstantin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Andrzejówka, 1893, tot (21.-31./5.1915.)

Krawczyk Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Tarnów, 1893, tot (24.-31./5.1915).

Książek Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Podłęże, 1888, verw.

Kubitschek Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, 1882, tot (21.-31./5.1915, Ortsgemeinde unleserlich).

Kulig Ignatz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzozów, Dynów, 1895, tot (21.-31./5.1915).

Legeli Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Mähr.-Trübau, Vorder-Ehrendorf, 1895, verw.

Marchwicki Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Laskówka Delastowska, 1895, verw.

Ohanka Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Littau, Budečko, 1895, verw.

Pader Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Kaplitz, Reichenau a. d. Maltsch, 1891, verw.

Pecka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Klikowa, 1888, tot (21./5.1915).

Piachta Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Przeworsk, Zuklin, 1894, verw.

Przybyłowicz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Gorlice, Libusza, 1888, kriegsgef.

Pych Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Laskowa, 1895, verw.

Rąpała Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Gorlice, Olszyny, 1893, verw.

Ryba Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, 1892, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Selig Friedrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1881, verw.

Siedlik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Tarnów, Lehowica [Łękawica ?], 1889, verw.

Slęk Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Czermice [?], 1895, verw.

Stec Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Tarnów, Tuchów, 1887, verw.

Szczupak Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Radgoszcz, 1883, tot (21.-31./5.1915).

Vymlatil Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Littau, Březina, 1895, verw.

Wallisch Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Nikolsburg, Unter-Tannowitz, 1876, verw.

Waśko Johann I, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Bochnia, Wisnicz Stary, 1888, verw.

 

Verlustliste Nr. 228.

1915-08-04

 

Mannschaft.

 

Bagan Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Świątkowa Mała, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bajorek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Rożnów, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht festgestellt.)

Banek Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Grybów, Siekierzyna [Siekierczyna], 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bania Johann, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Czarny Dunajec, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Baradziej Stanislaus, KompHorn., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Siedlec, 1892, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt, wurde als Bonodin gemeldet.)

Barnaś Bartolomeus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Tylmanowa, 1882, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Barnaś Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Zdziary, 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bartuś Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Jasło, Osobnica, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bawół Ladislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Wrzępia, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bednarczyk Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Jasło, Pielgrzymka, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bergmann Steif Ascher, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Białaszka Thomas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Zabrme [Żabno ?], 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Biedak Andreas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Olesno, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Biernacki Jakob, ErsRes. Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Potakówka, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bihumiak Teodor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Gorlice, Nowica, 1892, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt. Wurde als Beguniak gemeldet.)

Bil Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Dyliez [Tylicz ?], 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Blatt Abraham, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Gromnik, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bloch Ladislaus, KompHorn., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Radwan, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bodziony Fabian, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Świdnik, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt, wurde als Bodzeny gemeldet.)

Bodziony Martin, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Gostowice [Gostwica ?], 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bogdan Jakob Sohn des Eduard, ResKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Gorlice, Libusza, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bogusz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Wierzchosławice, 1883, verw., kriegsgef. (Woronesh, Rußland.)

Borkowski Adalbert, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bortniczak Serge, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Grybów, Piorunka, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Borys Iwan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Maciejowa, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bożek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Świniary, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Broniak Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Rajbrot, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)(Identität nicht festgestellt, wurde als Branik gemeldet.)

Broniszewki Benedikt, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 9 Komp., Galizien, Bochnia, Baczków, 1887, kriegsgef. (Troizkaja, Gouvernement Orenburg, Rußland.)

Buba Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Hankówka, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Budzik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Trzemeśna, 1890, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bujak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Trzciana, 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Bulanda Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Słopnice Szlacheckie, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bulanda Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Zbłudza, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bulanda Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Niepołomice, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Bundarz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Czermna, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Chłopecki Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Siedliszowice, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Chwistek Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Łękawica, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Wurde als Christek gemeldet. Identität nicht genau festgestellt.)

Czechowski Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Kowalowa, 1885, verw. kriegsgef. (Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 35 in Kaluga, Rußland.)

Czesak Valentin, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Łazy, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Depczyński Paul, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Święcany, 1883, verw. u. kriegsgef. (Iwanowo-Wosnesensk, Gouvernement Wladimir, Rußland.)

Domagała Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Strzelce Małe, 1884, kriegsgef. (Karsun, Gouvernement Simbirsk, Rußland.)

Dychteń Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Zbylitowska Góra, 1883, verw. kriegsgef. (Zusammengezogenes Evakuationshospital Nr. 36 in Lgow, Gouvernement Kursk, Rußland.)

Gąsiorowski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Grybów, Ciężkowice, 1889, verw. kriegsgef. (Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 63 in Woronesh, Rußland. Identität nicht genau festgestellt. Wurde als Gonczawowski gemeldet.)

Gruber Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Biczyce, 1885, verw. kriegsgef. (Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 36 in Kaluga, Rußland.)

Homkowicz Teofil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Przegonina, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Jędral Andreas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Szyk, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Jędrzejczyk Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Gorlice, Szymbark, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kaczmarczyk Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Sromowce Wyżne, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kościółek Ladislaus Witalis, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, 1882, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kostka Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Drwina, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Krochmal Karl, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Bagienica, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Król Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Jasło, Szerzyny, 1888, verw., kriegsgef. (Evakuationshospital Nr. 1 in Moskau, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Krupa Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Wielopole, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Krzysztof Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Mszana Górna, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kuklewicz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Radłów, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kuś Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Kąty, 1890, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Kwaśniak Teofil, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Mącior Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Szynwałd, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Wurde als Montzior gemeldet.)

Małochleb Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Klikowa, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Michoń Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Zdziary, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Misiaczek Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Samocice, 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Moroń Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Łużna, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht festgestellt.)

Mroczek Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Mucha Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Gorlice, Wójtowa, 1888, verw., kriegsgef. (Kaluga, Rußland.)

Nawara Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Lubomierz, 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Nawara Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Limanowa, Olszówka, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Nawiesniak Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Dolna, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Niciński Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Rzędzin, 1882, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Nieć Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Żeleźnikowa, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Niedzielak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Miechowice Wielkie, 1892, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) (Identität nicht genau festgestellt, wurde als Nedzeljak gemeldet.)

Niejadlik Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Pawłów, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) (Identität nicht genau festgestellt, wurde als Niadmich gemeldet.)

Niejadlik Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Grády [Grądy], 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) (Identität nicht genau festgestellt, wurde als Noldlek gemeldet.)

Niejáslik Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Wólka Grądzka, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) (Identität nicht genau festgestellt, wurde als Nejadolik gemeldet.)

Niemiec Marek, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Grybów, Lipnica Wielka, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) (Identität nicht genau festgestellt, wurde als Nemec gemeldet.)

Nowak Andreas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Brzyski, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Nowak Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Nieczajna, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Nowicki Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Zakrzów, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Onuszczak Damian, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Banica, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Pajak [Pająk?] Andreas, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Groń, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Pajdzik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Łostówka, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Pałka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Sterkowiec, 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Paprota Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Lipnica Górna, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Pawlikowski Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Biały Dunajec, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Piątek Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Bryły, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Plechówka Blasius, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Janowice, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Pietroń Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Rupniów, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Pietrzak Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Jastrzębiec, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Piłat Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Wesołów, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Płachta Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, Łęki Jasień, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Pochron Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Wielopole, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Podsiadło Tomas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Grobla, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Polański Nytrafon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Grybów, Berest, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Policht Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Rożnów, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) (Identität nicht festgestellt.)

Poliwka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Cieklin, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Potocki Julian, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Gorlice, Nowiec [Nowica ?], 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Poznański Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Rzezawa, 1881, kriegsgef. (Rußland.)

Prus Mateus, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Jasiev [Jasiew, Jasień ?], 1889, verw., kriegsgef. (Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 79 in Kursk, Rußland.)

Przetacznik ignaz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Grybów, Gródek, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Pyzdek Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Łękawka, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Rogóz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1881, verw., kriegsgef. (Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 63 in Woronesh, Rußland.)

Sacha Ladislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Sufczyn, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Salamon Stanislaus, ResGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Falkowa, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Samek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Chronów, 1883, verw., kriegsgef. (Zusammengesetzes Evakuationshospital Nr. 5 in Moskau, Rußland.)

Sepek Andreas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Zalasowa, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Sieczka Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Biały Dunajec, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Sipióra Johann, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Jastrząbka Nowa, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Sit Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Niepołomice, 1886, verw. kriegsgef. (Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk, Rußland.)

Sitko Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Bochnia, Łazy, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht festgestellt. Wurde als Siko gemeldet.)

Skarbek Laurenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Wiewiórka, 1892, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Śliwa Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Kostrza Ryje, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Smoła Dionisius, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Zawierzbie, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Sojka Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Ropa, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Sowiński Josef, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Opacił [Opacie], 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Sromek Gregor, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wronowice, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Stachowicz Simon, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Bochnia, Łapczyca, 1891, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt; wurde als Stanakovic gemeldet.)

Stankiewicz Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Batorska, 1890, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Starmach Zeslaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Siemawa [Sieniawa], 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Szczurek Stanislaus Franz, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, MAG. I, Galizien, Brzesko, Zakliczyn, 1889, verw. kriegsgef. (Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 42 in Rjäsan, Rußland.)

Szura Michael, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Bieśnik, 1888, verw., kriegsgef. (Jeletz, Gouvernement Orel, Rußland.) (Identität nicht genau festgestellt; wurde als Schur gemeldet.)

Tabor Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Królówka, 1884, kriegsgef. (Mokschan, Gouvernement Pensa, Rußland.)

Tarasek Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Grybów, Kruźlowa, 1886, kriegsgef. (Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk, Rußland.)

Tarchała Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Miechowice Wielkie, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Tokarz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Jastrzębia [Jastrzębie], 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Wurde als Tykasz Josef gemeldet.)

Topolski Johann, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Krościenko, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Topor Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Poroum [Poronin ?], 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Traurig f. Ring Schaja, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łęka ad Siedlce, 1892, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) Wurde als Traurig Isaak gemeldet.  Identität nicht genau festgestellt.)

Trepper g. Linker David, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Truś Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Kobyli [Kobyle ?], 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Trybułowski Michael, KompHorn. Tit.Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Bobrowniki Małe, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Trzupek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Słopnice Królewskie, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Turakiewicz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Marszowice, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Turek Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Dzierżaniny, 1881, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) (Identität nicht festgestellt.)

Tutaj Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Żółków, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Twardosz Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Lipnica Góra, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Tymura Theodor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Krynica, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Tyński Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Łękawica, 1882, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Tyrcha Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Dąbrowa, Mokre Jadowniki, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wadyl Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Górna, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wągroda Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Grobla, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Walas Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Bieśnik, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt. Wurde als Wadas gemeldet.)

Walczak r. Wojciak Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Zakopane, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Waliczek Sebastyan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Leśnica, 1892, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wańczyk Adalbert, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Januszowa, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wasylak Theodor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Targ, Biała Woda, 1887, kriegsgef. (Omsk, Rußland.)

Węgrzyn Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Łostówka, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Weinmann Karl, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Weiser Heinrich, Offiziersdiener., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Tarnów, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Wurde als Wayzer Hermann gemeldet.)

Widel Cyril, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Chomranice, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Widełka Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Wiśnicz Mały, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Widła Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Chobot, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wikar Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Słopnice Królewskie, 1892, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wilczyński Adam, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, 1882, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Witek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Gronków, 1882, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wójcik Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Chełm, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wojnicki Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt, wurde als Woneczki gemeldet.)

Wojtowicz Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Delastowice, 1882, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wojtowicz Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Krasne Lasocice, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wojtowicz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Laskowa, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wolnik Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Maszkienice, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wołowiec Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Leszczyna, 1884, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wózek Michael, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Zgłobice, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Woźniak Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Konina, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) (Identität nicht genau festgestellt, wurde als Woznjut gemeldet.)

Woźniak Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Kamyk, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wróbel Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Chomranice, 1889, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wszołek Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Szymbark, 1883, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Wudarczyk [Włodarczyk] Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Jasło, Nawsie Kołaczyckie, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) (Identität nicht genau festgestellt, wurde als Wlodarcik gemeldet.)

Zając Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Janowice, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) (Identität nicht genau festgestellt.)

Zając Paul, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Lubomierz, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Zdebski Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Kobyle, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Zdun Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Wola Przemykowska, 1892, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Zegleń Anton, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Kwiatonowice, 1890, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.) (Identität nicht genau festgestellt, wurde als Seglej gemeldet.)

Zelem Pantaleon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Pętna, 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Zięba Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Krzeczów, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

Zoń Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Targ, Biały Dunajec, 1885, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Zubek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1882, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Zubek Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1886, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Żuraw Timotiej, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Bartne, 1887, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Zych Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Podborze, 1888, kriegsgef. (Tomsk, Rußland.)

Żyrkowski Ladislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Rzepiennik Suchy, 1880, kriegsgef. (Tomsk, Rußland. Identität nicht genau festgestellt.)

 

Verlustliste Nr. 259.

 

1915-09-06

 

Offiziere.

 

Bechtlow Johann, KdtAsp.,k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Grodek, Wartfeld, 1893, verw.

Brydmak Valentin, Fähnr. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, zugeteilt vom k. k. LIR. Nr. 31, 8. Komp., verw.

Chudio Maximilian, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. Tobolsk oder Tjumen, Gouvernement Tobolsk, Rußland.

Gądek Kasimir, Kdt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Dąbrowa, Ruda, 1892, verw.

Grabania Stanislaus, Fähnr. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. Omsk, Rußland.

Grimm Hugo, Kdt. i. d. 'Res., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp. Galizien, Nowy Sącz, 1893, verw.

Hamala Franz, Kdt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Ropczyce, Kawęczyn Dębicki, 1891, tot (24.-26./6.1915).

Hrabčik Franz, Lt., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Olmütz, Hodolein, verw.

Hrdliczka Josef, Kdt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Schlesien, Teschen, 1893, verw.

Krumpholz Johann, KdtAsp., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Sternberg, 1894, verw.

Mazuryk Boleslaus, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef. Omsk, Rußland.

Rupprecht Eugen, LstOblt., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., verw.

Schubert Franz, LstOblt., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1876, verw.

Svinger Jaroslav, LstLt., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Datschitz, Herrndubenky, 1882, verw.

Teschner Rudolf, LstOblt., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wien, tot. (23.-30./6.1915).

Werner Johann, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Zwittau, 1891, verw.

Zástĕra Kamil, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Böhmen, Königgrätz, Jenikovitz, 1891, verw.

Zeiler Benj., KdtAsp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Sambor, 1895, verw.

 

Mannschaft.

 

Abeska Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Sternberg, Giebau, 1881, verw.

Abraham Anton, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Mähr. Kromau, Hrottowitz, 1879, verw.

Ambrosch Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Mähren, Mähr. Weißkirchen, Sponau, 1878, verw.

Arlt Franz, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Deutsch-Gabel, Schönbach, 1879, verw.

Babak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Ledec, Burenice, 1880, verw.

Baczyński Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Badowski Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1888, verw.

Bafia Johann, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Targ, Wansko [?]  1886, tot (11./7.1915)

Balas Bartholomeus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., tot.

Baldreich Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Mähr. Budwitz, Ungarschitz, 1878, verw.

Balek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Wola Strowka [Wola Stróska ?], 1895, verw.

Balon Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Wola Stróżka [Wola Stróska], 1890, tot (26./6.1915).

Barabasz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Dąbrowa, Sczedliszwice [Siedliszowice ?], 1895, verw.

Baran Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Lubomierz, 1893, tot (11-20./6.1915).

Baran Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Grybów, Krużlowa Wyżna, 1886, verw.

Baran Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Homrzyska, 1895, verw.

Barwig Wilhelm, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1878, verw.

Bauer Anton, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Tachau, Hesseldorf, 1886, verw.

Beldik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Benesch Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Krumau, Ogfolderhaid, 1895, verw.

Beran Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Seltschan, 1895, verw.

Bereta Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Bochnia, Stary Wiśnicz, 1882, verw.

Berger Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Römerstadt, Tillendorf, 1895, verw.

Bergmann Chaim, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Gorlice, 1891, verw.

Bernady Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Wokowice, 1896, verw.

Białobrzewski Julius, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Bieniak Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Biała, Borumbka [Porąbka ?], 1895, verw.

Biestek Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., 1896, verw. {Ortsdaten unleserlich.)

Bląka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Odrowąż, 1891, tot (25./6.1915}.

Bläsl Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Hohenstadt, Chirles, 1895, verw.

Błoniarz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Klikuszowa, 1892, verw.

Bober Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Brzesko, Uszew, 1894, verw., kriegsgef.

Bogner Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Tachau, Ujest, 1879, verw.

Böhm Hermann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Eger, Oberlohma, 1888, verw.

Bojda Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Łętowice, 1881, verw.

Bołdys Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Dolna, 1892, verw.

Boraca Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1890, verw.

Borniak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Tarnów, Koszyce Wielkie, 1893, tot (21.-30./6.1915).

Borowicz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1894, verw.

Bouchal Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Tabor, Krotov, 1888, verw.

Braun Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Tepl, Becken, 1888, tot (21.-30./6.1915).

Brichonel David, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Brom Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Moldauthein, Tretin, 1895, tot (24.-30./6.1915).

Brynierski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Pyszówka [Pyzówka ?], 1896, tot (25.-28./6.1915).

Buchsbaum Abraham, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, 1892, verw.

Budzik Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MAG., Galizien, Tarnów, Łękawka, 1893, verw.

Bulin Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Seltschan, 1895, verw.

Burek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Pilcza Zelichowska, 1884, tot (21.-30./6.1915).

Burko Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Żółkiew, Strzymień, 1887, verw.

Chaim Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Krakau, 1891, verw.

Chamiolo Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Grabno, 1890, verw.

Chamislo Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, Grabno, 1893, verw.

Chlupny Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Chmeliček Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Naloučan, 1877, verw.

Chytra Eligius, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, 1895, verw.

Chyz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Targ, Krauszów, 1893, verw., kriegsgef.

Cižek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Tabor, Bezdecin, 1878, tot (25./6.1915).

Czarny Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1895, verw.

Czerny Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Böhmen, Přibram, Zduchowice, 1886, verw.

Czerwenka Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, verw.

Czyżycki Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Wytrzyska, 1887, tot (25./6.1915).

Dąbrowski Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Myslec, 1891, verw.

Dadej Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., MAG. 3/32, Schlesien, Troppau, Kathrein, 1885, verw.

Dembski Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Dobosz Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Dąbrowa, 1893, verw.

Dobrowolski Alexander, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Żywiec, Stary Sącz, 1892, tot (25./6.1915).

Dobrzański Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Dominik Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, 1882, tot (21.-30./6.1915).

Dubiak Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Dudczak [Dutczak?] Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Sucha Struga, 1889, verw.

Dungel Josef, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Znaim, Zaisa, 1880, tot (20.-26./6.1915).

Dusza Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Gorlice, Bystra, 1896, verw.

Dvórak Ignatz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Mähren, Littau, Obranitz, 1895, verw.

Dziadoń Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Słopnice Królewskie, 1886, tot (21.-30./6.1915).

Dziomba Nikolaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Gorlice, Bartice [Bartne ?], 1892, verw.

Endlicher Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Olmütz, Lašor, 1881, tot (24.-26./6.1915).

Engel Wenzel, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Luditz, 1883, verw.

Fećko Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1886, verw. (Ortsgemeinde unleserlich).

Fela Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., tot.

Felkl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Mähr. Trübau, Vierzieghuben, 1895, verw.

Fernczy Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Wojnicz, 1894, tot (21.-30./6.1915).

Fieth Hermann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, Elbogen, 1881, verw.

Fisch Isaak, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Brzesznica [?], 1894, verw.

Fischer Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Sternberg, Deutschhause, 1880, verw.

Foltynek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Mähren, Hohenstadt, Braune, 1896, tot (25./6.1915).

Forkas O., Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., 1881, verw.

Förster Nathan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Żywiec, Sporysz, 1895, verw.

Forys Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32,  6. Komp., Galizien, Pilzno, Januszkowice, 1894, tot (25./6.1915).

Franczyk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Kamienica, 1895, verw.

Fryszlak Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Gorlice, Zagórzany, 1896, verw.

Gacek Augustin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Zaskale, 1894, verw.

Gadziula Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, 1881, verw.

Gajda Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Łysa Góra, 1895, tot (25.-30./6.1915).

Gardoń Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Garncarz Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Tarnów, Pletna (Pleśna?], 1884, verw.

Gassauer Edmund, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Podersam, 1879, verw.

Gawron Teofil, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Grybów, 1882, tot (24.-30./6.1915).

Gdowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, Wierzchosławice, 1882, verw.

Gemza Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Ruda Rysie (Rudy-Rysie), 1896, verw.

Girka Michael, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Nowy Sącz, Wierchomla Wielka, 1890, verw.

Gleisner Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Tachau, Böhmisch Neuhäusl, 1888, tot (21.-30./6.1915).

Głodowsky [Głodowski] Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Czarny Dunajec, 1888, tot (25.-30./6.1915).

Gniecky [Gniecki] Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Limanowa, Podobin, 1893, kriegsgef.

Gogola Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Bogumiłowice, 1896, verw.

Gonet Franz, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32,  11. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1887, verw.

Goral [Góral] Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32,  13. Komp., Galizien, Kraków, Płaszów, 1893, kriegsgef.

Görg Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Komotau, Märzdorf, 1887, verw.

Gorski [Górski] Karl, Zufgsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Grabski Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Saybusch [Żywiec], Ladygowice [Łodygowice ?], 1891, verw.

Graclik Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Prerau, Kukory, 1888, verw.

Greger Anton, StbsFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Znaim, Zulb, 1876, verw.

Gryziec Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Stary Zmigród, 1881, verw.

Guber Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Tachau, Hesselsdorf, 1883, verw.

Gurgul Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Stronia [Stronie], 1895, verw.

Gurgul Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Łysa Góra, 1888, verw.

Guzik Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Młynne, 1885, verw.

Guzy Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Gwózdz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Dąbrówka, 1880, verw.

Haan Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1877, tot (25./6.1915).

Hackenschmidt Florian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Podersam, Buschnitz, 1880, verw.

Hajduga Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Rabkowa [Rąbkowa ?], 1886, verw.

Hajduk Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Hambach August, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Elbogen, Lauterbach, 1883, tot (24.-26./6.1915).

Hammerl Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Böhmen, Falkenau, Brünles, 1881, verw.

Havelka Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Přibram, Brežory Hory, 1895, verw.

Havrylo Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., 1878, verw.

Hebda Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Heger Rudolf, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Znaim, 1876, tot (20.-26./6.1915). Ortsgemeinde unleserlich.

Hegmon Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., 1895, verw. Ortsdaten unleserlich.

Heinrich Karl, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1880, verw.

Heinz Josef, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Schlesien, Troppau, 1878, verw.

Herrmann Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Techau, Hals, 1881, verw.

Herwert Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Böhmen, Böhm. Brod, Zernowka, 1882, verw.

Herz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Herzig Georg, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Prachatitz, Obermoldau, 1891, verw.

Hessler Wilhelm, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1877, verw.

Hirsch Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Preßnitz, Pleil, 1888, tot (21.-30./6.1915).

Hnatiuk Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Galizien, Borszczów, Zalecze Biskupic [?], 1878, verw.

Hochenegger Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1877, verw.

Höller Ernst, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Elbogen, 1890, tot (21.-30./6.1915).

Honzak Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Boskowitz, Lettowitz, 1878, verw.

Horak Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Hohenstadt, Steinmetz, 1895, verw.

Houdek Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Selčan, Olbranowitz, 1895, verw.

Hrabasz Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Zabierzowska, 1882, tot (23.-30./6.1915).

Huk Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Jaroslau, 1894, verw.

Humplik Ernst, EinjFreiwZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Mähr. Weißkirchen, Ohrendorf, 1888, verw.

Hurej Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Brzesko, Słotwina, 1898, verw., kriegsgef.

Ignatowicz Teodor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Iraček Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Sedlcany, Pribiska, 1895, verw.

Iwanski [Iwański] Laurenz, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Marcinkowice, 1888, verw.

Jablonski [Jabłoński] Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Męcina, 1896, verw.

Jamro Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Janczy Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Lipowa, 1892, , tot (25.-28./6.1915).

Janicki Adolf, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1893, tot (14.-26./6.1915).

Janowski Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Przemyśl, Nienadowa, 1894, verw.

Janton Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Wola Brzostecka, 1893, verw.

Jarek Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Krzyż, 1888, verw.

Jarosz Bartholomäus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Krzotla [?], 1895, verw.

Jasek Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Mähren, Littau, Pinovitz, 1895, verw.

Jaskiewicz [Jaśkiewicz] Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1895, tot (21.-30./6.1915).

Jaža Adolf, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Neudtadtl, Oberrožinka, 1877, verw.

Jewula Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Brzesko, Łukanowice, 1895, verw.

Jeż Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Róża, 1894, verw.

Ježek Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Böhmen, Deutsch Brod, Bĕla, 1875, verw.

Jezowski [Jeżowski] Rafael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piwnica [Piwniczna], 1892, verw., kriegsgef.

Jindra Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Böhmen, Wesely, Dolní Bukonsko, 1895, kriegsgef.

Jopek Felix, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Żywiec, Cisiec, 1888, verw.

Jorgon Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Littau, Lautra, 1891, verw.

Jurditsch Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Nikolsburg, Neuprerau, 1876, verw.

Kaczmarczyk Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Ratułów, 1882, verw.

Kaczmarczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Desznica, 1890, verw.

Kadlec Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., tot.

Kadziołka Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Kalafarski Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Gręboszów, 1881, verw.

Kalisz Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Kałużny Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łącko, 1896, verw.

Kamiński Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Oświęcim, Kajško [?], 1895, verw.

Kamiński Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Lewniowa, 1886, verw.

Kandler Wilibald, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Hohenstadt, Klein Jesteby, 1895, verw.

Karamara Josef, EinjFreiw. Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Strzelce Wielkie, 1889, verw.

Karpiel Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Targ, Kościelisko, 1893, verw.

Karpierz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Dolna, 1895, verw.

Kaur Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, Kralowicz, Horni Biala, 1880, verw.

Kawa Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Kędzior Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Dębica, 1896, verw.

Keh Leib, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Tarnów, Łukowa, 1893, verw.

Kepik Ignaz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Poręba Wielka, 1892, verw.

Kindermann Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Prachatitz, 1888, tot (24.-26./6.1915).

Kirschner Hermann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Aussig, Peterswald, 1884, tot (21.-30./6.1915).

Klečka Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Klich Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Strzelce Wielkie, 1892, tot (11./7.1915).

Klima Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien [?], Trebitsch, Kelkowitz, 1877, tot (23.-30./6.1915).

Klimek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Hohenstadt, Krumpach, 1896, verw.

Klimek Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, 1892, verw.

Klimes Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Böhmen, Wittingau, Hormi, 1895, verw.

Kling Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Hohenstadt, Kloppen, 1895, verw.

Kliš [Kliś] Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Jaslow [?], 1896, verw.

Kluska Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Chochołów, 1882, verw.

Kobetzky Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Jičin, Lužany, 1878, tot (24.-26./6.1915).

Kochaniec Stanislau, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Jadowniki Mokre, 1878, verw.

Koci Gottfried, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Selčan, Lhota Starcowa, 1880, verw.

Kociołek Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Grybów, Koniuszowa, 1895, verw.

Koczwara Leon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Dębno, 1877, verw.

Köhler Heinrich, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Kołata Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Kołodziej Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Tarnów, Lękowka [Łękawka ?], 1880, verw.

Kołodziej Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Lisowa, 1892, verw.

Kołodziejczyk Wasyl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Wapienne, 1892, verw.

Koneczny Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Hohenstadt, Bezdieków, 1895, verw.

Konieczny Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Wiewiórka, 1887, verw.

Kopczyk Paul, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzozów, Golcowa, 1895, verw.

Kopec [Kopeć] Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Lętawice [Łętowice ?], 1886, verw.

Kopecki Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, Rakownik, Pawlików, 1879, verw.

Koper Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Gosprzydowa, 1891, verw.

Kościelniak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Bilsko, 1896, verw.

Kościerz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Dabrówka Polska, 1895, verw.

Kosiba Vinzenz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Krakau, 1893, verw. u. kriegsgef.

Kostyński Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Biała, Kęty, 1895, tot (21.-30./6.1915).

Koszut Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Kothbauer Ferdinand, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Steiermark, Marburg, 1877, verw.

Kotowicz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Kotul Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Grybów, Jastrzębia, 1895, verw.

Kowalczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Huba, 1896, verw.

Kowalik Mathias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Homrzyska, 1883, verw.

Kowalski Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., tot.

Kozioł Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Oświęcim, 1895, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Kózka Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Bożęcin, 1893, verw.

Krajewski Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Tarnów, 1889, verw.

Kranziewicz Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1888, verw.

Kratochwil Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Prerau, Kojetein, 1876, tot (25./6.1915).

Kratzert Emanuel, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., tot.

Kreisl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Pressnitz, Schmiedeberg, 1884, tot (21.-30./6.1915).

Król Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., 1894, tot (23.-30./6.1915). (Ortsdaten unleserlich.)

Król Bronislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Kupienice [Kupienin ?], 1883, tot (21.-30./6.1915).

Krzystyniak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1896, verw.

Kubanda Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Biała, 1895, tot (21.-30./6.1915). (Ortsgemeinde unleserlich.)

Kubik L., Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Błonie, 1879, tot (21.-30./6.1915).

Kubon Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Grabno, 1896, tot (23.-30./6.1915).

Kucera Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Littau, Ludmirau, 1895, tot (21.-30./6.1915).

Kudek Wladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Grabno, 1895, verw.

Kühner Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Przemyśl, 1895, verw.

Kunz Guido, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Kaaden, Boxgrün, 1894, tot (21.-30./6.1915).

Kupsky Thomas, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Groß Meseritsch, Brežy, 1880, tot (20.-26./6.1915).

Kurek Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Poręba Wielka, 1891, verw.

Kurpich Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Milówka, 1896, tot (25.-26./6.1915).

Kurzeja Laurenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wola Kosnowa, 1895, verw.

Kusar Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Roztoka, verw.

Kuzak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Libranowice [Librantowa ?], 1896, verw.

Kwak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Bańska, 1881, tot (25.-30./6.1915).

Kwapil Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Mährisch Trübau, Vierzighuben, 1891, verw.

Kwiatkowski Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Chomranice, 1895, verw.

Kwitany Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Blatna, Wranowitz, 1880, verw.

Łabno Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Łękawica, 1884, verw.

Łabus Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Tarnów, Łękawica, 1891, verw.

Lapa Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Limanowa, Przyszowa, 1892, verw.

Łazarz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1880, tot (25./6.1915).

Lemberger Ignaz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Kaplitz, Untersinetschlag, 1895, verw.

Lerner Simon, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Hichyi [?], 1889, verw.

Leśniak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1895, verw.

Leśniak Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Limanowa, Męcina, 1888, kriegsgef.

Leszczyński Laurenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Zawada Uszewska, 1879, verw.

Lętek, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Parkosz, 1889, verw.

Libowicky Ferdinand, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Böhmen, 1878, verw.

Liebl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Bischofteinitz, Wistercitz, 1879, verw.

Linke Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Friedland, 1883, verw.

Liptak Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Liskař Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Iglau, Betelau, 1876, verw.

Lisowski Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, 1896, verw.

Liszka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Świdnik, 1896, verw.

Loučny Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Hohenstadt, Lesche, 1896, verw.

Luksch Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Neuhaus, Köpferschlag, 1883, verw.

Machacz Leopold, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Littau, Konice, 1891, verw.

Macias Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Łopuszna, 1887, verw.

Macior Ladislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Rzepienik [?], 1883, verw.

Madej Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Dobromil, Nowosielce Kozickie, 1893, tot (21.-30./6.1915).

Magierski Michael, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Tarnów, Strzeżów, 1883, tot (21.-30./6.1915).

Maj Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Majka Anton, EinjFreiw. Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., tot (24.-30./6.1915).

Marcinkiewicz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Czaczów, 1896, verw.

Marcisz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Marschalek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Göding, 1885, verw.

Marschalek [Marszałek] Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Siedliska, 1891, verw.

Masnica [Maśnica] Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Odrowąż, 1896, verw.

Mastalerz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Słopnice Szlacheckie, 1884, verw.

Matsche Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Krumau, Kalsching, 1895, verw.

Matusik Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, 1895, verw. Ortsdaten unleserlich.

Medgyaszay Gustav von, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1878, tot (25./6.1915).

Meilinger Lorenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Niederösterreich, Wien, 1877, tot (21.-30./6.1915).

Metzger Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, Marienbad, Schönfichte, 1878, verw.

Mieczek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Gorlice, Glinik Mariampolski, 1892, verw.

Miersch Julius, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Kaaden, Raadis, 1886, verw.

Migala Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., tot.

Milkowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Zdarec [?], 1894, tot (24.-30./6.1915).

Miotła Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, 1883, tot (25.-30./6.1915).

Mirek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Nawojowa, 1895, verw.

Mleczko Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Młynarczyk Michael, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzeska [Brzesko ?], 1893, verw.

Morawek Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Mähren, Hohenstadt, Krumpach, 1895, verw.

Mucha Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Tarnów, Skrzyszów, 1894, verw.

Mühlbauer Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, verw.

Mysiak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], 1882, verw.

Nachlinger Anton, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Böhmen, Prachatitz, Cisona, 1885, verw.

Nalepa Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Pilzno, 1885, verw.

Navratil Ferdinand, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Mähren, 1895, verw.

Nawalamec [Nawalaniec] Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Przyszowa, 1896, verw.

Nedorost Wilhelm, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Brünn, Hussowitz, verw.

Neischek Rudolf, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Ungarn, Pozsony, 1894, verw.

Nekolny Eduard, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Přibram, Birkenberg, 1895, verw.

Neliba Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Nerušil Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Littau, Wojtechow, 1895, verw.

Neuwirth Franz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Znaim, Schaffa, 1881, tot (20.-26./6.1915).

Nedospial Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Nejadlik Sebastian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], 1893, verw.

Novak Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Mähren, Littau, Weisöhlhütten, 1895, verw.

Novak [Nowak] Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Limanowa, Stróża, 1893, verw.

Nowobilski Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Białka, 1896, verw.

Nukla Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Gorlice, Sękowa, 1888, verw.

Obsfeld Dawid, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp. MGA. 3/32, Galizien, Tarnów, 1890, verw.

Oczkowicz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Chełmiec Polski, 1893, verw.

Oesterreicher Leo, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Römerstadt, Lobnig, 1895, verw.

Ogiela Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1895, verw.

Olejasz Czeslaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Oświęcim, Brzezinka, 1895, tot (21.-30./6.1915).

Opoka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Świdnik, 1894, verw.

Opyt Adalbert, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Limanowa, Szczawa, 1889, verw.

Ottohal Augustin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Auspitz, Wrbitz Kobyle, 1878, verw.

Paczkowski Ludwig, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 10. RgtsStb., Galizien, Tłumacz, Ostrynia, 1897, verw.

Palach Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Jaworsko, 1880, verw.

Parzygnot Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Obidowa, 1896, verw.

Pasiut Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Niskowa, 1896, tot (23.-28./6.1915).

Pausenberger Ferdinand, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Niederösterreich, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Pawlik Eduard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Böhmen, Mühlhausen, Wepnitz, 1895, verw.

Pawlik Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., MGA. 3/32, Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Przemykarowska [?], 1890, verw.

Pawlik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Kwikón [Kwików ?], 1896, verw.

Piechowicz Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Piekarz Stanislaus, StbsFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Tarnów, Zgłobice, 1884, tot (24.-26./6.1915).

Pietruszka Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Pietsch Oswald, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Friedland, Weigsdorf, 1882, verw.

Pilch Ignatz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Podłęże, 1889, tot (25./6.1915).

Pilch Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Schlesien, Teschen [Cieszyn], Niedek, 1878, verw.

Piwowar Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Bochnia, Książnice, 1886, tot (23.-27./6.1915).

Plaček Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Auspitz, Bohumĕlitz, 1880, tot (7.-19./6.1915).

Plaskoń Maximilian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5 Komp., Galizien, Nowy Sącz, Nowa Wieś, 1892, verw.

Pleier Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Graslitz, Schwaderbach, 1882, verw.

Podlecki Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Uszew, 1896, verw.

Pogwiza Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Czarny Potok, 1894, verw.

Polarczyk Ignatz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Pyszówka [Pyzówka], 1896, verw.

Pöllner Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Tachau, Neudorf, 1886, verw.

Potrzeba Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Gorlice, Rzepiennik, 1883, tot (21.-30./6.1915).

Poupa Franz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Prochaska Friedrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Littau, Bourov, 1895, verw.

Prölf Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Kaplitz, Neuraffe, 1895, verw.

Prusak Rafael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Mähr. Ostrau, 1885, verw.

Ptas [Ptaś] Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1895, verw.

Putzler Ignaz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Falkenau, Leopoldshammer, 1880, verw.

Pytel Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Limanowa, Laskowa, 1891, verw.

Pyzik Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Gorlice, Rimano [?], 1889, verw.

Rącka [Rączka] Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Targ, Zaskale, 1894, verw.

Radzik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Grybów, Biała Wyżna, 1895, verw.

Rainer Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Tirol, Schwaz, Fügen, 1874, tot (25./6.1915).

Rais Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Znaim, Proßmeritz, 1877, tot (20.-26./6.1915).

Rampak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Seltschau, Hochchlumetz, 1895, verw.

Reichl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Nikolsburg, Bratelsbrunn, 1880, verw.

Riedl Gustav, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Böhmen, Elbogen, Kranecau, 1881, verw.

Rinder Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Nikolsburg, Oberwisternitz, 1879, tot (20.-26./6.1915).

Rmot Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Hohenstadt, Dombrawitz, 1896, verw.

Robak Vinzenz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., MGA. 3/32, Galizien, Tarnów, Zbilitowska Góra, 1892, verw.

Robl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Prachatitz, Neugebau, 1895, tot (24.-26./7.1915).

Bogosiński Kasimir, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, 1896, verw., kriegsgef. (Ortsdaten unleserlich.)

Rój Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Borki Wielkie, 1879, verw.

Roth Bernhard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5 Komp., Galizien, Gorlice, Stróżówka, 1891, verw.

Rotter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Hohenstadt, Drozdow, 1891, verw.

Rozkowicz [Rożkowicz] Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Zawada, 1890, verw.

Rybarsch Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Mähren, Bärn, 1886, verw.

Rylewicz Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Łoniowy [Łoniowa], 1896, tot (25.-30./6.1915).

Rzeńca Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Łużna, 1893, tot (24.-30./6.1915).

Sacher Oskar, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Karlsbad, Engelhaus, 1889, verw.

Sala Karl, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Bochnia, 1889, tot (23.-28./6.1915 Ortsname unleserlich).

Sassmann Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Kaplitz, Stubnitz, 1895, verw.

Sauermann Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Schluckenau, Georgswalde, 1886, verw.

Scharrer Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Ludnitz, Sichlau, 1879, verw.

Scheiber Anton, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Znaim, Naschetitz, 1876, verw.

Scheidhauer Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Böhmen, Budweis, Brüse, 1895, verw.

Schichi Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Kaplitz, Umlowitz, 1895, verw.

Schiling Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Königlische Weinberge, 1895, verw.

Schimek Wilhelm, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Hohenstadt, Marawičan, 1896, verw.

Schlesinger Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Luditz, Stiedra, 1878, verw.

Schlinger Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Mähr. Schönberg, Ruda, 1898, kriegsgef.

Schlinz Franz, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Neuhaus, Pohleno, 1887, verw.

Schmid Leopold, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Znaim, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Schmiedt Hugo, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Kaaden, Weipert, 1886, tot (21.-30./6.1915).

Schnabel Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Deutsch Gabel, Zwickau, 1880, verw.

Schneider Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Böhm. Leipa, Niemes, 1883, verw.

Schön Ferdinand, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Hohenstadt, Pürkau, 1895, verw.

Schönig Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Schluckenau, Hainspach, 1889, verw.

Schubert Bruno Karl, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Kaaden, Weipert, 1879, verw.

Schulz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Nikolsburg, Pollau, 1878, tot (20.-26./6.1915).

Schwegler Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Plan, Honau, 1882, tot (21.-30./6.1915).

Sedivy Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, verw.

Sedlaček Gottlieb, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Mähren, Olmütz, Grosß-Wisternitz, 1884, verw.

Sedlar Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Mähren, Prerau, Koslowitz, 1878, verw.

Seeberger Leo, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Znaim, 1877, verw.

Seidenberger Konrad, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Sternberg, Brockendorf, 1875, verw.

Seitz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Eger, 1879, tot (25./6.1915).

Sekulski Gregor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Grybów, verw.

Serafin Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Serafin Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Przyszowa, 1896, verw.

Siegl Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Kaaden, Warta, 1885, verw.

Sienkiewicz Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Wilkowiska, 1894, verw.

Sikon Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Silbermann Majer, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Złockie, 1891, verw.

Singer Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Saaz, Wellhütten, 1890, verw.

Siuta Peter, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Jadowniki Mokre, 1887, verw.

Skowroński Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Limanowa, Kisielówka, 1889, tot (11.-2./6.1915).

Skróch Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Tarnów, Mencina Szlachecka [?], 1882, tot (25./6.1915).

Skrzyniarz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Ruda Zazamcze, 1895, verw.

Skrzynowski Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Skrzyszowski Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Borszczów Zielińce, 1894, tot (25./6.1915).

Skvor Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Beneschau, 1895, tot (24.-30./6.1915).

Smołar [Smolar] Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Limanowa, Pasierbiec, 1882, verw.

Sojka Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Krasne Potockie, 1892, verw.

Sołtys Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Świdnik, 1893, tot (25.-30./6.1915).

Soural Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Mähren, Mähr.-Schönberg, Blauda, 1895, verw.

Sowa Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Połom Mały, 1881, verw.

Sowa Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Pasieka Otfinowska, 1891, verw.

Sówka Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Tarnów, Szenichów [?], 1883, verw.

Sperber Hans, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, 1893, tot (21.-30./6.1915).

Spila Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Biała, Czernice, 1895, verw.

Springer Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Spyrka Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9 Komp., Galizien, Gorlice, Zagórzany, 1886, verw.

Sredniawa Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Biskupice Melsztyńskie, 1889, verw.

Sroczyński Kamillo, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., tot.

Steinbauer Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, verw.

Stelzner Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Tachau, Wosant, 1880, verw.

Stemmer Rudolf, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Znaim, Frischau, 1878, tot (25./6.1915).

Stenko Otto, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Römerstadt, Groß-Stahl, 1896, tot (9./7.1915).

Stepanek Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, 1891, verw. (Ortsdaten unleserlich.)

Stich Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1880, verw.

Storz Tischel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3 Komp., Galizien, Jasło, Kołaczyce, 1891, verw.

Stumpf Franz, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Tulln, Wolfpassing, 1881, verw.

Sturma Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Krumau, 1895, verw.

Strnad Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Böhmen, Žižkow, 1895, verw.

Strobl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Nikolsburg, 1878, verw.

Strougal Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Rakonitz, Netzaluditz, 1884, verw.

Strouhal I Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Auspitz, Krepitz, 1878, verw.

Stryja Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5 Komp., Schlesien, Teschen [Cieszyn], Mosty, 1882, verw.

Strzelec Josef, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, MAG. 3/32, 10. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Gruszów, 1889, tot (24.-26./6.1915).

Suchand Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Aussig, Töllnitz, 1894, verw.

Suda Stefan, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Bogumiłowice, 1889, verw.

Sukimnik [Sukiennik ?] Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Limanowa, Zalesie, 1890, verw.

Surga Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Galizien, Brzesko, Milówka, 1872, verw.

Świerczek Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Jodłowa, 1883, verw.

Synowicz Valentin, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Szczupak Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Zakrzów, 1888, verw.

Szeliga Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Targ, Klikuszowa, 1895, verw.

Szewczyk Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Rozdziele, 1884, tot (25.-30./6.1915).

Szewczyk Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Mordarka, 1896, verw.

Szymczak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Tarnów, Łękawka, 1880, verw.

Tarantiuk, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Kolomea, Czeremchów, 1884, verw.

Tauber Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Mähr. Weißkirchen, 1882, verw.

Teča Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Krakau, 1895, kriegsgef.

Tigwar Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Gorlice, Glinik Mariampolski, 1881, tot (25.-30./6.1915).

Tomaszko Filip, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Ochotnica, 1893, verw.

Tonn Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Mährisch-Schönberg, Klein-Mohrau, 1896, verw.

Tracz Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Tretter Franz, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Znaim, Waltrowitz, 1879, tot (20.-26./6.1915).

Tulko Gregor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3 Komp., Galizien, Gorlice, Regetów, 1890, tot (21.-30./6.1915).

Tumidajewicz Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Strzeszyn, 1891, verw.

Tyrner Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, verw.

Udet Basyl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15 Komp., Galizien, Kolomea, Ispas, 1876, verw.

Uhliř Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Neustadtl, Radkow, tot (20.-26./6.1915).

Urban Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Hohenstadt, Zautke, 1895, verw.

Urban Kaspar, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], Radgoszcz, 1889, verw.

Usarz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Tarnów, Zalasowa, 1888, verw.

Voth Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1880, verw.

Vyhnanek, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Mähren, Sternberg, B. Hause, 1879, verw.

Wagner Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Deutsch Gabel, 1888, verw.

Wagner Ernst, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Böhm. Leipa, 1886, verw.

Wagner Max, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Aussig, Mariaschein, 1884, verw.

Walasik [Wałasik] Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Targ, Ochotnica, 1891, verw.

Waligóra Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Jasienna, 1891, verw.

Wand Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Waniek Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Tabor, Dlouha Lhota, 1880, verw.

Wanuszkiewicz Theodor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Oświęcim, Gdów, 1895, verw.

Wartak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Auspitz, Urspitz, 1877, verw.

Waruś Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Targ, Szczawina [Sczawnica ?], 1895, verw.

Wasłowicz Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Łubno, 1889, verw.

Wasylczak Wanio, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Gorlice, Rychwałd, 1896, verw.

Waworka Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Tepl, Skupsch, 1889, verw.

Weinfeld Mechel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Żmigród, 1880, tot (25./6.1915).

Weingart Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Ledeč, Kozla, 1879, verw.

Wendlenner Rudolf Gustav, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1880, verw.

Wendler Rudolf, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Tetschen, Maisterdorf, 1893, verw.

Wesołowicz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Siedlec, 1896, verw.

Wesołowski Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1890, verw.

Widerka [Wyderk ?] Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Jasło, Gąsówka, 1884, verw.

Więcek Kaspar, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Bochnia, Dziewin, 1884, tot (21.-30./6.1915).

Wierzbicki Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Wojnicz, 1892, verw.

Wikar Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Słopnice Szlacheckie, 1895, verw.

Wiłzany Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Kaplitz, Deutsch-Beneschau, 1895, verw.

Wirchanowski Polikary, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Grybów, Czarna, 1892, verw.

Witkowski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, [Porąbka, Zawada ?] Uszewska, 1896, verw.

Włodarczyk Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Bochnia, Gawłówek, 1887, verw., kriegsgef.

Wodzisz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Tarnów, Dąbrówka, 1881, verw.

Wogórek Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Stenberg, 1880, verw.

Wojciechowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Grybów, Śnietnica, 1895, verw.

Wójcik Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Piekiełko, 1891, verw.

Wójcik Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa [Tarnowska], 1889, verw.

Wojczik [Wójcik?] Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, Brzesawa [?], 1895, verw.

Wojczik [Wójcik?] Ladislaus, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, zugeteilt vom k. k. LstIR. Nr. 16, Galizien, Wadowice, verw.

Wojtylak Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Zawada, 1895, verw.

Wojtowicz [Wójtowicz] Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Limanowa, Łososina Górna, 1892, verw.

Wolf Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Komotau, Natschung, 1884, tot (21.-30./6.1915).

Wolsza Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1892, verw.

Worwa Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Targ, Rdzawka, 1895, verw.

Woźniczka Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Wreski Johann, EinjFreiw. Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1887, verw.

Wróbel Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Dębno, 1891, verw.

Wrona Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Olszyny, 1890, tot (24.-30./6.1915).

Wroński Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Jodłówka ad Wałki, 1889, verw.

Wrosz Emil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Schlesien, Friedek, Polnisch Ostrau, 1893, verw.

Wyczesanej Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1894, verw.

Wydra Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Kasina Wielka, 1894, verw.

Wyrostek Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Zabryński  Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Kobyłczyna, 1896, verw.

Zahrodnik Johann, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Znaim, tot (20.-26./6.1915). (Ortsgemeinde unleserlich.)

Zapała Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Jasna-Podłopień, 1895, verw.

Zarmola Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Grybów, Bogmorica [?], 1894, verw.

Żarnowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Gorlice, Łużna, 1895, verw.

Zaviska Leopold, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Časlau, Kamena-Lhota, 1879, verw.

Zborowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Tymbark, 1885, verw.

Zbożeń Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., tot.

Zeidl Michael Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Sanok, 1895, verw.

Zelek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Kamionka Mała, 1895, verw.

Zeman Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Beneschau, Domaschin, 1878, verw.

Zepszałka Klemens, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Gorlice, Rzepiennik Strzyżewski, 1894, tot (21.-30./6.1915).

Zezula Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Mähr. Trübau, Neudorf, 1895, verw.

Zgrzeblak Matias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Podegrodzie, 1891, verw.

Zindl Georg, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Asch, 1879, verw.

Zisik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Böhmen, Bischofteinitz, Grafenried, 1879, verw.

Zuchowicz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Janczowa, 1891, verw.

Żukowski Franz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Grybów, Kruźlowa Niżna, 1891, verw.

Żurek Nikolaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Szczepanów, 1895, tot (24.-26./6.1915).

Zwoliński Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Naszacowice, 1895, verw.

Zydroń Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, 1889, verw.

 

Berichtigungen.

 

Verlustliste Nr. 18.

 

Haid Dr. Moritz, jur., Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Salzburg, 1883, tot (28./8.1914.) War verw. gemeldet.

 

Verlustliste Nr. 228.

 

Pajdzik statt Pajdzk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp. Galizien, Limanowa, Łostówka, 1888, Kriegsgef. Tomsk, Rußland.

 

Verlustliste Nr. 262.

 

1915-09-09

 

Mannschaft.

 

Boruta Jan, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., 1896, verw.

Breyer Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, 1895, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Bruckner Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Pardubitz, Holitz, 1891, verw.

Budnik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Bielczyce pol. [Biczyce Polskie obecnie Biczyce Górne], 1891, verw.

Černy Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, 1895, verw.

Czokally Friedrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1876, tot (22./7.1915).

Deutsch Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Mähren, Stenberg, 1883, verw.

Dippner Lorenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1876, verw.

Dwořak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, 1879, verw.

Fränzl Leopold, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Hohenstadt, Bucksdorf, 1896, verw.

Gajda Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Bierówka, 1891, verw.

Gawlik Ladislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Stróżówka, 1891, verw.

Glasner Markus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Falkowa, 1895, verw.

Hanreich Alois, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Nikolsburg, Urspitz, 1898, verw.

Hejder Wilhelm, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1883, verw.

Hnat Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Tabor, Drazice, 1883, verw.

Kaleta Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Kasina Wielka, 1895, verw.

Kirschner Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1880, verw.

Kłus Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Bochnia, Ostrów Królewski, 1892, verw.

Kubala Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1893, verw.

Labus Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Dąbrowa, Maniów, 1881, tot (25.-28./7.1915).

Leszczyniecki Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Podhajce, Mozolówka, 1894, verw.

Ludwin Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Gorlice, Ropica Polska, 1878, verw.

Martynuk Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Galizien, 1874, verw.

Miciorek Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Biała, Kobiecznica [?], 1895, tot (21.-31./7.1915).

Mikosz Peter, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Gorlice, Olszyny, 1882, verw.

Mordarski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Trzeciewina [Trzetrzewina], 1896, tot (21.-31./7.1915).

Pezela Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Czarna, 1893, verw.

Polnik Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Dąbrowa, Zdzany [Żdżary], 1896, verw.

Reif Hubert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, 1891, verw.

Rothacker Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Mährisch Weißkirchen, Leipnik, 1881, tot (21.-31./7.1915).

Scheuer Hirsch Chaim, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Dąbrowa, 1891, verw.

Scheuer Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1878, verw.

Ślęzak Jan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, Zgłobice, 1896, verw.

Starowiec Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Oświęcim, Ryczów, 1895, verw.

Starzyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Jastrząbka Stare [Stara], 1893, verw.

Sułkowski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Łukowica, 1894, verw.

Tyliszczak Konstant, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Jastrzębik, 1894, verw.

Widel Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Marcinkowice, 1895, tot (21.-31./7.1915).

Wielowski Sebastyan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Kanina, 1895, verw.

Wróblewski Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Horodenka, Jasieniów, 1894, tot (21.-31./7.1915).

Zach Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Oberhollabrunn, Dippersdorf, 1879, verw.

Žakowski Method, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., verw.

Zbiegieł Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Strzelce Wielkie, 1895, verw.

 

Verlustliste Nr. 266.

1915-09-15

 

Offiziere.

 

Grycz Karl, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Gutkowski Ladislaus, Fähnr. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Kwasik Michael, Oblt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Skorny Martin, Kdt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef., Omsk, Rußland.

 

Verlustliste Nr. 267.

1915-09-16

 

Mannschaft.

 

Abeska Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Sternberg, Gibau, 1881, verw.

Balek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Wola Strózka [Stróska], 1895, verw.

Barabasz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Dąbrowa, Szedliszowice [Siedliszowice], 1895, verw.

Baran Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Homrzyska, 1894, verw.

Berka Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Ung. Brod, Groß Ordoschau, 1875, tot (1.-10./8.1915).

Bernady Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Wokawice [Wokowice], 1896, verw.

Biestek Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, 1896, verw. (Ortsdaten unleserlich.)

Buchsbaum J., Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Niederösterreich, Korneuburg, Ober-Rohrbach, 1879, verw.

Duda Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wolakasona [Wola Kosnowa], 1896, verw.

Faltinek Ferdinand, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Mähren, Hohenstadt, Loschitz, 1895, verw.

Fiala Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Böhmen, 1880, verw.

Frysztak Walentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Gorlice, Zagorczany [Zagórzany], 1896, verw.

Gdowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, Wierzchosławice, 1882, kriegsgef.

Gogoła Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Bogumiłowice, 1896, verw.

Haselberger Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Krumau, 1895, verw.

Hornaček Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Mistelbach, Rabenburg, 1876, tot (1.-10./8.1915).

Hort Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Bozdiatin, 1878, verw.

Hrabasz Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Zabierzowska, 1882, tot (23.-30./6.1915).

Jabłoński Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Męcina, 1896, verw.

Jarosz Bartholan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1895, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Kałużny Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łącko, 1896, verw.

Klima Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Trebitsch, Ketkowitz, 1877, tot (23.-30./6.1915).

Kliś Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Jasłow [?], 1896, verw.

Koczeniowski Jan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1895, verw.

Koczierz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1895, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Korczyński Wladimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, 1891, verw.

Kordek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1886, verw.

Kościelniak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Bilsko, 1896, verw.

Kotul Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Grybów, Jastrzębia, 1895, verw.

Kraus Ladisl., Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Limanowa, Raba Niżna, 1891, tot (21.-31./7.1915).

Król Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, 1894, tot (23.-30./6.1915). (Ortsdaten unleserlich.)

Kuh Julius, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Niederösterreich, Wien, 1888, verw.

Kulon Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Grabna [Grabno ?], 1896, tot (23.-30./6.1915).

Kuzak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Libranowice [Librantowa ?], 1896, verw.

Liszka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Świdnik, 1896, verw.

Łukaszczyk Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Bartkowa [Posadowa], 1892, verw.

Machnik Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Dąbrowa, Malec [Małec], 1890, verw.

Masař Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Mähr. Weißkirchen, Radotin, 1896, verw.

Nasiatka Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Radłów, 1896, verw.

Nekolny Eduard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Přibam, Birkenberg, 1895, verw.

Odroniec Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Znamirowice, 1896, verw.

Oleksy Stanisl., Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Tarnów, Swiczków [?], 1896, verw.

Paucerz [Pancerz ?] Sigmund, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Obicza [Obidza], 1896, tot (1.-10./8.1915).

Pawlik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Kuków, 1896, verw.

Pleier Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Graslitz, Schwaderbach, 1882, verw.

Polak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Wola Przemykowska, 1896, tot (21.-31./7.1915).

Pytlarz Stanisl., ResUnteroffiz. 1. Kl., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Pierszyce, 1887, verw.

Radzik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Grybów, Biała Niżna, 1895, verw.

Stokłosa Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Targ, Bczegi [Brzegi], 1896, verw.

Stosur Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Homranice, 1896, verw.

Styranka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Nowa Wieś, 1895, verw.

Wesołowicz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Siedlic [Siedlce], 1896, verw.

Wesołowski Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1890, verw.

Witkowski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Mozewska [Mokrzyska ?], 1896, verw.

Wojczik [Wójcik ?] Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, Brzeszówa [Brzozowa ?], 1895, verw.

Wojtylak Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Zawada, 1895, verw.

Wyrsta Peter, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Podhajce, Uhrynów, 1889, verw.

Zabrynski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Kobyczina [Kobyłczyna], 1896, verw.

Zelek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Kamionka Mała, 1895, verw.

Zyłka [Żyłka ?] Stanisl., Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Jasło, Ołpiny, 1890, tot (1.-10./8.1915).

 

Verlustliste Nr. 272.

1915-09-23

 

Offiziere.

 

Bohaumilitzky Johann, Oblt., k. k. LIR. Nr. 32, zugeteilt vom k. k. LIR. Nr. 24, 13. Komp., verw.

Fiala Ferdinand, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Niederösterreich, Wien, 1889, verw.

Kohout Bohuslav, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 9. RgtsStb., verw.

Kolomyjski Ladislaus, KdtAsp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Kraków, 1894, tot (11.-20./7.1915).

Lindenthal Franz, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Schlesien, Jägerndorf, Hotzenplotz, 1891, verw.

Lubaczewski Thaddäus, Kdt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Sokal, 1895, verw.

Roček Josef, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Böhmen, Pardubitz, Smitkow, 1886, verw.

Rost Wilhelm, Fähnr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Mähren, Prerau, Tobitschau, 1896, verw.

Snizek Ladislaus, Fähnr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, Časlau, 1895, verw.

Soczek Stanislaus, Kdt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Jasło, Kołaczyce 18?0, verw.

Türk Oskar, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., österr. Schlesien, Bielitz, 1885, verw.

Vašku Karl, Oblt., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Böhmen, Pilgram, Litohoscht, 1888, verw.

 

Mannschaft.

 

Ableidinger Leopold, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Niederösterreich, Waidhofen a. d. Thaya, Wienings, 1876, verw.

Adamczyk Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Wiśnicz Mały, 1887, tot (10.-20./7.1915).

Allesch Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., 1895, verw.

Andrusiak Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Sambor, Biskupice, 1894, verw.

Antolak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Bielanka, 1895, verw.

Antony Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Groß-Meseritsch, Radostin, 1880, verw.

Aurednik Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Rokitzan, Klein-Lachowitz, 1889, verw.

Bacia Andreas, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Grybów, Kamionka Wielka, 1884, verw.

Bączek Stanislaus, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Dulerówka [Dulczówka?], 1890, verw.

Badocha Aleksander, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Dąbrowa, Chubowec [?], 1893, verw.

Bajdo Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, 1891, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich).

Bajer Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Kaplitz, Johannesburg, 1895, tot (15.-20./7.1915).

Bajgar Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, M.-Weißkirchen, 1878, kriegsgef.

Baldinger Ascher, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Grybów, Brzana Górna, 1893, verw.

Barabasz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Dąbrowa, Janikowice, 1882, verw.

Bareš Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Selčan, Dublowice, 1895, verw.

Barowicz Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Rzeszów, 1895, verw.

Barta Franz, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Neustadtl, Unt. Bobrau, 1877, verw.

Bartkowicz Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Mokre, 1881, tot (16.-20./7.1915).

Bartos Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, verw.

Baruch Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Katary [?], 1893, verw.

Baumgartel Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Luditz, Kumerau, 1879, verw.

Bayer Zoltán, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Mähr. Weißkirchen, Boškau, 1889, tot (21.-31./7.1915).

Bednarek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, 1895, verw.

Beinl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, verw.

Bergmann Chaim, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Gorlice, 1891, verw.

Berthold Marian, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Kraków, 1891, verw.

Biedroń Ladislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Żukowa [?], 1892, verw.

Biel Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, Jasień, 1896, verw.

Biel Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Targ, Krościenko, 1895, verw.

Biel Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, Jasterś [?], 1896, verw.

Bielanowicz Boleslaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Gorlice, Binarowa, 1890, verw.

Bielański Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, 1882, tot (11.-20./7.1915).

Bielański Stanislaus, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Targ, Dział, 1894, verw.

Biernat Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Stara Wieś, 1891, tot (10.-20./7.1915).

Bigoś Feliks, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Dąbrowa, Boruszów [Borusowa ?], 1882, verw.

Bil Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Galizien, Brzesko, Radłów, 1881, kriegsgef.

Biskup Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Budweis, Netolice, 1895, verw.

Bisz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Dąbrowa, Paszeka [Pasieka ?], 1888, verw.

Biszczak Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Grybów, Banica, 1886, verw.

Blacha Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., 1890, verw. (Ortsgemeinde unleserlich).

Blachaniec Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Zdziary [Żdżary], 1888, verw.

Blahak Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Sternberg, Gryz, 1879, kriegsgef.

Blaser Mayer, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Gorlice, Lezońska [?], 1892, tot (16.-20./7.1915).

Błaszczek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Sodawa [?], 1883, verw.

Blazak [Błażak ?] Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Biała, Lipnik, 1891, verw.

Blümmer Chiel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Grybów, 1893, tot (11.-21./7.1915). (Ortsgemeinde unleserlich).

Bober Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Kraków, 1892, tot (11.-20./7.1915).

Bochniček Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Jakobau, 1877, kriegsgef.

Bogaiski [Bugajski ?] Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Vrepolomice [?], 1881, verw.

Bogucki Nikolaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1894, verw. (Ortsgemeinde unleserlich).

Bohdahl Bernhard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., 1896, tot (21.-31./7.1915).

Bokory Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Zawadka, 1894, verw.

Borovička Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Srernberg, 1878, kriegsgef.

Boruvka Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Littau, Gr. Senitz, 1883, verw.

Brabetz Franz, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Gr. Meseritsch, Ob. Hermanitz, 1877, kriegsgef.

Brach Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Gorlice, Moszczenica, 1894, tot (16.-20./7.1915).

Brandl Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Marienbad, Perlsberg, 1879, kriegsgef.

Braunschläger August, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Tachau, Neulosimtal, 1886, verw.

Broński Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Libusza, 1886, kriegsgef.

Bryła Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Koszydowa [Gosprzydowa ?], 1894, verw.

Büberle Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Mähr. Trübau, Briesen, 1895, verw.

Buchaniec Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Dąbrowa, Michonicki Małe [Miechowice Małe ?] , 1894, kriegsgef.

Budzioch Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Wokowice, 1887, verw.

Bujak Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Buk Anton, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Datschitz, Sedlejów, 1874, kriegsgef.

Bukowiec Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., 1891, verw.

Bulat Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Bonezatka [?], 1894, tot (21.-31./7.1915).

Bulina Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Böhmen, Přibram, Suchodoły, 1887, verw.

Bumba Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Beneschau, Dobřiž, 1895, verw.

Bures Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Lubza [Lubla ?], 1894, verw.

Burian Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, verw.

Burian Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Mühlhausen, Hrasany, 1895, kriegsgef.

Burkot Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Galizien, Gorlice, Ropica Polska, 1874, verw.

Burnat Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Burzawa Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Jadowniki Mokre, 1895, verw.

Bus Miecislaus, EinjFreiw. Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, 1893, kriegsgef.

Buszaj Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Okocim, 1888, verw.

Buzek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Böhmen, Seltschan, Poćepicy, 1895, kriegsgef.

Cahro [Cachro] Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Targ, Biały Dunajec, 1888, verw.

Čap Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Kamenitz, 1879, kriegsgef.

Cebularz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Kraków, Przeginia Narodowa, 1888, verw.

Ceśka Franz, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, Böhmen, Blatna, Srudcitz, 1891, verw.

Chachaj Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1892, verw.

Chamlar Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Mähren, Hohenstadt, Schwilbogen, 1896, verw.

Chlebek Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Targ, Tylmanowa, 1896, tot (16.-20./7.1915).

Chorążak Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Zabni [Żabno], 1895, verw.

Chotewa Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Dąbrowa, 1886, verw. (Ortsgemeinde unleserlich).

Chrabąszcz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Luszowice, 1882, verw.

Chrabowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Biała, Ostrawa, 1891, kriegsgef.

Christl Leopold, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Pirnitz, 1881, verw.

Chrobak Nikolaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Targ, Tylmanowa, 1895, kriegsgef.

Chrynkiewicz Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Przemyśl, Zarwanica, 1895, kriegsgef.

Cichoń Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Limanowa, Pasierbiec, 1895, verw.

Cieśla Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Zwota [Złota ?], 1896, tot (11.-20./7.1915).

Čihal Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, 1878, kriegsgef.

Ciureja Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Homranice, 1895, verw.

Czaja Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Riesiaki [Biesiadki ?], 1896, tot (11.-20./7.1915).

Czaja Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Wojakowa, 1896, kriegsgef.

Czernecki Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1887, kriegsgef.

Czuba Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1894, verw.

Czupryna Paul, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Pawłów, 1893, verw.

Data Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Czermna, 1892, tot (10.-20./7.1915).

Demian Leon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Gorlice, Blechnarka, 1876, verw.

Dertega Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Głowaczowa, 1883, verw.

Dlouhy Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Znaim, Durchlass, 1880, verw.

Długopolski Maciej, EinFreiw. Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, ?. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1895, verw.

Dobrovolny Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Svatoslau, 1877, kriegsgef.

Dolnik Anton, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Datschitz, Kirchwiedern, 1878, kriegsgef.

Draxler Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Prachatitz, Pumperle, 1895, kriegsgef.

Drož Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Böhmen, Beneschau, Choratice, 1895, verw.

Drozdowicz Wilhelm, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Gorlice, Biecz, 1889, verw.

Duc Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1886, verw.

Duda Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Gorlice, Smerekowiec, 1896, verw.

Duda Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Jastew, 1894, verw.

Dudlićek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., 1895, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Dudzik Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Limanowa, Łętowa, 1895, verw.

Dyjak Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, 1875, tot (11.-20./7.1915).

Dziaduła Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnopol, Hluboczek, 1894, verw.

Dziedziak Eduard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., 1893, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Dzik Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, 1896, kriegsgef.

Edelmüller Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Stary Sącz, 1896, verw.

Egide Eduard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Mähren, Hohenstadt, Herautz, 1895, verw.

Eibl Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Budweis, Čekau, 1895, kriegsgef.

Eichenstein Moses, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., tot (15.-20./7.1915).

Eipner Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Prachatitz, Werchenheit, 1895, verw.

Eiselt Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Böhmen, Leitmeritz, Morgendorf, 1885, tot (16.-20./7.1915).

Endler Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Böhmen, Schluckenau, 1886, verw. (Ortsgemeinde unleserlich).

Englisch Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Römerstadt, Tillendorf, 1896, verw.

Falc Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Pribram, Dubnow, 1895, verw.

Faroń Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Zalesie, 1895, verw.

Fećko Adam, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Chomzanica [Chomranice ?], tot (11.-20./7.1915).

Felber Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Böhmen, Joachimsthal, Seifen, 1884, verw.

Ferber Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Nikolsburg, Fröllersdorf, 1887, tot (18./7.1915).

Figura Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Jasło, Olszyny, 1896, kriegsgef.

Filar Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Jasło, Lipnica Dolna, 1882, kriegsgef.

Filip Kaspar, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., 1895, verw. (Ortsdat. Unleserlich.)

Fiodor Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1889, verw. (Ortsdat. Unleserlich.)

Fischniger Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Krumau, Oberplan, 1891, verw.

Fišer Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, zugeteilt vom k. k. LIR. Nr. 8, 16. Komp., Böhmen, Prag, kriegsgef.

Fleischhacker Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Kaplitz, Althütten, 1895, verw.

Flis Ignaz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Tarnów, Łysa Góra, 1888, kriegsgef.

Florian Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Senohard, 1879, verw.

Florek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Targ, Brzegi, 1896, verw.

Fraczek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, 1895, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Fanczak Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łomnica, 1890, verw.

Franek Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Schüttenhofen, Sonnenberg, 1895, verw.

Frank Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., 1886, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Friedmann Bernhard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1894, verw.

Frysztak Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Tarnów, Poręba Radlna, 1883, tot (11.-20./7.1915).

Fugiel Kasimir, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Gorlice, Glinik Maryampolski, 1890, verw.

Furtak Dominik, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Bochnia, 1887, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Furtak Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Grybów, Bukowiec, 1892, verw.

Gabris Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Brzesko, Okocim, 1891, tot (15.-20./7.1915).

Gacek Martin, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Bochnia, Cichawka, 1880, verw.

Gąsienica Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Targ, Zakopane, 1884, tot (16.-20./7.1915).

Gaik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Łososina Górna, 1896, kriegsgef.

Garwól Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Przysietnica, 1895, verw.

Gąsienica Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1896, verw.

Gaster Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Bruck a. d. L., Hainburg, 1876, verw.

Gauswohl Josef, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Gassau, 1873, kriegsgef.

Gawlik Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Gawlik Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Bieszady [Biesiadki ?], 1889, kriegsgef.

Gewürz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Doły, 1885, verw.

Gibala Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1889, tot (21.-31./7.1915).

Gibala Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1896, kriegsgef.

Glab [Głąb ?] Stefan, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Glonek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1880, verw.

Glonek Michael, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Słotwina, 1877, verw.

Gnat Blasius, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Januszkowice, 1895, kriegsgef.

Gnyła Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Biesiadki, 1895, verw.

Goca Stefan, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, 1896, kriegsgef.

Golab [Gołąb ?] Wladislaw, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., 1896, verw.

Gołosiński Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Grybów, Bobowa, 1896, kriegsgef.

Górak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Gnojnik, 1888, verw.

Górka Adalbert, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Barcice, 1891, verw.

Górka Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw.

Górowski Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1883, kriegsgef.

Gottfried Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, Czernina [Czermna ?], 1886, kriegsgef.

Grund Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Karlsbad, Espentor, 1880, tot (11.-20./7.1915).

Grumwald Samuel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1894, kriegsgef.

Gruszczyński Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Grybów, Bobowa, 1895, kriegsgef.

Gryzło Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Grybów, Brzana Dolna, 1891, kriegsgef.

Grzesiak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Grybów, Polna, 1895, verw.

Gruchl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1878, verw.

Gucwa Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Sachsen, Dresden, Stetsch, 1884, verw.

Gucwa Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Grybów, Mszana Dolna, 1887, verw.

Gunia Blasius, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Brzeziny, 1892, verw.

Gurba Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., 1896, verw.

Gurga Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Pilzno, Róza, 1892, verw.

Hajduk Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Posadowa, 1896, verw.

Halcař Wenzel, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Schlesien, Friedek, Michalkowice, 1889, kriegsgef.

Hals Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Grudna Górna, 1894, verw.

Haslinger Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1877, verw.

Hauer Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Znaim, Schönwald, 1877, kriegsgef.

Hauptmann Karl, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Kaaden, Promüth, 1883, verw.

Hausmann Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Neunkirchen, Puchberg, 1878, tot (17./7.1915).

Havelka Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Littau, Konitz, 1895, kriegsgef.

Havlik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Datschitz, Meneschowitz, 1878, kriegsgef.

Hawel Franz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, D. Brod, Petrovic, 1878, verw.

Hecht Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Eger, 1878, tot (11.-20./7.1915).

Heidrich Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Römerstadt, Braunseifen, 1895, verw.

Hejner Engelbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., 1895, tot (11.-20./7.1915.) (Ortsdaten unleserlich).

Hendrich Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Rakonitz, Pavlikow, 1883, tot (21.-31./7.1915).

Herbst Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Kruman, Oberplan, 1895, kriegsgef.

Herzig Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Nikolsburg, Bergen, 1879, verw.

Herzig Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Hohenstadt, Müglitz, 1895, verw.

Hepter Anton, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Bochnia, Jedlowka [Jodłówka ?], 1885, verw.

Hetschko Hugo, StbsFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Schlesien, Bielitz, 1878, verw.

Hinterleitner Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Amstetten, Sonntagsberg, 1879, verw.

Hołpot Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, 1887, verw.

Holzer Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Znaim, Luggau, 1877, kriegsgef.

Horak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Prerau, 1896, kriegsgef.

Horosin Stanislau, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Gnojnik, 1882, tot (21.-31./7.1915).

Hošek Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, zuget. v. k. k. LstIR. Nr. 8, 16. Komp., Böhmen, Pilsen, kriegsgef.

Hronek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Znaim, Jaispitz, 1880, kriegsgef.

Hrubec Jan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Böhmen, Beneschau, 1895, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Hruda Ferdinand, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Mähren, Brünn, 1895, verw.

Hruza Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Lankowitz, 1879, kriegsgef.

Hufnagel Richard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, M. Schönberg, Brättersdorf, 1895, tot (11.-20./7.1915).

Irla Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Radgoszcz, 1894, verw.

Irrgang Georg, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Eger, Konradsgrün, 1883, verw.

Izykowicz Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Gorlice, Biecz, 1892, verw.

Jagiełko [Jagiełka] Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Bochnia, 1887, tot (16.-20./7.1915, Ortsgemeinde unleserlich).

Jagiełło Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Mościska, Sułków, 1894, kriegsgef.

Jakubiak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Limanowa, Kasinka, 1896, verw.

Jamikal Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, tot (18./7.1915).

Janczy Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Limanowa, Sowliny, 1896, kriegsgef.

Janik Jokob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Stara Wieś, 1880, verw.

Janik Jakob, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Galizien, Gorlice, Bystra, 1878, kriegsgef.

Janku Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Hohenstadt, Hamile, 1895, tot (11.-20./7.1915).

Janus Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Grybów, Ptaszkowa, 1888, verw.

Janusz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Grybów, Ptaszkowa, 1896, verw.

Jaros Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Böhmen, Deutsch-Brod, Sirakov, 1877, kriegsgef.

Jaroš Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Böhmen, Deutsch-Brod, Dudin, 1878, kriegsgef.

Jarosz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Przyborów, 1887, verw.

Jarosz Tomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wola Stankowa, 1896, verw.

Jarušek Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Seltschau, Hamenik, 1895, kriegsgef.

Jasicki Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Błażkowa, 1888, kriegsgef.

Jasiński Florian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Obidza, 1891, tot (15.-20./7.1915).

Jaszczur Wladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Słama [?], 1895, kriegsgef.

Jędrusik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Grybów, Kruźlowa Wyżna, 1896, verw.

Jemelka Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Prerau, Pawlowic, 1884, kriegsgef.

Jenik Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Pribřam, Birkenberg, 1895, kriegsgef.

Jeřabek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1881, verw.

Jewula Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Jirku Vinzenz, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Lang-Pirnitz, 1878, kriegsgef.

Jurek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, Lisia Góra, 1894, verw.

Jurkowski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Kabile [?], 1896, verw.

Kafoňek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Pozdatin, 1877, kriegsgef.

Kaliciecki Ignatz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Stary Sącz, 1892, verw.

Kalita Wladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., 1896, verw. (Ortsdaten unleserlich.)

Kama Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Jasło, Dobieczyn [Dobieszyn ?], 1892, verw.

Kaman Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Zahradka, 1879, kriegsgef.

Kamiński Adalbert, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, Zółków, 1888, verw.

Kamiński Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, Skrzyszów, 1880, kriegsgef.

Kamysz Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Miechowice Małe, 1888, tot (11.-20./7.1915).

Kantor Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Grybów, Siołkowa, 1895, verw.

Karakiewicz Eugen, EinjFreiw. Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Kolbuszowa, 1892, kriegsgef.

Karaś Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Kraków, Kassy [?], Dąbrowa, 1893, verw.

Karczmarczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Targ, tot (15.-20./7.1915).

Kargul Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Dębno, 1895, verw.

Karnowski Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Jasło, 1895, kriegsgef.

Karpiel Sebastian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Targ, Zubsucha [?], 1892, tot (11.-20./7.1915).

Karwat Roman, EinjFreiw. Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Kraków, verw.

Kasamaš Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Ludschen, 1879, kriegsgef.

Kasprzyk Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Kwików, 1896, tot (21.-24/7.1915).

Kasprzyk Timoteus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1888, verw.

Kasseckert Franz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Tachau, Altfürstenhütte, 1886, verw.

Kęcki Roman, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Dąbrowa, 1893, kriegsgef.

Keklak Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wierchomla Wielka, 1895, verw.

Kempler Salomon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Galizien, Bochnia, 1881, verw.

Kiełbasa Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Tymowa, 1896, kriegsgef.

Kilarski Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1895, verw.

Kindermann Joel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1885, verw.

Klavnia Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., MAG. Nr. III/32, Mähren, Mähr. Weisskirchen, Porchowitz, 1888, tot (15.-20/7.1915).

Klejdus Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Budischau, 1878, kriegsgef.

Klement Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Böhmen, Tepl, Schönthal, 1880, tot (11.-20/7.1915).

Klietsch Josef, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Komotau, Liebisch, 1884, verw.

Klika Josef, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Datschitz, Mähr. Saaz, 1877, kriegsgef.

Klimek Stanislaus, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Tarnów, 1891, verw.

Klimek Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Lomca [Łomna ?], 1885, verw.

Kloc Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Brünn, Střelitz, 1878, kriegsgef.

Kłyś Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1895, kriegsgef.

Kmiecik Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łososina Dolna, 1896, verw.

Kochański Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Oświęcim, Ryczów, 1895, verw.

Kocik Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Tarnów, Janowice, 1892, verw.

Kocoł Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Tarnów, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Koeb Roman, EinjFreiw. Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Komotau, 1894, tot (11.-20/7.1915.)

Kogut Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Köhler Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Mähr. Trübau, Greifendorf, 1896, verw.

Kolbusz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Bukowa, 1888, tot (11.-20/7.1915).

Kołodziej Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Obidza, 1895, tot (21.-31/7.1915).

Komperda Andreas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Targ, Cerwinc [?], 1892, kriegsgef.

Konopka Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Ochotnica, 1895, verw.

Koński Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Bochnia, Kierlikowska [Kierlikówka], 1880, verw.

Kopacz Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Rudy Rysie, 1885, verw.

Korbel Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Pilsen, Stelonwice, 1882, verw.

Korczonkiewicz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Biała, Kobierniec, 1895, verw.

Kordiovsky Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Auspitz, Klobouk, 1876, verw.

Kordyl Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Tworkowa, 1890, verw.

Kornaš Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., 1896, verw. (Ortsdat. Unleserlich.)

Kornherr Ludwig, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Znaim, Gurwitz, 1877, verw.

Kosiński Marian, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Stary Sącz, 1892, verw.

Koss Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Jedów, 1879, tot (11.-18/7.1915).

Kössler Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, M. Trübau, Reichenau, 1895, verw.

Kostuch Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Bukowina, Czernowitz, Hoskola, 1880, verw.

Kotas Roman, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Łęki, 1895, verw.

Koten Josef, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Böhmen, Deutsch-Brod, Austi, 1879, kriegsgef.

Kouzil Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Sternberg, Lazce, 1878, verw.

Kowalczyk Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Brzesko, Dołęga, 1892, tot (16.-20/7.1915).

Kowalczyk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Słopnice Królewskie, 1886, verw.

Kozel Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Neustadtl, Meziboř, 1877, kriegsgef.

Kozik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Pilzno, Lipnik, 1892, verw.

Kraćmar Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Mähren, Olmütz, Rądików, 1880, verw.

Kragulski Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Tarnów, Zgłobice, 1889, verw.

Kral Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Mähr. Weißkirchen, Jarsowice, 1883, verw.

Krampera Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Seltschan, Jeschelitze, 1895, kriegsgef.

Kramsky Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, tot (18./7.1915).

Kras Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Tarnów, Burzyn, 1884, verw.

Kras Vinzenz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Gorlice, Repitnik [Rzepiennik ?], 1893, verw.

Kras Vladimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Grybów, Jastrzębia, 1895, tot (10.-20./7.1915).

Kratochwil Karl Anton, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Jeneschau, 1878, kriegsgef.

Krcek Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Prerau, Rakodawi, 1896, verw.

Krciansky Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., 1895, verw.

Krejci Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., 1895, verw.

Krejnicki Gregor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Gorlice, Ropki, 1894, verw.

Kreschel Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Böhmen, Reichenberg, Grottau, 1882, verw.

Kriek Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Prachatitz, Schönberg, 1895, verw.

Krochta Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Jasło, Jaworce [?], 1895, verw.

Kroczek Andreas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Limanowa, Przyszowa, 1886, verw.

Krok Onufry, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Gorlice, Szklarka, 1888, verw.

Król Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Dąbrowa, Pawlowa [Pawłów ?], 1894, tot (16.-20./7.1915).

Król Laurenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Siekierczyna, 1882, verw.

Król Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Limanowa, Łukowica, 1891, verw.

Król Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., tot (15.-20./7.1915).

Krombholz Eduard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Dauba, 1879, verw.

Kruczek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Grybów, Mszalnica, 1879, verw.

Kruczyński Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Uszew, 1896, verw.

Krupa Heinrich, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Dąbrówka Wielka, 1894, kriegsgef.

Krzysztofczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Borowa, 1895, kriegsgef.

Krzysztofiak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Limanowa, Kasinka, 1883, verw.

Krzysztoń Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Nowy Sącz, Tęgoborze, 1892, verw.

Kubič Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Tarnów, Hajnik [Chojnik], 1890, verw.

Kuboń Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Grabno, 1888, kriegsgef.

Kučera Emil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Römerstadt, Weigelsdorf, 1895, tot (11.-20./7.1915).

Kuchta Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Jurków, 1895, kriegsgef.

Kujac Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Bochnia, 1881, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Kujal Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Regens, 1877, kriegsgef.

Kukoza Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Mistek, Kuntschitz, 1895, verw.

Kulka Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Łańcut, Wola Dalsza, 1890, verw.

Kunc Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Neustadtl, Poćitek, 1878, kriegsgef.

Kuratkowski Eduard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Grybów, Bruśnik, 1883, verw.

Kurej Georg, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Grybów, Królowa Ruska, 1890, verw.

Kurmita Bartolomäus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Lasko [Łącko ?], 1895, verw.

Kurylo Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Wola Przemykowska, 1896, verw.

Kurzeja Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wola Kosnowa, 1895, verw.

Kuta Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Górne, 1883, verw.

Kuta Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Tarnów, 1888, verw. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Kuthan Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Kralchov, 1876, kriegsgef.

Kwapień Sigmund, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp. MGA. III/32, Galizien, Chrzanów, Frejwald, 1889, verw.

Kwarczyński Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Grybów, Lipniczka [?], 1891, verw.

Kwiek Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, Siemiechów, 1895, verw.

Lachut Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Dąbrowa, Szcynczyn [Szczucin ?], 1891, kriegsgef.

Láf Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Lomnitz, 1895, tot (21.-31./7.1915).

Łakota Stefan, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Tarnów, 1887, verw.

Langer Albert, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Mähr. Schönberg, Spernhau, 1879, kriegsgef.

Latocha Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., tot (15.-20./7.1915).

Lawall Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Sternberg, Unter-Langendorf, 1881, kriegsgef.

Leber Isaak, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Gorlice, Biecz, 1891, verw.

Lech Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., MAG. III/32, Galizien, Dąbrowa, Nojczyny [?], 1895, verw.

Lechni Justin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Teplitz, 1880, verw.

Lepucki Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Jasło, Wrocanka, 1890, verw.

Lerch Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Krumau, Lagau, 1895, kriegsgef.

Leśniak Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Trzetrzewina, 1884, verw.

Lewkowicz W. Chaim, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Dąbrowa, Brzezówka, 1881, verw.

Licyk Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Znaim, 1885, verw.

Ligas Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Zastowka [?], 1892, tot (11.-20./7.1915).

Lischka Leopold, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1878, verw.

Lisowicz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Gorlice, Ropa, 1894, verw.

Lisowski Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, Lubinka, 1880, verw.

Lisowski Bronislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, Rzuchowa, 1896, verw.

Lisowski Leon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, Rzuchowa, 1887, verw.

Łomnicki Martin, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, 1889, verw.

Łopata Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Lössl Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Karlsbad, 1881, verw.

Ludwig Gustav, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Römerstadt, Weigelsdorf, 1895, verw.

Ludwig Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Nikolsburg, Bratelsbrunn, 1879, verw.

Lukas Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Dołęga, 1895, verw.

Lustig Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp.,1895, kriegsgef. (Ortsdaten unleserlich.)

Maca Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Ořechow, 1879, kriegsgef.

Macha Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Seltschau, Lhota-Břekowa, 1895, verw.

Machowic Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp.,1890, verw. (Ortsgemeinde und Bezirk unleserlich.)

Macias Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Bilsko, 1895, verw.

Mader Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Mähren, Bärn, Schönwald, 1878, verw.

Mader Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Sternberg, Petersdorf, 1881, tot (11.-20./7.1915).

Madziar Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Bzynatozy [Brzyna ?], 1888, verw.

Magdoch Valentin, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1893, tot (11.-20./7.1915).

Majcher Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Ruda, 1891, verw.

Mąka Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Nawojowka [Nawojowa ?], 1896, verw.

Maku Vinzenz, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Datschitz, Unter-Nĕmčitz, 1878, verw.

Małek Michael, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Dąbrowa, Luszowice, 1892, verw.

Malenda Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Mähren, Prerau, Lukova, 1881, verw.

Malik Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Žižkov, 1882, verw.

Malinowski Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Mamala Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Ukowice [Łukowica ?], 1892, tot (11.-20./7.1915).

Marek Anton, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Neustadl, Straschkau, 1878, kriegsgef.

Marek Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Datschitz, Sumrakau, 1880, kriegsgef.

Markszt Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Krumau, Boleditz, 1891, verw.

Martan Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Prachatitz, Groß-Stigau, 1895, tot (11.-20./7.1915).

Martyka Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1885, verw.

Martyna Andreas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1888, verw.

Maslonka [Maślanka], Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Głębokie, 1894, verw.

Masopust Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Böhmen, Pilgram, Skrejschau, 1876, kriegsgef.

Matejka Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Prachatitz, Kaltenbach, 1895, tot (15.-20./7.1915).

Matrasz [Matras] Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Limanowa, Laskowa, 1895, verw.

Matuška Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Wittingau, Spoli, 1895, kriegsgef.

Mayer Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Budweis, 1891, verw.

Mayerhofer Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Scheibbs, Hollenstein, 1878, tot (17./7.1915).

Mazur Ladislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Czermna, 1894, verw.

Meduna Anton, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Mähr. Kromau, Kirhau, 1880, kriegsgef.

Medwid Iwan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Gorlice, Kiatonia [Kwiatoń ?], 1891, verw.

Mendel Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Filipowice, 1878, kriegsgef.

Mertl Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Prachatitz, Ohrabald, 1895, verw.

Michalek Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Datschitz, Hermantsch, 1877, kriegsgef.

Michalik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Limanowa, Stara Wieś, 1896, verw.

Michoń Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Pilzno, Zdzawy [Żdżary ?], 1882, verw.

Mika Alexander, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Grybów, 1895, kriegsgef.

Mikolasch Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Kaplitz, Meinetschlag, 1895, tot (11.-20./7.1915).

Mikula Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Jastrząbka, 1892, verw.

Mikuła Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Bochnia, 1895, verw.

Minnich Leopold, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Böhmen, Kaplitz, Hout, 1880, verw.

Miodowski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Dąbrowa, 1895, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Mizdał Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Niepołomice, 1882, verw.

Mleczko Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Tarnów, Doły, 1878, verw.

Mołka Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Librantowa, 1884, verw.

Momatz Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, Ciche, 1896, kriegsgef.

Mordarski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Trzetrzewina, 1895, verw.

Mordarski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Trzetrzewina, 1886, verw.

Mordarski Mathias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Falkowa, 1891, verw.

Moskwa Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Grybów, Śnietnica, 1895, verw..

Mraz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Böhmen, Budweis, Vessmeču, 1880, verw.

Mrowka Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Mrozek Bronislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Rogoźnik, 1896, verw.

Mulka Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Januszowice, 1886, kriegsgef.

Müller Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Prachatitz, Chrobold, 1895, verw.

Musiał Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Gorlice, Zagórzany, 1892, verw.

Myšak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Mähren, Sternberg, Gnoitz, 1881, verw.

Nabożny Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Gorlice, 1888, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich).

Najduch Johann, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Śniatyń, Wolczkowce, 1893, tot (11.-20./7.1915).

Nalepka Andreas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1888, verw.

Nalepka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Poręba Spytkowska, 1882, verw.

Nath Michael, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Dąbrowa, 1890, verw.

Natkański Johann, Offiziersdiener., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Limanowa, Stóża, 1894, verw.

Navratil Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Littau, Penčin, 1896, verw.

Nędza Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wiatrowice, 1891, verw.

Neuberger Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Eger, 1888, verw.

Neuhauser Hugo, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1877, verw.

Neural Richard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Datschitz, 1882, kriegsgef.

Nieć Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Nawojowa, 1887, verw.

Nieć Michael, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, Jurków, 1893, kriegsgef.

Niederle Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Mähr. Schönberg, Weikerdorf, 1896, verw.

Niemes Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Grybów, Wyskitna, 1895, verw.

Noha Josy, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Kouty, 1879, kriegsgef.

Novak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Groß-Meseritsch, Křižanau, 1877, kriegsgef.

Nowak Karl, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Wadowice, Zembrzyce, 1879, tot (11.-21./7.1915).

Nowak Karl, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, verw.

Nowak Leopold, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Prerau, Wynary, 1896, verw.

Nowak Richard, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Sternberg, 1885, verw.

Nowak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Tymbark, 1893, verw.

Nowotrelski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Białka, 1888, verw.

Obrzut Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Podegrodzie, 1891, tot (11.-20./7.1915).

Odroń Lorenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Uszew, 1895, verw.

Ogórek Kasimir, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Czchów, 1893, kriegsgef.

Ogórek Andreas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Dzianisz, 1887, verw.

Olbrycht Andreas, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Gorlice, Racławice, 1884, verw.

Oleksy Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Limanowa, Męcina, 1881, verw.

Olenicz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Jasło, Pielgrzymka, 1884, verw.

Onak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Rzeszów, Babica, 1892, kriegsgef.

Ondysz Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Grybów, Podlipie, 1893, verw.

Opiekun Franz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Gorlice, Kobylanka, 1887, verw.

Opila Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp. Galizien, Dąbrowa, Sikorzyce, 1894, tot (19.-20./7.1915).

Oplatek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Groß-Meseritsch, Přibyslawic, 1876, kriegsgef.

Orawiec Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Targ, Poronin, 1896, verw.

Ostatek Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Mohelno, 1879, kriegsgef.

Otto Julius, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Rumburg, Warnsdorf, 1886, verw.

Owsiak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., 1896, verw.

Palik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Nikolowitz, 1877, kriegsgef.

Palk Wilhelm, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, Tepl, Neu-Kaunitz, 1881, verw.

Paluch Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, Osobnica, 1890, kriegsgef.

Palucki Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Paradeiser Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Znaim, Dörflitz, 1878, kriegsgef.

Pasiak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Okocim, 1887, verw.

Pasiut Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Niskowa, 1894, kriegsgef.

Peter Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Grabno, 1884, verw.

Patula Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, Małe Koszyce, 1891, verw.

Pawlik Michael, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, Poraj, 1886, verw.

Pęksa Boleslaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Balka [?], 1895, tot (19.-20./7.1915).

Peksa Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Groß-Meseritsch, Wolschi, 1880, kriegsgef.

Peter Robert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Mähr. Schönberg, Zöpotau, 1896, verw.

Pfauser Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Neuhaus, Sobratum, 1889, verw.

Philipp Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Mähr. Schönberg, Nieder-Liebau, 1895, verw.

Piątek Nikolaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Dąbrowa, 1884, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Pibal Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Beneschau, Dobřin, 1895, kriegsgef.

Piechowicz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Piekny Gottlieb, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Seltschau, Jarków, 1895, verw.

Pięta Sylvester, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1895, verw.

Pietrik Adalbert, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Brzesko, Porębów, 1888, verw.

Pijak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Sterkowiec, 1878, tot (19.-20./7.1915).

Plescher Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Kralowitz, Bernklau, 1883, verw.

Poczek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Podpora Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Przipiełnica [Przysietnica], 1895, verw.

Podraza Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Gorzejowa, 1894, verw.

Podtada Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Dąbrowa, Wietrzychowice, 1886, verw.

Pogorzelski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Pogoszelski [Pogorzelski] Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Limanowa, Roszinów [?], 1887, kriegsgef.

Pokorny Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, Mähren, Groß-Meseritsch, Ransmierau, 1877, kriegsgef.

Polarczyk Ignaz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Pyzówka, 1896, verw.

Pollak Alfred, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Proßnitz, 1888, verw.

Porubski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Ungarn, Trencsin, 1884, verw.

Pospišil Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Mähren, Hohenstadt, Krumbach, 1895, verw.

Povborsky Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Proßnitz, 1885, kriegsgef.

Pradel Konrad, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Mähren, Sternberg, Oberlangendorf, 1881, tot (10.-20./7.1915).

Přibyl Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Datschitz, Nevechel, 1879, kriegsgef.

Prohaska Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Řimau, 1879, kriegsgef.

Prokopek Wojcik, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1896, verw.

Protzel Gustav, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Römerstadt, Andersdorf, 1895, verw.

Prukeš Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., tot (15.-20./7.1915).

Przeklasa Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Luszin [Jasień ?], 1892, kriegsgef.

Przetacznik Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Grybów, Polna, 1888, verw.

Ptaček Bohumil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Unt. Wilimowitz, 1879, kriegsgef.

Ptak Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Roztoka Brzezina, 1894, kriegsgef.

Puchala Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Purchla Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Tarnów, 1889, verw.

Puskarz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Doga [Dołęga ?], 1887, kriegsgef.

Pustelnik Ladislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Dolna, 1891, kriegsgef.

Puszka Theodor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Rawa Ruska, 1894, verw.

Pytel Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Chrzanów, Dulowa, 1892, kriegsgef.

Pytel Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Limanowa, Laskowa, 1893, tot (21.-31./7.1915).

Pyzdek Franz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Tarnów, Pieczkowice [?], 1885, kriegsgef.

Rachel Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MAG. 2/L 32, Galizien, Gorlice, Sękowa, 1885, verw.

Rachwał Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Brabucin [?], 1892, tot (21.-31./7.1915).

Radecki Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Ludrimir [?], 1895, verw.

Radler Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Kaplitz, 1895, verw.

Rataj Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Dolna, 1895, verw.

Reckendorfer Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Oberösterreich, Wels, Eferding, 1879, verw.

Reczek Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Tarnów, Łowczówek, 1887, verw.

Reczyński Julius, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, 1886, verw.

Řeheř Hubert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Mähr. Trübau, Nieder-Rauden, 1895, verw.

Reis Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Tachau, Alpersdorf, 1880, verw.

Rezniček Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Mähren, Proßnitz, 1878, tot (11.-20./7.1915).

Ridl Blasius, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Kralowetz, Bilov, 1887, tot (21.-31./7.1915).

Riedl Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Prachatitz, Röhren, 1895, tot (11.-20./7.1915).

Rimnač Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., 1895, kriegsgef.

Rogl Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Oberösterreich, Steyr, 1878, verw.

Rozmus Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Biała, Kozy, 1895, verw.

Rumian Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Jastrzębia, 1891, verw.

Ružička Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Wižnitz, 1877, kriegsgef.

Ryncarz Jan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Wola Radłowska, 1891, verw.

Ryś Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Limanowa, Dobra, 1893, verw.

Ryś Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Dąbrowa, Skupisz [?], 1880, tot (21.-31./7.1915).

Rzachor Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Böhmen, Wittingau, Drahor, 1892, verw.

Sala Andreas, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Bochnia, Niewiarów, 1881, verw.

Sala Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Godowniki [Jadowniki ?], 1896, verw.

Salomon L., Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Cudec [Czudec ?], 1886, verw.

Saletnik Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Tornia [?], 1894, tot (11.-20./7.1915).

Šandera Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Kozlau, 1877, kriegsgef.

Scheibner Leonhard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., 1879, tot (20./7.1915). (Ortsdaten unleserlich.)

Schimmel Moritz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, verw.

Schmalholz Lazar, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, 1896, kriegsgef.

Schmidt I Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Tachau, Altfürstenhütte, 1888, verw.

Schmidt III Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., 1883, verw.

Schmisch Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Sternberg, Liebau, 1889, verw.

Schneller Anton, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Nikolsburg, Millowitz, 1879, verw.

Schön Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Tachau, Neuheusel, 1883, tot (11.-20./7.1915).

Schöngut Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Niederösterreich, Wien, 1894, verw.

Schopf Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Nikolsburg, Urspitz, 1878, tot (11.-18./7.1915).

Schulda Roman, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Prachatitz, 1895, verw.

Schwierž Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Olmütz, Wesko, 1885, verw.

Schworm Zdislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, 1895, kriegsgef.

Seitz Isidor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Tepl. Hammerschlag, 1878, verw.

Semerad Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Groß-Meseritsch, Rytischka, 1878, kriegsgef.

Sieczka Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Targ, Bańska, 1884, verw.

Sierzega Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzozów, 1894, verw.

Sikora Leon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Bochnia, Kobielec [Kobylec ?], 1887, verw.

Singer Leopold, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Krumau, Hochlowitz, 1885, verw.

Skalski Ladislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Stary Sącz, 1891, kriegsgef.

Skowron Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, 1889, verw.

Skowronek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., tot (15.-20./7.1915).

Skrabski Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Grybów, Kąśna Dolna, 1895, verw.

Skrok Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Dąbrowa, Slupicz, 1880, kriegsgef.

Skuba Viktor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., tot (15.-20./7.1915).

Słaby Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Bańska, 1888, verw.

Słaby Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1881, verw.

Słańczak Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, 1891, kriegsgef.

Slavik Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, M. Kromau, Daleschitz, 1878, kriegsgef.

Ślebodziński Josef, EinjFrw. Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Rzeszów, Rzenów [?], 1891, verw.

Śliwa Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Limanowa, Tymbark, 1888, kriegsgef.

Śliwa Adalbert, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Sadek, 1887, verw.

Smolski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Marcinkowice, 1884, kriegsgef.

Smoter Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Pasierbiec, 1893, verw.

Snevajs Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., 1880, verw.

Śniegowski, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Przeworsk, Głębokie, 1895, verw.

Sochor Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Neustadtl, Opitschau, 1880, kriegsgef.

Sokol Wenzl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Ledec, Kosetice, 1895, tot (11.-20./7.1915).

Sołak Jakob, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Brzesko, Wytrzyszczka, 1891, verw.

Soltisik [Sołtysik ?] Adam, EinjFreiw. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Lemberg, 1895, verw.

Sołtys Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Lasek, 1880, verw.

Sommer Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Böhmen, Friedland, Heinersdorf, 1884, tot (10.-20./7.1915).

Sopata Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Vałbidza [?], 1895, verw.

Soppe Bohumil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Mähren, Littau, Laskow, 1896, tot (19.-20./7.1915).

Sowa Alois, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., 1895, kriegsgef. (Ortsdaten unleserlich.)

Sowa Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Sowa Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Prachatitz, Wintenberg, 1895, verw.

Sozanski Heinrich, EinjFreiw. Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Tarnów, 1882, verw.

Spacil Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Littau, Hrost, 1895, kriegsgef.

Spannbauer Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Prachatitz, Punberle, 1895, tot (15.-20./7.1915).

Sperber Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Brzesko, Łukanowice, 1895, verw.

Sperner Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Römerstadt, Nied. Mohrau, 1895, tot (11.-20./7.1915).

Spira Markus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Żmigród, 1884, verw.

Stadler Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Tulln, Neuaigen, 1878, tot (17./7.1915).

Stanĕk Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Datschitz, Ob. Wilimetsch, 1879, kriegsgef.

Stangl Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Znaim, Jaispitz, 1878, tot (11.-18./7.1915).

Steffek Ferdinand, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Schlesien, Freistadt, P. Ostrau, 1895, verw.

Steffel Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Krumau, Tweras, 1895, verw.

Steffel Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Neuhaus, Seile Radom, 1881, verw.

Stieräugel Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Krumau, Dobruch, 1895, verw.

Stoklosa Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Stopień Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Grybów, Kąśna Strczna [Strózna ?], verw.

Straka Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Złoczów, 1895, verw.

Strof Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Mähr. Trübau, Karbielowa, 1895, kriegsgef.

Stryk Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Mähren, Hohenstadt, Dobitzko, 1896, verw.

Stywzula [Styrczula ?] Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Witów, 1885, verw.

Suchan Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, Krzes [?], 1889, verw.

Sułek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Porąbka, 1883, tot (11.-20./7.1915).

Sułkowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Kisielówka, 1895, verw.

Sułkowski Valentin, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Sowliny, 1894, verw.

Šupler Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Mähren, Mähr. Trübau, Pičkov, 1895, verw.

Surech Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Niedźwiedza, 1890, tot (19.-20./7.1915).

Svačina Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Mähr. Budwitz, Hösting, 1877, kriegsgef.

Švec Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Čenkau, 1879, kriegsgef.

Svoboda Mathias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Prachatitz, Trebanitz, 1891, verw.

Światłowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Świerczek Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Męcina, 1887, kriegsgef.

Swobodnik Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Böhmen, Leitmeritz, 1883, verw.

Synowiec Josef, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Bystra, 1887, verw.

Synowiecki Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Szafer Taddeus, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Mielec, 1894, tot (11.-20./7.1915).

Szaflarski Ludwig, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Targ, Czarny Dunajec, 1881, kriegsgef.

Szafranek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Falkenau, Neusattl, 1880, verw.

Szajna Gustav, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Przemyśl, 1897, kriegsgef.

Szański Ludwig, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Jasło, Brzyszczki, 1887, verw.

Szarek Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Grybów, Koniuszowa, 1895, verw.

Szarěs Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Böhmen, Schlan, Neu-Straschitz, 1886, tot (11.-21./7.1915).

Szawczyk [Szewczyk ?] Hryc, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Rychwałd, 1895, kriegsgef.

Sczipkowsky [Szczypkowski ?] Marek, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Krasne, Lasocice, 1881, verw.

Szegeda Martin, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Tarnów, Zaczarnie, 1886, kriegsgef.

Szepański [Szczepański ?] Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Brzesko, Tymowa, 1895, kriegsgef.

Szerczen Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Gruszowiec, 1891, verw.

Szufa Adam, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, 1891, verw

Szumny Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Dąbrowa, 1889, kriegsgef.

Szurek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Gorlice, Lipinki, 1887, verw.

Taborski Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Littau, Mlač, 1895, verw.

Tarasiewicz Wasil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Roztoka Wielka, verw.

Tarkowski Thaddäus, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Jasło, 1889, verw.

Tausch Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Prachatitz, Müllerschlag, 1895, verw.

Tesarek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Pribram, Vecni, 1891, verw.

Tibetanzl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Budweis, 1895, verw.

Tkaczyk Josef, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1882, verw.

Tlustoš Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Neustadtl, Neu-Ingrowitz, 1877, kriegsgef.

Tomsik Alois, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Krumau, Lobeslim, 1895, verw.

Tončar Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Böhmen, Prachatitz, Netolice, 1895, verw.

Topolski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, verw.

Třeček Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Brünn, Hussewitz, 1879, kriegsgef.

Trbuček Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Knežitz, 1878, kriegsgef.

Tschamler Karl, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Sternberg, Domstadtl, 1880, kriegsgef.

Turek Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Gorlice, Uście Ruskie, 1887, verw.

Turek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wola Kosnowa, 1895, verw.

Uhl Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Podrzecze, 1895, verw.

Urban Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Jadowniki Mokre, 1894, verw.

Vanak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Mähren, Littau, Hradoma, 1895, verw.

Vaneček Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Kromau, Wischenau, 1895, verw.

Vejmelka Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Studenetz, 1877, kriegsgef.

Veselý Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Klučow, 1879, kriegsgef.

Vesely Johann, StbsFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, M. Kromau, Waltsch, 1876, kriegsgef.

Vielgus Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Tarnów, 1896, tot (11.-20./7.1915).

Vočel Vaclav, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Böhmen, Česlau, Knaře, 1883, verw.

Vogelmüller Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Mistelbach, 1876, verw., Ortsgemeinde unleserlich.

Vosiczky Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Beneschau, Litichowice, 1885, verw.

Vonk Leopold, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Bukowina, Wiźnitz, Serge, 1879, verw.

Vysusil Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Beneschau, Velis, 1878, verw.

Vachsmann Hugo, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Gaya, Dambořitz, 1877, kriegsgef.

Waclav Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Grybów, Ciężkowice, 1895, verw.

Waclawik Josef, EinjFreiw. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, 1894, verw.

Wagner Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Mähr. Schönberg, 1895, tot (11.-20./7.1915).

Walerian Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Krakau, Luboca [?], 1896, verw.

Walkosz Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Targ, Olcza, 1895, verw.

Walter Leopold, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Bruck a. d. Leitha, Achau, 1878, verw.

Warchałowski Josef, EinjFreiw. Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Niederösterreich, Wien, 1893, verw.

Waśniowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Wastak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Gostrica [Gostwica], 1886, kriegsgef.

Wawra Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Neuhaus, Riegerschlag, 1878, tot (17./7.1915).

Wawryka Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1895, verw.

Waź [Wąż] Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Dąbrowa, Radgoszcz, 1890, verw.

Węgrzyn Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Chotowa, 1895, verw.

Węgrzyn Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Pobrzeczyn [?], 1888, verw.

Weihrauch Wilhelm, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Mähr. Schönberg, Frankstadt, 1896, verw.

Wilczak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Oświęcim, Brzezinka, 1893, verw.

Włodarz Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Bochnia, Brzezie, 1895, tot (21.-31./7.1915).

Wójcicki Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Nowa Wieś, 1891, kriegsgef.

Wójcik Franz, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Wojtal Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Wojtas Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1895, kriegsgef.

Wójtowicz Gustav, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Jasło, Łubno, 1886, kriegsgef.

Wolski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., verw.

Wopava Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Böhmen, Budweis, Zliv, 1879, verw.

Wotąg Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Gorlice, Łużna, 1877, tot (11.-21./7.1915).

Woźniak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Zawada, 1887, verw.

Wraneschitz Michael, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Nikolsburg, Neu Prerau, 1879, verw.

Wszołek Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Brzesko, Wojnier [Wojnicz ?], 1882, verw.

Wszołek Michael, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Moszczenica, 1893, verw.

Wyhnanek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Littau, Pinowice, verw.

Wyroubal Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Mähr. Trübau, Stefanau, 1895, tot (16.-20./7.1915).

Żaba Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Tarnów, Brzezowa, 1895, verw.

Żabiński Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Galizien, Chrzanów, Siedlni [?], 1885, verw.

Zachwieja Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1895, kriegsgef.

Zahn Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wiesendorf, 1889, verw.

Zając Stanislaus, EinjFreiw. Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Tarnów, 1894, tot (16.-20./7.1915).

Žák Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Hohenstadt, Leština, 1896, verw.

Załupski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Limanowa, Laskowa, 1895, verw.

Żarowski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Grybów, Stróże, 1894, verw.

Zavadil Emanuel, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, Zhař, 1877, kriegsgef.

Zdańczyk Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Laskowa, 1895, verw.

Zelek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Krosna, 1896, verw.

Zieliński Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łomnica, 1895, verw.

Zieliński Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Gorlice, 1892, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Ziemianin Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Kasina Wielka, 1891, kriegsgef.

Ziemkowski Peter, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, Rutka [Rudka], 1887, verw.

Zirovnicky Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., 1895, verw.

Zoń Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Zymbark [Szlembark ?], 1891, kriegsgef.

Żurek Adam Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Przyborów, 1883, verw.

Żurek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, Biały Dunajec, 1896, verw.

Zwerina Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtStb., Mähren, Znaim, Niklowitz, 1876, verw.

Zydroń Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Okocim, 1893, verw.

Zygiel Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Dąbrowa, Jadowniki Mokre, 1893, kriegsgef.

 

Verlustliste Nr. 276.

1915-09-27

 

Mannschaft.

 

Florek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Raba Niżna, 1896, verw.

Garwol Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1896, verw.

Hahn Hugo, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Neutitschein, 1891, tot (18./8.1915).

Hanker Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Sternberg, St. Liebau, 1896, tot (15./8.1915).

Kędroń Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Młyńczyska, 1881, verw.

Klimes Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Olmütz, Stadtneugam, 1896, verw.

Krejci Robert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Littau, Džbel, 1896, verw.

Kubisz Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łyczawa [Łyczana], 1893, verw.

Majewski Hipold, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łabowa, 1883, verw.

Podwika Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Grybów, Biała Wyżna, 1894, verw.

Pospischil Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Wien, 1896, verw.

Putschner Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Krumau, Hochwald, 1895, verw.

Skrekut Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Limanowa, Sowliny, 1896, verw.

Stettkiewicz Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., 1893, verw.

Twyrdy Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Schlesien, Friedek, Poln. Ostrau, 1893, tot (11.-20./8.1915).

Welser Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Bruck a. d. L., Petronell, 1895, verw.

Zapletal Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Mähren, Olmütz, Namiesti, 1896, verw.

 

Verlustliste Nr. 287.

1915-10-08

 

Offiziere.

 

Augustyn Peter, KdtAsp., k. k. LIR. Nr. 32, zuget.

 

Mannschaft.

 

Engländer Salomon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, zuget. vom k. k. LIR. Nr. 36, 2. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Szczawnica, 1884, tot (1.-30./4.1915).

Hausknecht Vojtěch, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, zuget. vom k. k. LIR. Nr. 36, 4. ErsKomp., Mähren, Proßnitz, Čech, 1887, verw.

Müller Otto, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, zuget. vom k. k. LIR. Nr. 36, 2. Komp., Niederösterreich, Wr. Neustadt, 1893, verw.

Pfeifer Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, zuget. vom k. k. LIR. Nr. 36, 2. Komp, Niederösterreich, Bruck a. d. L., Neukettenhof, 1884, verw.

 

Verlustliste Nr. 292.

1915-10-14

 

Mannschaft.

 

Gleisner Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Böhmen, Tachau, Egger, 1881, verw.

Góra Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Kurów, 1872, verw.

Jasek Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Żywiec, Lipowa, 1874, verw.

Klostermann Hermann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Schüttenhofen, Innergefilt, 1887, tot (18./7.1915).

Knab Gustav, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Biała, 1883, verw.

Svořil Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Mähren, Proßnitz, Slucin, 1878, verw.

 

Verlustliste Nr. 294.

1915-10-16

 

Offiziere.

 

Hauptmann Emil, Lt., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Hindels Arnold, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Kratochwill Josef, Lt., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Wahle Norbert, Lt., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef., Omsk, Rußland.

 

Verlustliste Nr. 296.

1915-10-20

 

Offiziere.

 

Kukla Wenzel, Oblt., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Böhmen, Budweis, Plastovice, 1874, verw.

 

Verlustliste Nr. 297.

1915-10-21

 

Offiziere.

 

Friedrich Severin, Hptm., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef., Akmolinsk, Rußland.

Herger Gustav, Hptm., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef., Akmolinsk, Rußland.

Kankfoher Alexander, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationsspital Nr. 33 in Nishnij-Nowogrod, Rußland.

Kokesch Ottomar, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef., Korotscha, Gouvernement Kursk, Rußland.

Skóra Stephan, Kdt., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef., Akmolinsk, Rußland.

Strohe Edler von, Vinzenz, Oblt., k. k. LIR. Nr. 32, kriegsgef., Omsk, Rußland.

 

Verlustliste Nr. 309.

1915-11-07

 

Offiziere.

 

Bobak Stanislaus, Fähnr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Oświęcim, Bachowice, 1891, verw.

Frey Felix, Oblt. i. V.d. Ev., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, verw.

Greger Johann, Kdt., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Sokal, Hulcza, 1886, tot (1-10./9.1915).

Hudec Wenzel, Lt., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Böhmen, Pilsen, 1895, verw.

Kostecki Rudolf, Fähnr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Lemberg, 1886, 1894, verw.

Kurz Siegmund, Kdt., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, [Gorlice], Pagorzyna, 1893, verw.

Mazur Johann, Kdt., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Boycni [?], 1890, verw.

Sierosławski Josef, Kdt., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Strzelce Wielkie, 1895, verw.

Śpiewak Thomas, Kdt., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Zakrzów, tot (1-10./9.1915).

Starzyk Johann, Kdt., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Schlesien, Teschen, Wsetin, 1888, verw.

Tesař Alois, Fähnr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Mähren, Proßnitz, Žešov, 1891, verw.

Warmuzek Maryan, Kdt., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Krakau, 1895, verw.

Warnicki Kasimir, Kdt., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bukowina, Czernowitz, 1896, verw.

Winkler Eduard, Kdt., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, St. Pölten, Kappeln a. d. P., 1891, verw.

 

Mannschaft.

 

Archatz Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Hietzing, Kaltenleutgeben, 1896, verw.

Adamek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Żywiec, Pawel Wielka, 1877, verw.

Adamiak Gregor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Grybów, Banica, 1896, verw.

Antos Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Zawada, 1893, verw.

Apelthauer Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1896, verw.

Aprejasz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Grybów, Wojnarowa, 1874, verw.

Babianek Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Mähren, Prerau, Kojetein, 1896, verw.

Bartl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Böhmen, Ledeč, Radostowice, 1895, tot (3./9.1915).

Bartuschka Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Böhmen, Moldauthein, Temelin, 1883, verw.

Basta Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Sielce [Siedlec ?], 1875, kriegsgef.

Batko Celestyn, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Łysa Góra, 1883, verw.

Bauholzer Georg, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., 1873, verw.

Baumann Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Bruck a. d. L., 1876, verw.

Beck Markus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1894, kriegsgef.

Bednarz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Grybów, Królowa Polska, 1896, verw.

Berowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Podegrodzie, 1895, verw.

Białobok Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Gorlice, Siary, 1882, verw.

Biegon Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Schlesien, Cieszyn, Koszarzyska, 1873, verw.

Biela Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Myślenice, Skawa, 1874, verw.

Binder Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Böhmen, Budweis, Křenowic, 1881, verw.

Blaha Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Böhmen, Kralowitz, Manetin, 1882, tot (29./8.1915).

Bogusz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Bielcza, 1895, verw.

Bołas [Bołoz ?] Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łomnica, 1876, verw.

Boritzer Moses, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1888, verw.

Borovec [Borowiec] Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, Ruda-Rysie, 1885, verw.

Botenbach Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Galizien, Mielec, Reisheim [Sarnów], 1896, verw.

Brauner Gustav, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Littau, 1896, verw.

Bryliński Justin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Grybów, Izby, 1895, verw.

Bukowiec Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Kamionka Mała, 1896, verw.

Burecz Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Klattau, Radinov, 1887, kriegsgef.

Čap Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Niederösterreich, Wien, 1878, verw.

Cebula Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Maszkowice, 1895, verw.

Chrobak Bernard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Ochotnica, 1896, verw.

Chudyncia Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Gorlice, Hańczowa, 1896, verw.

Chyłka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Wola Przemykowska, 1896, verw.

Ciecho Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Dąbrowa, Sziagorszów [?], 1884, verw.

Cieniawski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Astówka [Łostówka ?], 1895, verw.

Ciepiela Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Viewka [?], verw.

Cieś Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Limanowa, Kamionka Mała, 1896, verw.

Cisak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1890, verw.

Ciuruś Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1892, verw.

Czernek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Tymbark, 1894, verw.

Czop Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Targ, Pieniążkowice, 1896, verw.

Czupinka Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Schichów [Czchów ?], 1895, verw.

Dąbrowski Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Lipowe, 1896, kriegsgef.

Danek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Biała, Wilamowice, 1877, verw.

Deimler Rudolf, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Graslitz, Heinrichsgrün, verw.

Deszcz Paul, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Pilzno, Jastrząbka Stara, kriegsgef.

Dostal Eduard, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Littau, Ölhütten, 1895, verw.

Dötzl Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Ober-Hollabrunn, Mailberg, 1873, verw.

Drożdż Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Dobra, 1896, verw.

Duda Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Jasna Podłopień, 1896, verw.

Duhan Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, Bielcza, 1896, verw.

Dyjak Ladislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Sokal, Mossków, 1892, verw.

Dyla Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Okocim, 1895, verw.

Einhorn Alter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Dąbrowa, 1896, verw.

Einser Hirsch, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Gorlice, Mszanka, 1896, verw.

Faltynek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Mähren, Mähr.-Schönberg, Hladký, 1896, verw.

Faróń [Faron] Mathias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Kamienica, 1888, verw.

Faron Thomas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Maszkowice, 1896, verw.

Fasching Josef, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Oberhollabrunn, Altstadt Retz, 1874, tot (3./9.1915).

Feć Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Gorlice, Biesna, 1896, verw.

Fisch Jeruchem, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1895, tot (1.-10./9.1915).

Fischer Abraham, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Dąbrowa, 1896, tot (2.-10./9.1915).

Flehberger Ignatz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Tulln, Abstetten, 1891, tot (2.-10./9.1915).

Friedrich Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., verw.

Fürst Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Gorlice, Biecz, 1879, kriegsgef.

Gądek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, 1877, verw.

Gądek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, 1893, verw.

Gal Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Przysietnica, 1891, verw.

Gärtner Karl, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Plan, Polutschen, verw.

Gawelczyk Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Radlna, 1877, kriegsgef.

Gawroń Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Zawada, 1888, verw., kriegsgef.

Gębarewski [Gębarowski ?] Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Radłów, 1894, verw.

Geischläger Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Ober-Hollabrunn, Augenthal, 1876, verw.

Gerhardt Alexander, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., 1878, kriegsgef. (Ortsdaten unleserlich.)

Gerhardt Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., 1884, kriegsgefangen. (Ortsdaten unleserlich.)

Giza Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Limanowa, Koszary, 1894, tot (21.-31./8.1915).

Głąb Bartholomäus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Szczurowa, 1896, kriegsgef.

Glaidek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Biała, Janowice, 1876, verw.

Godzik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Brzesko, Słotwina, 1896, verw.

Górski Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Łętowice, kriegsgef.

Górszczyk Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Wysokie, 1896, verw.

Gorzut Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Myślenice, Bysny, 1876, verw.

Granieckowski Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Tarnów, Tuchów, 1896, verw.

Greiner Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wr. Neustadt, Muthmannsdorf, 1876, verw.

Grochala Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Maszkienice, 1872, verw.

Gross Robert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Mähr. Schönberg, Deutsch-Liebau, 1895, verw.

Grünberger J., Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Witowice Górne, 1891, verw.

Grunwald Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Biała, Nowa Wieś, 1874, verw.

Gruszka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Targ, Dzianisz, 1896, verw.

Gucwa Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Brzesko, Wola Stróska, 1896, verw.

Gütter Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MGA. III, Böhmen, Teplitz, Tischau, 1886, tot (3.-4./9.1915).

Haas Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Hohenstadt, Müglitz, 1895, kriegsgef.

Haberler Franz, Inft. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Neunkirchen, Pottschach, 1876, tot (3./9.1915).

Haberzettel Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Böhmen, 1889, verw.

Haider Johann Ignaz, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Neunkirchen, Pottschach, 1875, tot (3./9.1915).

Haisler Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Mähren, Hohenstadt, Rajec, 1895, verw.

Hatalewicz Jurko, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Gorlice, Męcina, 1896, verw.

Hebda Adalbert, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1890, verw.

Heger Robert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1 Komp., Mähren, Mähr. Trübau, Zwittau, 1895, verw.

Hejciak Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Targ, Ciche, 1893, verw.

Heredziak Maximilian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., 1874, verw.

Hodak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Tarnów, Dąbrówka Szczepanowska, 1887, verw.

Hoffmann Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Tulln, Gösing, 1875, tot (2.-10./9.1915).

Hoffmann Wilhelm, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Proßnitz, Seč, 1896, verw.

Hoły Gustav, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Zakopane, 1895, kriegsgef.

Hone Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Königgrätz, Nechanice, 1895, verw.

Hopej Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Żegiestów, 1873, kriegsgef.

Höpfl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Kaplitz, Kotau, 1895, verw.

Hopnák Konrad, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1894, verw., kriegsgef.

Houska Franz, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Neunkirchen, 1875, tot (2./9.1915).

Hradilek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Prerau, Roketnitz, 1896, verw.

Hudes Salomon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1896, verw.

Humplik Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Mähren, Mähr. Weißkirchen, Millenau, 1896, verw.

Hurt Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Böhmen, Rakonitz, Lischau, 1881, verw.

Illichmann Franz, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Mähren, Hohenstadt, Budigsdorf, 1888, verw.

Janhuba Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Hohenstadt, Groß-Heilendorf, 1896, kriegsgef.

Jantos Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Słonka, 1894, verw.

Jordan Florian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Böhmen, Budweis, 1876, verw.

Kaczmarczyk Adam, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Jodłowa, 1877, verw.

Kaczyczak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Poręba Wielka, 1875, kriegsgef.

Kaleta Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Kasina Wielka, 1877, verw.

Kalina Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Pilgram, Lukawetz, 1876, tot (3./9.1915).

Kania Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Limanowa, Kasina Mała, 1882, verw.

Kanta Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Klattau, Petroviczky, 1878, verw.

Kantor Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Grybów, Korzenna, 1895, verw.

Karst Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Floridsdorf, Unter Olberndorf, 1895, tot (3./9.1915).

Kerczak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Drużków, 1896, verw.

Kijak Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Szczurowa, 1895, verw.

Kirchenbaum Daniel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, 1895, verw.

Kirchenpeter Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., 1879, verw. (Ortsdaten unleserlich.)

Klag Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Łowiecka [Owieczka], 1873, verw.

Klein Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Mähren, Römerstadt, Braunseifen, 1895, kriegsgef.

Klimczyk Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Oświęcim, Piotrowice, 1874, verw.

Klimecki Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MGA. III, Galizien, Nowy Sącz, Maszkowice, 1893, verw.

Klimek Franz, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp, Galizien, Bochnia, Chodenice [?], 1889, verw.

Kliř Ignaz, Waffenm. III. Tit. II Kl., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Böhmen, Rokičan, Strašice, 1893, verw.

Klösel Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Mähr. Weißkirchen, Heinrichswald, 1896, verw.

Klvania, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Mähren, Holleschau, Hostein, 1896, verw.

Kmecich Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Przydonica, 1893, tot (2.-10./9.1915).

Kmiecik Ludwig, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp, Galizien, Bochnia, Hodenice [?], 1889, verw.

Knapczyk Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Oświęcim, Brzezinka, 1875, verw.

Kogut Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Dąbrowa, Ćwików, 1892, verw.

Kogut Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Dąbrowa, Ćwików, 1892, verw.

Köhler Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Mähr. Schönberg, Rudelsdorf, 1895, kriegsgef.

Kołodziej Theodor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Rudki, Benkowa Wisznia, 1895, verw.

Konicki Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Stróża, 1895, tot (1.-10./9.1915).

König Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Römerstadt, Braunseifen, 1895, verw.

Korn Karl Rudolf, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Bruck a. d. L., Achau, 1877, verw.

Kos Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Pilzno, Jodłowa, 1895, verw.

Kosek Mikołaj, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Drohobycz, 1892, verw.

Kostrzewa Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Brzesko, Grojniki [Gnojnik], 1894, verw.

Kosvan Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1876, verw.

Koszyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Grybów, Gródek, 1876, tot (1.-10./9.1915).

Kotwis Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Słotwina, 1896, verw.

Koudela Adalbert, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Wischau, Wisomelitz, 1872, verw.

Kozak Melody, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Mähren, Prerau, Wežek, 1896, tot (1.-10./9.1915).

Kozielec Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Targ, Tylmanowa, 1896, tot (1.-10./9.1915).

Krammer Karl, Gefr. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Baden, 1875, tot (2.-10./9.1915).

Kraus Oswald, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Wien, 1896, tot (2.-10./9.1915).

Krautschneider Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Floridsdorf, Obersdorf, 1895, verw.

Krupa Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Błażkowa, 1895, verw.

Kubala Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Maszkowice, 1889, kriegsgef.

Kukuczka Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Słupnia [Słupia], 1896, verw.

Kulig Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Dąbrówka Polska, 1886, verw.

Kulik Skiron, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Wysowa, 1896, verw.

Kulpa Stanislaus, Fahrsold., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Radłów, 1888, kriegsgef.

Künzl Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., 1881, kriegsgef.

Kupiec Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Gnojnik, 1886, verw., kriegsgef.

Kurdziel Sebastian, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Pilzno, Zazwiny [Jaźwiny ?], 1891, tot (3.-4./9.1915).

Kuś Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Gorlice, Łużna, 1888, verw.

Kusior Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Dąbrowa, Paszyce Olpin [?], 1895, tot (1.-10./9.1915).

Kwapniewski Benedikt, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Rudka, 1886, verw.

Kwit Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wola Piskulina, 1893, verw.

Labonek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MGA. III., Mähren, Olmütz, Bleich, 1889, verw.

Landschauer Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Mistelbach, Laa a. d. Th., 1873, verw.

Langer Eduard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MGA. III., Böhmen, Leitmeritz, Zahorzani, 1886, verw.

Langhammer Ernst, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Hohenstadt, Mähr. Rothwasser, 1896, verw.

Langhammer Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Hohenstadt, Schildberg, 1896, verw.

Latal Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Proßnitz, Ohrozin, 1896, tot (3./9.1915).

Leimser Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Römerstadt, Pürkau, 1895, verw.

Lembacher Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Oberhollabrunn, Guntersdorf, 1895, verw.

Lindner Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Bärn, Bautsch, 1896, verw.

Linhardt Bretislav, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Mähren, Hohenstadt, Kolloredo, 1896, tot (29./8.1915).

Linsbauer Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Ober-Hollabrunn, Jelling, 1891, verw.

Lis Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Kamna [Kanina ?], 1889, verw.

Lissi Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Tulln, Grafenwörth, 1875, tot (2.-10./9.1915).

Lopulak Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Kosów, Żabie, 1877, verw.

Lorenz Hermann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Proßnitz, Weipert, 1886, verw.

Ludwig Gustav, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Schlesien, Freudental, Würbenthal, 1895, verw.

Maciaszek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Maciejczyk Georg, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Jasło, Krempna, 1885, verw.

Madej Edwart, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Grybów, Ciężkowice, 1896, verw.

Majechszyk Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, Borowa, 1891, verw.

Majerczak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Targ, Szczawnica Wyznia, 1874, kriegsgef.

Majocha Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Gorlice, Wola Łużańska, 1895, tot (11.-20./9.1915).

Makoschitz Georg, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Floridsdorf, Kopfstetten, 1896, verw.

Malaga Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Tymowa, 1896, verw.

Małaszyński Nikolaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Horodenka, Oberstyn, 1895, kriegsgef.

Malinowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Pilzno, Głobikowa, 1894, verw.

Malz Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Proßnitz, Pöstelwald, 1886, verw.

Marcinek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Wola Strońska, 1874, verw.

Maślanka Wilhelm, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Przyborów, 1896, tot (21.-31./8.1915).

Mazur Franz, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Brzesko, Wola Przemykowska, 1888, verw.

Mazurek Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Drohobycz, 1895, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Medecinko Nikolaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Buczacz, Konopicz, 1884, kriegsgef.

Miętus Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Targ, Czarny Dunajec, 1895, verw.

Miodowski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Smęgorzów, 1894, verw.

Molo Franz, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Miedrowice [?], 1891, tot (1.-10./9.1915).

Moson Stanislaus, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Jasło, Kunowa, 1882, verw.

Mospau Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Buczacz, Kośmierzyn, 1891, kriegsgef.

Mottl Eduard, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Littau, Schwarzbach, 1885, Kriegsgef.

Mucha Roman Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Targ, Groń, 1898, tot (1.-10./9.1915).

Müller Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Tarnów, Groń, 1896, tot (1.-10./9.1915).

Müller Albert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Böhmen, Kralowitz, Večetin, 1880, verw.

Müller Ludwig, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Neunkirchen, Dunkelstein, 1875, tot (3./9.1915).

Muzelak Maxim, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Słotwina [Słotwiny ?], 1877, verw.

Myjak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łącko, 1895, verw.

Nawrot Andreas, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Strzelce Wielkie, 1893, kriegsgef.

Neumann Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Mähren, Sternberg, Tschesdorf, verw.

Niziołek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1894, tot (1.-10./9.1915).

Nosal Franz, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Drwińska, 1884, verw.

Nowak Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Grybów, 1885, tot (1.-10./9.1915).

Nowak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, 1891, kriegsgef. (Ortsgemeinde unleserlich.)

Nowotnik Mathias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Bochnia, Wyryce [Wyżyce ?], 1888, verw.

Ochmann Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Olmütz, Groß-Bystritz, 1896, kriegsgef.

Oczkowicz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Cholniec [Chełmiec ?], 1896, verw.

Odstrčil Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Hohenstadt, Lesnitz, 1896, verw.

Olchawa Damery, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Kęty, 1892, verw.

Olejnik Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Kolomea, Kielaszkowce, kriegsgef.

Orzeł Ferdinand, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1893, verw.

Oseretschuk Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Drohobycz, Apary, 1893, verw.

Oślizło Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, 1895, verw.

Ostrówski Josef, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzozów, 1895, kriegsgef.

Ovčačik Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Weißkirchen, Malhotice, 1896, verw.

Owca Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Galizien, Brzesko, Olczyny [Olszyny ?], 1895, verw.

Paucki Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Porąbka, 1896, verw.

Pecka Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Klikowa, 1888, verw.

Pędrak Adam, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Wola Lubecka, 1888, verw.

Pempak Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Ungarn, 1880, verw. (Ortsdaten unleserlich.)

Peter Alfred, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Sternberg, Oskau, 1896, tot (1.-10./9.1915).

Peter Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Bärn, St. Liebau, 1896, verw.

Peter Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Bruck a. d. L., Schwechat, 1896, verw.

Petyr Method, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Mähren, Proßnitz, Kosteletz, 1896, verw.

Petyrek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Proßnitz, Seč, 1896, verw.

Pfeiler Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Mähren, Mähr. Weißkirchen, Drahtusz, 1896, verw.

Piecuch Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Mszanka, 1895, verw.

Pilch Adam, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Bochnia, Siedlec, 1884, verw.

Pilczyk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Żywiec, Jawrzów, 1877, verw.

Piotrowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Jasło, Kołaczyce, 1893, verw.

Pipersberg Eugen, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Ungarn, Budapest, 1890, verw.

Plewa Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Targ, Maniowa, 1891, verw.

Podgórny Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Słopnice Królewskie, 1894, verw.

Podgórny Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Szaraniec [?], 1877, verw.

Pokorny Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Polak Wenzel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., 1895, verw. (Ortsdaten unleserlich.)

Polášek Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Mähr. Weißkirchen, Lipnik, 1896, verw.

Policht Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Strzelce Małe, 1883, verw.

Pollak Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Hohenstadt, Drozdów, 1895, verw.

Poręba Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Januszowa, 1895, verw.

Poremba Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Zamieście, 1896, verw.

Poznański Ignatz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Jasło, Dąbrowice [Dębowiec ?], 1887, verw.

Protivańsky, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Mähren, Proßnitz, 1896, verw.

Prousa Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Böhmen, Nachod, Radechor, 1891, verw.

Ptak Stanislaus, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb.., Galizien, Bochnia, Wola Batorska, 1889, kriegsgef.

Pulkert Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Hohenstadt, Dubetzko, 1896, kriegsgef.

Putyra Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Myślenice, Bieńkówka, 1875, verw.

Rab Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Tulln, Groß-Weikersdorf, 1873, verw.

Rachel Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Żbikowice, 1896, verw.

Radecki Thaddäus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Tarnopol, Smykowce, 1873, verw.

Ranos Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Limanowa, Zadjele, 1880, verw.

Rapf Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Ober-Hollabrunn, Groß-Kadolz, 1895, verw.

Reć Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Littau, Krakovec, 1896, verw.

Řehak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Reichenberg, 1882, verw.

Rojek Andreas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Gosprzydowa, 1895, verw.

Roman Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Wadowice, Gorzeń Dolny, 1873, verw.

Rosenthal Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Eger, Wildstein, 1880, tot (1.-10./9.1915).

Rössner Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Weißkirchen, Lindenau, 1896, verw.

Rudnik Leon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Wokowice, 1895, verw.

Rutana Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Olszyny, 1896, verw.

Ruwieński Laurenz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Ropa, 1894, kriegsgef.

Rzepa Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Wadowice, Landskron, 1877, tot (1.-10./9.1915).

Safka Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., verw., kriegsgef.

Sandura Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Targ, Kluszkowce, 1881, verw.

Satora Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Scheifter Josef, Waffenm. 3. Kl. Tit. I. Kl., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Steiermark, Leoben, 1891, verw.

Schinzel Hermann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Römerstadt, Edersdorf, 1896, verw.

Schippel Robert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Baden, Hochstrass, 1896, verw.

Schmied Alexander, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Poręba, 1896, tot (1.-10./9.1915).

Scholz Josef, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Wr. Neustadt, 1898, tot (2./9.1915).

Schönmann Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Ober-Hollabrunn, Karlsdorf, 1872, tot (2.-10./9.1915).

Schwala Adalbert, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łomnica, 1893, verw.

Schwarz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Proßnitz, Edersdorf, 1896, verw.

Seidl Adolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Mähr. Schönberg, Frankstadt, 1895, verw.

Sember Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, kriegsgef.

Servin Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Brzesko, Słotwina, 1888, verw.

Sezula Robert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Mähr. Trübau, Karbyenków, 1896, verw.

Siedlacz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Grybów, Traczkowa [Ptaszkowa ?], 1896, tot (1.-10./9.1915).

Siegeltuch false Goldmann Hermann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Jazowsko, 1895, verw.

Sinta Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Gorlice, Ropa, 1895, kriegsgef.

Siwak Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Gorlice, Ropica Polska, 1887, verw.

Słowik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., verw.

Smagacz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Jastrząbka Stara, 1894, verw.

Smetana Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Jasło, Czeluśnica, 1894, verw.

Solak Theodor, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, 1894, kriegsgef.

Spitzer Leopold, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Oberhollabrunn, Aspersdorf, 1895, verw.

Spyrka Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Gorlice, Rosenbruck [?], 1877, verw.

Sroka Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Słopnice Królewskie, 1892, verw.

Stach Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Limanowa, Krosna, 1895, verw.

Stalmach Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Brzesko, Złota, 1895, verw.

Stanisz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Stara Wieś, 1894, verw.

Stano Stanislaus, Fahrsold., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Lisia Góra, 1888, verw.

Starmach Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Poręba Wielka, 1897, kriegsgef.

Steffel Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Brüx, Oberleutensdorf, 1889, verw.

Stehlik Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Mähr. Trübau, Jaromeritz, 1895, verw.

Steinbrückner Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Böhmen, Bischofteinitz, Erekarčem, 1893, verw.

Steindl Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Horn, Weitersfeld, 1877, verw.

Steiner Hirsch, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Brzesko, Olszowa, 1884, verw.

Stemberg Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Böhmen, Neubydžow, 1881, verw.

Stiel Samuel, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Schlesien, Bielitz, 1895, verw.

Stoklásek Method, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Mähr. Weißkirchen, Hlinsko, 1896, verw.

Stopka Jacob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Skrzypna, 1894, verw.

Strohal Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Mähren, Mähr. Schönberg, Ober-Alischau, 1895, verw.

Surdziel Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Załęże-Znamirowice, 1873, verw.

Surówka Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Dolna, 1895, kriegsgef.

Światłowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Dąbrowa, Siercza, 1888, verw.

Szaflarski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Targ, Czarny Dunajec, 1896, verw.

Szafraniec Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Rąbkowa, 1896, verw.

Szczeklik Florian, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, 1891, tot (3./9.1915).

Szczerbowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Oświęcim, Brzezinka, 1871, tot (11.-20./9.1915).

Szkwarta, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Jastrzębik, 1896, kriegsgef.

Szlenk Franz, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Lemberg, Glimanowarya [?], 1895, verw.

Szot Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Gosprzydowa, 1895, verw.

Szpiel Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Okocim, 1894, kriegsgef.

Szymański Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Mielec, Mohna [?], 1894, kriegsgef.

Teicht Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Nikolsburg, Urspitz, 1879, verw.

Tenerowicz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Gorlice, Ropica Polska, 1895, verw.

Tomasiewicz Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., verw.

Tomasik Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Szymbark, 1893, kriegsgef.

Topor Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Gliczów [?], 1896, verw.

Towaczowski Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Mähren, Kromau, Lipnik, 1896, verw.

Třiska Ferdinand, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., 1896, verw.

Tropp Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Nikolsburg, Odrowitz, 1878, verw.

Trunda Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Proßnitz, Male Hradisko, 1896, verw.

Trybula Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Szczawnica, 1891, verw., kriegsgef.

Turek Filip, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Časlau, Vilimov 1891, verw.

Tuschl Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Niederösterreich, Gänserndorf, Weidendorf, 1895, verw.

Tworek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Targ, Rybnia Nowa [?], 1883, verw.

Tychowski Theodor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wojkowa, 1873, kriegsgef.

Uryasz Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Pilzno, Łęki Górne, 1895, verw.

Vaclavsky Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Mähren, Hohenstadt, Drosenau, 1896, verw.

Vagner Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Schönberg, Hermsdorf, verw.

Valek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Mähren, Sternberg, Zerotain, 1896, verw.

Válek Jaroslaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Mähren, Prerau, verw.

Vanek Ferdinand, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Böhmen, Prag, Wessowitz, 1887, verw.

Veverka Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Mähren, Prerau, Dluhowitz, 1896, verw.

Vitasek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MGA. III., Mähren, Olmütz, Rataje, 1888, verw.

Vojtěch Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Niederösterreich, Wien, 1879, verw.

Wanat Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Oświęcim, Palice, 1873, verw.

Wąsowicz Ignatz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Pogórzany, 1891, verw.

Wawra reckte Krupitza Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Niederösterreich, Gänserndorf, Hohenau, 1887, verw.

Węgrzyn Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Góra Świętego Jana, 1884, verw.

Weinstock Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Zakliczyn, 1893, verw.

Wilk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Bochnia, Buczkowa [Buczków ?], 1889, kriegsgef.

Wiłkowicz Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 19. Komp., Galizien, Nowy Sącz, kriegsgef.

Wiśniowski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Tarnów, Lubinka, 1878, verw.

Włodek Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wilkonocice [?], 1875, verw.

Wnęk Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Gośuria [?], 1896, verw.

Wojciechowski Julian, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Lemberg, Brzeżany, 1895, kriegsgef.

Wojcieszek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Brzesko, Szczurowa, 1896, verw.

Wójcik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Bielcza, 1875, verw.

Wojhowski Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Galizien, Bochnia, Kobyle, 1896, verw.

Wójtowicz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Krakau, 1875, verw.

Wolf Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., 1896, verw.

Wolsza Nikolaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Brzesko, Przyborów, 1875, verw.

Worel Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Mähren, Neutitschein, 1896, verw.

Wormiczka Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., 1873, verw. (Ortsdaten unleserlich.)

Woźniak Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Bochnia, 1891, verw.

Woźniak Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Zawada, 1887, verw.

Wrzaszczak Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Perzówka [Pyzówka ?], 1894, verw., kriegsgef.

Wszotek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Binarowa, 1890, verw.

Wymozal Aloiz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Prerau, Lobodice, 1896, verw.

Wysloužil Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Prossnitz, Waischowitz, 1896, tot (21.-31./8.1915).

Wysmalec Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MGA. III, Galizien, Limanowa, Wilkowisko, 1896, tot (3.-4./9.1915).

Wyural Ludwig, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Niepołomice, 1886, verw., kriegsgef.

Zachara Stanislaus, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1893, tot (3.-10./9.1915).

Žak Jazenti, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Gnojnik, 1877, verw.

Zapiór Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, Wojakowa, 1891, verw.

Zapletal Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Littau, Ludmirów, 1896, verw.

Zdebski Kajetau, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Chomranice, 1893, verw.

Zegleń Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Zakopane, 1884, verw.

Żegocki Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Stara Wieś, 1891, tot (11.-20./9.1915).

Zichaus Augustin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., 1877, verw.

Zieleń Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Grybów, Stara Wieś, 1896, verw.

Zieliński Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łomnica, 1895, verw.

Zodl Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Iglau, ?llowitz, 1880, verw.

Zoń Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Stara Wieś, 1895, verw.

Zubek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Targ, Stare Bystre, 1896, verw.

Żurek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Przyborów, 1896, verw.

 

Verlustliste Nr. 310.

1915-11-09

 

Offiziere.

 

Pileski Julian, Lt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Krakau, 1883, verw.

Suwada Johann, Kdt. i. d. Res., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Luszowice, 1892, verw.

 

Mannschaft.

 

Bartosz Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Mstów, 1892, tot (16.-30./9.1915).

Bernfeld Moses, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Tarnów, 1886, verw.

Blecharczyk Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Raba Niżna, 1896, tot (16.-30./9.1915).

Budzenski Franz, Gefr, k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Paleśnica, 1889, verw.

Chomiak Theodor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Grybów, Wawrzka, 1896, verw.

Cieluch Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1884, verw.

Dziekan Jakób, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Tarnów, Meszna Opacka, 1886, verw.

Fass Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Lisko, Bukowica, 1892, verw.

Friedl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Pfraumberg, Darmschlag, 1881, verw.

Gloc Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Mähr. Trübau, Jaroměřice, 1895, verw.

Goryl Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Targ, Biatka [Białka ?], 1896, verw.

Höfner Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Böhmen, Plan, Michelsberg, 1881, verw.

Hopej Alexander, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łosie, 1896, verw.

Jaje Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Słupiec, 1895, verw.

Krajewski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Brzeziny, 1896, verw.

Królewski Klemens, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Roztoka Mała, 1888, verw.

Kubin Bezegowian Andre, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Targ, Zakopane, 1896, verw.

Kwak Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1896, verw.

Kwapil Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Proßnitz, 1896, verw.

Mazgaj Johann, Gefr, k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Gwoździec, 1889, kriegsgef.

Michnowski Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Poręba Wielka, 1883, verw.

Mikinia Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Dąbrowa, Sikorzyce, 1883, verw.

Pacak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Kromau, Lipnik, 1891, tot (1.-10./9.1915).

Piwowar Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, Likwina [?], 1879, tot (16.-30./9.1915).

Planik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, Wierzchowice (Wierzchosławice ?], 1891, verw.

Poręba Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Limanowa, Jasne Podłopień, 1875, verw.

Potocki Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Wola Lubecka, 1894, verw.

Rymarczyk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Abramowice [?], 1896, verw.

Sala Johann, Gefr, k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1895, verw.

Skulski Karl, Gefr, k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Rohatyń, Zagórze Konkolnickie, 1895, verw.

Szczepanek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Limanowa, Stara Wieś, 1896, verw.

Szewczyk Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Mähr. Trübau, H. Stepanow, 1895, verw.

Węgrzyn Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Góra Świetego Jana, Pobręczyn, 1894, verw.

Wielgus Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Grybów, Lipnica Wielka, 1895, verw.

Wójcik Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, Rzędzin, 1885, verw.

Wojtasiak Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Targ, Pyzówka, 1895, verw.

Wykydal Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Mähren, Hohenstadt, Kadnitz, 1896, verw.

Wysmolec Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., 1896, verw.

 

Berichtigungen.

 

Verlustliste Nr. 309.

 

Mannschaft.

 

Schmied Alexander, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Poręba Spytkowska, 1896, (War tot gemeldet. Ist zur Komp. Eingerückt.)

 

Verlustliste Nr. 317.

1915-11-18

 

Mannschaft.

 

Bulanda Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, zugeteilt dem k. k. LIR. Nr. 18, 3. Komp., Galizien, [Brzesko], Słotwina, 1885, verw.

 

Verlustliste Nr. 320.

1915-11-22

 

Mannschaft.

 

Kolik Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, zugeteilt dem k. k. LIR. Nr. 35, 7. Komp., Galizien, Gródek Jagielloński, Stodulki, 1885, verw.

Pawlak Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, zugeteilt dem k. k. LIR. Nr. 35, 7. Komp., Galizien, Jasło, Pierzynka [Pielgrzymka ?], 1895, verw.

Reichler Wolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, zugeteilt dem k. k. LIR. Nr. 35, 7. Komp., Bukowina, Rawa Ruska, 1892, tot (27.-31./8.1915).

 

Verlustliste Nr. 322.

1915-11-24

 

Mannschaft.

 

Partsch Viktor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Böhmen, Saaz, Priesen, 1896, verw.

 

Verlustliste Nr. 323.

1915-11-27

 

Mannschaft.

 

Bednarz Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Tarnów, Łękawica, 1896, tot (11.-20./10.1915).

Cerhonek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Proßnitz, Drahan, 1896, verw.

Chorazak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Raba Niżna, 1895, verw.

Chyba Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Mähren, Prerau, ?obic, 1896, verw.

Cieśla Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Gorlice, Szymbark, 1891, verw.

Czapala Klodwig Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Jabłonica, 1896, verw.

Czepiel Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Myślenice, Stara Wieś, 1896, tot (11.-20./10.1915).

Czuba Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MGA. I, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Wola Stróżka [Wola Stróska], 1888, verw.

Czyzak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Limanowa, Kasinka, 1893, tot (10.-20./10.1915).

Dębski Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Limanowa, Stara Wieś, 1896, tot (1.-10./10.1915).

Donda Angelo, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Küstenland, Gradico, Moraro, 1893, verw.

Górka Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Jasło, Czerinna [?], 1893, verw.

Gurgul Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Stronie, 1895, verw.

Hebda Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 14. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Dingolaka [Długołęka ?], 1896, verw.

Jantos Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Limanowa, Łętowa, 1889, tot (1.-10./10.1915).

Kalicki Michael, Gefr, k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Jurków, 1876, tot (11.-20./10.1915).

Kazirod Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Tarnów, Kryz [?], 1884, verw.

Kloc Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Gorlice, Rzepiennik Biskupi, 1896, verw.

Kozak Josef, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Limanowa, Kamionka Mała, 1885, verw.

Labno Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Tarnów, Zawada, 1895, verw.

Majerski Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, MGA. I, 2. Komp, Galizien, Nowy Sącz, Obidza, 1889, verw.

Michorczyk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Limanowa, Pobryski [?], 1887, verw.

Müller Georg, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Niederösterreich, Wien, 1877, verw.

Nabożny Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Gorlice, 1892, verw.

Nawracaj Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Grzeczice [?], 1896, verw.

Plata Felix, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Łęka Szczucińska, 1893, verw.

Rottenberg Sigmund, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Gorlice, Gładyszów, 1896, verw.

Saulich Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Mähren, Prerau, Pivin, 1896, verw.

Siepak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Myślenice, Oszelec, 1874, verw.

Sikora Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp, Galizien, Nowy Sącz, Podegrodzie, 1876, verw.

Stawiarski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp, Galizien, Nowy Sącz, Żeleźnikowa, 1896, verw.

Stolarczyk Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp, Galizien, Brzesko, Porąbka, 1877, verw.

Strama Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp, Galizien, Nowy Targ, Zubzuche [Ząb], 1891, verw.

Swiatek [Świątek ?] Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Gąsówka, 1895, verw.

Topielec Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Limanowa, Glisne, 1896, verw.

Trela Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Tarnów, Skrzyszów, 1894, verw.

Wiatr Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Świdrówka, 1895, verw.

Wilczek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Limanowa, Laskowa, 1876, verw.

Wojciaczyk Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana, 1873, verw.

Zwijacz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp, Galizien, Nowy Targ, Reinsko [?], 1896, verw.

 

Verlustliste Nr. 329.

1915-12-04

 

Mannschaft.

 

Chłosta Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Dąbrówski br. [Dąbrówki Breńskie ?], 1883, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Citak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Przysietnica, 1887, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Czajka Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Kobylanka, 1883, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Drwal Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Wola Rzędzińska, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Drzazga Ladislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Kurów, 1882, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Duda Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Zagorzyn, 1880, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Dulijan Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Wola Radłowska, 1884, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Durlak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1891, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Fido Jakob, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Prokościele [?], 1881, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Gabryś Adalbert Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Tylka, 1889, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Garlicki Josef, ErsRes. Jäg., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Wola-Pagorska [Podgórska Wola], 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Gruber Isaak, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Łowczówek, 1891, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Karpiel Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Ciche, 1889, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Leśniak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Trzetrzewina, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Matykiewicz Anton, ErsRes. Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Szczyrzyc, 1887, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Nurkowicz Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, 1892, kriegsgef., Tjumen, Gouvernement Tobolsk, Rußland.

Pankowicz Felix, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Hankówka, 1886, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Paszkowicz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Dominikowice, 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Plata Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Niskowa, 1882, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Przybytowicz Philipp, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Libusza, 1880, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Raksa Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Gorlice, Biecz, 1879, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Robak Ignatz Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, 1881, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Serwin Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1885, kriegsgef., Wyżny Wolczek, Gouvernement Twer, Rußland.

Solak Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Bogumiłowice, 1885, kriegsgef., Wyżny Wolczek, Gouvernement Twer, Rußland.

Stokłosa Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Jurków, 1885, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Tokarz Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Kolanów, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Tomalczyk Rudolf, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Nowy Targ, Ponice, 1887, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Twarzydło Adalbert Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, 1889, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Tworek Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Krościenko, 1886, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Urban Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Jasło, Niepla, 1885, kriegsgef., Tjumen, Gouvernement Tobolsk, Rußland.

Wójcik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Kowalowa, 1885, kriegsgef., Omsk, Rußland.

 

Verlustliste Nr. 344.

1915-12-28

 

Mannschaft.

 

Bartik Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Mähren, Trebitsch, Rimau, 1898, verw.

Czypta Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., 1896, verw.

Gałczyński Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Bochnia, 1886, tot (11.-20./10.1915).

Goldfinger Leopold, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Targ, Czarny Dunajec, 1896, verw.

Hajek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Wittingau, 1895, verw.

Hodek Rudolf, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Böhmen, Dux, Hochoffen, 1884, verw.

Klein Franz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Mähr. Weißkirchen, 1896, tot (1.-10./11.1915).

Kucza Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp, Galizien, Nowy Sącz, Milik, 1877, tot (11.-30./10.1915).

Kurchan Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Przemyśl, Berogniowice, 1891, verw.

Lipowski Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 13. Komp., Schlesien, Teschen, Buchavatz, 1894, tot (3./11.1915).

Malaga Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp, Galizien, Brzesko, 1885, verw.

Malz Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Mähren, Proßnitz, Köstelwald, 1886, verw.

Plewa Adalbert, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Huba, 1876, verw.

Repetowski Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp, Galizien, Brzesko, 1894, verw.

Rosenstingl Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Böhmen, Kaplitz, 1895, verw.

Selzer Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Bruck a. d. L., 1895, verw.

Smerny Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp, Galizien, Nowy Sącz, 1896, tot (21.-31./10.1915).

Troszak Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Schlesien, Bielitz, Korakowice, 1874, verw.

Wiesinger Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 15. Komp., Niederösterreich, Ober-Hollabrunn, 1895, verw.

 

Verlustliste Nr. 354.

1916-01-11

 

Mannschaft.

 

Bąk Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Gorlice, Olszyny, 1885, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Bania Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Swarzów, 1889, kriegsgef., Tjumen, Gouvernement Tobolsk, Rußland.

Banik Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Łostówka, 1883, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Barnaś Michael, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Ochotnica, 1888, kriegsgef., Wjatka, Rußland.

Biernacki Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Kunowa, 1892, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Bladycz Nikolaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Grybów, Kamienna [Kamianna ?], 1891, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Błażej Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp, Galizien, Brzesko, Zabawa, 1890, verw., kriegsgef., Vereins-Evakuationshospital Nr. 63 in Woronesch, Rußland.

Bober Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Targ, Kadcza, 1887, verw., kriegsgef., Jeletz, Gouvernement Orel, Rußland.

Bronski Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Radłów, 1882, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Brzoza Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Sękowa, 1890, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Budzyński Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Dzierzaniny, 1889, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Chronowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Świniarsko, 1886, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Chrzanowski Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Walowice, 1887, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Czech Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Słupia, 1881, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Czop Matthias, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Gwoździec, 1887, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Czuba Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Ruda Kameralna, 1881, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Czyż Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Pogwizdów, 1886, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Danecki Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Janikowice, 1891, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Daniel Johann, ResInft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Laskowa, 1885, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Dernoga Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Malec, 1883, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Deszcz Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Uście Jezuickie, 1882, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Dobranowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Łazy, 1888, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Drąg Felix, ErsRes. Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Ropa, 1885, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Drąg Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Maszkowice, 1880, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Drozdz Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, 1887, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Druciak Stanislaus, ErsRes. Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Gorlice, Biecz, 1886, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Drzymała Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Gorlice, Sękowa, 1891, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Duda Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Limanowa, Podobin, 1890, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Duda Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wola Kosnowa, 1882, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Dudek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Marszowice, 1881, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Dudek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Jasło, Szerzyny, 1886, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Dudka Michael, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Homrzyska, 1881, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Dudra Klemens, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Łosie, 1880, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Dudycz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Gorlice, Bielanka, 1886, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Dulemba Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Koszyce Małe, 1884, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Durbacz Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Borówna, 1882, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Dusz Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Łukowa, 1888, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Dutkiewicz Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, 1888, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Dybal Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Janikowice, 1891, kriegsgef., Tjumen, Gouvernement Tobolsk, Rußland.

Dyczko Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Ożenna, 1883, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Dzięciołowski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Czarny Potok, 1886, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Dziedzina Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Łostówka, 1885, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Dziubiński Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wierchomla Mała, 1891, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Dziwak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Łysa Góra, 1887, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Fatula Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Targ, Słotwiny, 1888, kriegsgef., Ustkamenogorsk, Gebiet Semipalatinsk, Rußland.

Gacek Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łęka ad Siedlce, 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Gambal Paul, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Kotów, 1886, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Garnaczyk Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Słopnice Królewskie, 1889, kriegsgef., Zarizyn [Carycyn ?], Rußland.

Gębica Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Szynwald, 1887, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Gierczak Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Cichawa, 1889, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Gierlicki Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Jasło, Żmigród Stary, 1884, kriegsgef., Tjumen, Gouvernement Tobolsk, Rußland.

Górka Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Bochnia, Wiatowice, 1884, kriegsgef., Vereinigtes Evakuationsspital Nr. 28 in Wladimir, Rußland.

Grądalski Franz, ErsRes. Offiziersdiener, k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Dominikowice, 1884, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Groń Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Kamienica, 1881, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Guziec Peter, KompHorn., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Gołęczyna, 1889, kriegsgef., Trojtzk, Rußland.

Guzy Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1883, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Hamiga Johann, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Trzetrzewina, 1881, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Jabłoński Stanislaus, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Męcina, 1889, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Jagoda Sebastian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Olszówka, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Janczy Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Lipowe, 1892, kriegsgef., Omsk, Rußland

Jarzęba Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łomnica, 1891, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Jurek Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Łukowa, 1881, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Jurkiewicz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Gorlice, Szalowa, 1889, kriegsgef., Beresowka, Gouvernement Sabajkalask, Rußland.

Juszczak Ladislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Zamieście, 1889, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kaczmarczyk Boleslaus Michael, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Kądzielewski Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Demblin, 1886, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Kandan Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Pogórska Wola, 1886, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Karasiński Ignatz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Niepołomice, 1891, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Kawecki Jakob, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Brzyna, 1886, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationsspital Nr. 88 in Charkow, Rußland.

Kisielowski Adam, ErsResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Wola Batorska, 1879, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Knapik Michael, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Tarnów, Łowczówek, 1886, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Kociołek Stefan, ErsResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Bartkowa Posadowa, 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Kościelny Theodor, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Uście Ruskie, 1891, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Kościaty Alexander Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, 1892, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Kowej Timotheus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Milik, 1884, verw., kriegsgef., Tschita, Gebiet Sabajkalsk, Rußland.

Koza Stefan, ErsResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Klikowa, 1892, verw., kriegsgef., Charkow, Evakuationshospital Nr. 88 in Charkow, Rußland.

Krawczyk Michael, ErsResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Borowa, 1881, kriegsgef., Efremow, Gouvernement Tula, Rußland.

Król Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Niedzieliska, 1885, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Król Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Grybów, Wilczyska, 1890, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationsspital Nr. 45 in Rjäsan, Rußland.

Król Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Zubzuche [Ząb], 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Krzysztofczyk Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Pilzno, Borowa, 1888, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Krzysztofek Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Strzelce Wielkie, 1891, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Kubacik Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Janowice, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kuboń Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Sukmanie, 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Kuklisz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Batorska, 1889, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Kulikowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1893, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Kus Johann, ErsResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Karwodrza, 1883, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Lach Peter, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Kanina, 1886, verw., kriegsgef., Iwanowa-Wosnesensk, Gouvernement Wladimir, Rußland.

Lampa Matthias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Grybów, Bruśnik, 1892, kriegsgef., Tümen, Gouvernement Tobolsk, Rußland.

Łapczyński Johann, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Trzciana, 1891, kriegsgef., Wjatka, Rußland.

Lechowicz Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Zabawa, 1887, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Lesiowicz Thomas, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Łazy, 1881, verw., kriegsgef., Jeletz, Gouvernement Orel, Rußland.

Ligas Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Zamieście, 1891, verw., kriegsgef., Wjatka, Rußland.

Lizak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Nowopole, 1889, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Machota Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Zalasowa, 1892, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Maciaszek Peter, ErsResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Wola Rogowska, 1887, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Maciuszek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Szczereż, 1890, verw., kriegsgef., Tambow, Rußland.

Magiera Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Grybów, Bobowa, 1887, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Malec Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Koszyce Wielkie, 1883, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Malisz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Olszawa, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gouvernement Akmolinsk, Rußland.

Mamak Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Stara Wieś, 1886, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Mastyj Georg, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Sieklówka Dolna, 1887, kriegsgef., Tjumen, Gouvernement Tobolsk, Rußland.

Michałowski Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Strzelce Wielkie, 1880, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Michorczyk Simon, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Wilczyce, 1884, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Miękinia Johann, ErsRes. Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Sieradza, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Mikos Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Bistuszowa, 1885, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Mikulski Vinzenz, ErsRes. Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Słotwina, 1882, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Morys Ladislaus, ErsRes. Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Grabno, 1883, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Moskal Johann, ErsRes. Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Zbylitowska Góra, 1886, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Natanek Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Janowice, 1891, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Niepoń Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Strzelce Małe, 1890, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Niemiec Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Rudka, 1892, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Nowak Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Zdonia, 1884, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Nytko Johann, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Zaczarnie, 1886, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Olchawa Adalbert Josef, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Szczepanów, 1887, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Oleksiak-Chyc Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Zakopane, 1885, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Opiota Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Janowice, 1887, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Pacyga Sebastian, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Targ, Bukowina, 1887, verw., kriegsgef., Wjasna, Gouvernement Smolenskoj, Rußland.

Padlo Josef, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Wierzchosławice, 1885, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Pawlina Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Wielka Wieś, 1889, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Piekosz Jakob, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Strzelce Małe, 1889, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Pikulski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Sterkowiec, 1887, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Piwowar Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, 1888, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationsspital Nr. 28 in Wladimir, Rußland.

Płaczek Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Rzepiennik Suchy, 1883, kriegsgef., Tjumen, Gouvernement Tobolsk, Rußland.

Plichta Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Grabno, 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Pluta Josef, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Czarna, 1883, kriegsgef., Eletz, Gouvernement Orel, Rußland.

Podgórski Felix, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Składziste, 1889, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Potok Konstantin, Offiziersdiener., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Grybów, Jamna, 1890, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Prokulski Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Głobikówka, 1884, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationsspital Nr. 27 in Wladimir, Rußland.

Prusak Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Łososina Dolna, 1888, kriegsgef., Jeletz, Gouvernement Orel, Rußland. (War verw., ist genesen.)

Pytko Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Lubomierz, 1884, kriegsgef., Chabarowsk, Gebiet Primorsk, Rußland.

Rafacz Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Międzyczerwienne, 1892, kriegsgef., Jeletz, Gouvernement Orel, Rußland.

Roman Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Bordona [?], 1889, kriegsgef., Atschinsk, Rußland.

Rybak Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Błonie, 1885, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Rzepa Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Pogórska Wola, 1881, verw., kriegsgef. Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 79 in Kursk, Rußland.

Serafin Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Bochnia, Bohucice [Bogucice], 1886, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Stabas Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp, Galizien, Nowy Sącz, Zabrzeż, 1882, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 63 in Woronesch, Rußland.

Stankowski Andreas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Wójtowa, 1882, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Stanuch Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Grybów, Kąśna Górna, 1886, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Szczygieł Anton, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Podborze, 1891, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Szeląg Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Warzyce, 1881, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Szot Ludwig, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Wróblowa, 1891, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Szul Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Sanok, Ładzin, 1896, verw.

Szydłowski Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Wola Zabierzowska, 1882, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationsspital Nr. 88 in Charkow, Rußland.

Taras Franz, Offiziersdiener., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Bukowina, 1884, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Tokarz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Przydonica, 1887, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Waryas Stefan, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Radgoszcz, 1880, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Wąsik Thaddäus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Kamienica Górna, 1888, kriegsgef., Wjatka, Rußland.

Wasylkowicz Silvester, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Szlachtowa, 1888, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Waszkowski Stanislaus, ErsResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Stary Sącz, 1889, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Wec Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Żelazówka, 1887, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Weiser Isaak Eisig, ErsResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Gruszów Wielki, 1879, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuations-Hospital Nr. 27 in Wladimir, Rußland.

Wójcik Andreas, ErsResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Zarzecze, 1887, kriegsgef., Tjumen, Gouvernement Tobolsk, Rußland.

Wójcik Valentin, ErsResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Okocim, 1880, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Wołoszyn Johann, ErsRes. Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Jastrzębik, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gouvernement Akmolinsk, Rußland.

Wrona Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Klikowa, 1881, kriegsgef., Akmolinsk, Rußland.

Wrona Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Gorlice, Olszyny, 1890, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Wszotek Stanislaus, ErsRes. Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Rzepiennik Suchy, 1883, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationsspital Nr. 40 in Tula, Rußland.

Zachara Jakob, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Olesno, 1879, verw., kriegsgef., Ischim, Gouvernement Tobolsk, Rußland.

Zaleski Valerian, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Okocim, 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Zawiliński Anton, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Słona, 1885, kriegsgef., Bobrów, Gouvernement Woronesh, Rußland.

Zegar Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Luszowice, 1886, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

 

Verlustliste Nr. 357.

1916-01-14

 

Mannschaft.

 

Adamczyk Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Zbludza, 1883, kriegsgef., Pensa, Rußland.

Augustynowicz Marian, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1893, verw., kriegsgef., Rußland.

Bacia Johann, Inft. ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Grybów, Kąśna Dolna, 1883, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Baran Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Górowa, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Bednarz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Trzemieśna, 1891, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Bělohlávek Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Böhmen, Kuttenberg, Smilowitz, 1890, verw.

Bernarczyk Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Pielgrzymka, 1885, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Białon Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Poręba Wielka, 1885, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Biernacki Jakob, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Podokówka [Potakówka ?], 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Bihuniak Theodor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Gorlice, Nowica, 1892, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Boroń Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Zaborone [Zaborów ?], 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Bujak Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Grabie, 1883, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Chrobak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Targ, Leśnica, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Chudy Anton, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Stara Wieś, 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Cierniak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Rzezawa, 1880, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Danyło Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, Pielgrzymka, 1885, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Deć Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Gorlice, Ropa, 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Duda Adalbert, ResInft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Słupiec, 1887, kriegsgef., Pensa, Rußland.

Dudek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Makowica, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Dudek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Makowica, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Dyda Michael, ResInft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Fabis Stanislaus, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gacek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łęka ad Siedlce, 1888, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gądek Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Targowisko, 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gadzina Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Bełdno, 1890, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gala Konstantin, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Sufczyn, 1890, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Galica Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Poronin, 1889, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Galica Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Morawczyna, 1887, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gąsior Kasimir, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Ropa, 1889, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gąsior Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Siedliska, 1884, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gawłowicz Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Majkowice, 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gnyla Andreas, Offiziersdiener, k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Biesiadki, 1886, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gołąb Franz, ErsRes, k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Stankowa, 1886, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Golemo Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Dąbrowa, Okśno [Olesno ?], 1890, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gondek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Bratucice, 1886, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gorczyca Adalbert, ResInft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Siedliska ad Sławęcin, 1889, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Górski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Pisarzowa, 1892, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Górski Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Kowalowa, 1886, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Hajduga Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Bilsko, 1889, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Hanas Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Bednarka, 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Hebda Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Porąbka Uszewska, 1885, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Hebda Klemens, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Wola Dębińska, 1885, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Hołowicki Peter, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Bierówka, 1883, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Hujar Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1883, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Hybel Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Przyszowa Roztoka, 1890, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Iwaniec Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Siemiechów, 1883, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Janik Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Niepołomice, 1879, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Jarosz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Zwiernik, 1881, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kaczmarczyk Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Łapczyca, 1880, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Klag Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Obidza, 1884, kriegsgef., Rußland.

Klesk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Zbydniów, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kleszcz Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Klęczany, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kościelny Fedor, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Uście Ruskie, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kośniowski Franz, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Bieździatka, 1883, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kostka Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Diwina [Drwina ?], 1885, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kotarba Franz, KompHorn. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Dolna, 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kozielec Michael, Offiziersdiener., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Krościenko, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Krzyżak Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Kobyłczyna, 1886, verw., kriegsgef., Evakuationsspital Nr. 88 in Charkow, Rußland.

Kunicki Philipp, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Stronie, 1892, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kutaj Jacenty, Fahrsold., k. k. LIR. Nr. 32, RegStab., Galizien, Limanowa, Jodłownik, 1882, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kwaśniak Theofil, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1888, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Lapiński Felix, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1884, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Leśniak Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łososina Dolna, 1882, verw., kriegsgef., Evakuationsspital Nr. 88 in Charkow, Rußland.

Liberda Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Niedźwiedź, 1886, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Ligęza Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Grybów, Bobowa, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Liszka Thomas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Zamoście, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Litwa Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Gorlice, Wójtowa, 1888, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Macheta Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Łysa Góra, 1886, verw., kriegsgef., Evakuationsspital Nr. 88 in Charkow, Rußland.

Matyjas Josef, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Niepołomice, 1886, verw., kriegsgef., Aschabad, Transkaspisches Gebiet, Rußland.

Migala Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Siedliszowice, 1885, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Nowak Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Podłęże, 1880, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Onuszczak Damian, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Banica, 1886, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Pach Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Młyńczyska, 1882, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Pająl Bartholomeus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1884, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Pałka Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Lipnica Dolna, 1884, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Pasek Valentin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Uszew, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Piekarz Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Okocim, 1881, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Pierzga Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Barcice, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Policht Andreas, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Kwików, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Pyzyk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Moszczenica, 1888, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Ranosz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Chyszówki, 1888, kriegsgef., Nowo Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Robak Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Mędrzechów, 1886, kriegsgef., Nowo Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Rusnarczyk Thomas, ResInft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Kamienica, 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Sipiora Johann, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Jastrząbka Nowa, 1884, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Stalmach Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Złata [Złota], 1889, verw., kriegsgef., Evakuationsspital Nr. 88 in Charkow, Rußland.

Szlachtowski Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Szlachtowa, 1882, kriegsgef., Archangelski-Poselok, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Szot Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Iwkowa, 1887, kriegsgef., Pensa, Rußland.

Wadyl Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Górna, 1885, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Walkosz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Zakopane, 1880, verw., kriegsgef., Evakuationsspital Nr. 88 in Charkow, Rußland.

Waśniowski Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Borek, 1887, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Widełka Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Wiśnicz Mały, 1889, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Wiej Ludwig, ResGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Książnice, 1890, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Wilczyński Adam, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, 1882, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Wójtowicz Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Krasne Lasocice, 1884, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Wójtowicz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Laskowa, 1885, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Wolski Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Nowy Targ, 1889, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Wrona Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Jodłownik, 1891, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Wszotek Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Szymbark, 1883, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Zapała Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Niedźwiedż, 1888, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Zawiliński Anton, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Słona, 1885, kriegsgef., Bobrow, Gouvernement Woronesch, Rußland.

Ździarski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Gorzejowa, 1890, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Żebracki Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Glinik Niemiecki, 1891, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Zola Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Jasło, Załęże, 1885, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Żołądż Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Niedomice, 1884, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Zubek Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, 1886, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

 

Verlustliste Nr. 366.

1916-01-27

 

Mannschaft.

 

Baćko Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, 1884, verw.

Koza Andreas, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Brzesko, Jurków, 1888, verw.

Sokański Nikolaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Bochnia, Niepromica [?], 1879, tot (21.-31./12.1915).

 

Verlustliste Nr. 367.

1916-01-28

 

Mannschaft.

 

Augustyn Josef, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, zugeteilt dem k. k. LIR. Nr. 10, 2. Komp., Galizien, Limanowa, Jaworzna, 1886, verw.

 

Verlustliste Nr. 375.

1916-02-11

 

Mannschaft.

 

Kukla Laurenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Wiśnicz Stary, 1879, tot (15./12.1915).

 

Verlustliste Nr. 382.

1916-02-26

 

Mannschaft.

 

Błaszczyk Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, zugeteilt dem k. k. LstMarschB. Nr. 30, Galizien, Nowy Sącz, Olszana, 1891, verw.

Bronisławski Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, zugeteilt dem k. k. LstMarschB. Nr. 30, Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, 1894, verw.

Dąbrowski Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Gorlice, 1895, verw.

Kozioł Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Pilzno, Słotowa, 1896, verw.

Sambor Felix, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Mielec, Lipakow [?], 1896, tot (30./1.1916).

Wantuch Marcin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Tarnów, Tuchowski [?], 1893, verw.

 

Verlustliste Nr. 384.

1916-02-29

 

Mannschaft.

 

Pierlak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, zugeteilt dem k. k. LstMarschB. Nr. 30, Galizien, Żywiec, Sopotnia Wielka, 1891, verw.

 

Verlustliste Nr. 386.

1916-03-04

 

Mannschaft.

 

Belk János, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, Ungarn, 1888, tot (15./6.1915).

 

Verlustliste Nr. 389.

1916-03-09

 

Mannschaft.

 

Labno Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Tarnów, Zawada, 1895, verw.

Mika Jakob, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, Jagdkmdo., Galizien, Gorlice, Rep Dolna [Ropica Dolna ?], 1880, tot (11./2.1916).

Witek Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, Jagdkmdo., Galizien, Tarnów, Śmigno, 1886, verw.

 

Verlustliste Nr. 391.

1916-03-13

 

Mannschaft.

 

Goriup Alois, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Küstenland, Görz, 1895, tot (17./2.1916).

Piechnik Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. MGA. II, Galizien, Bochnia, 1885, tot (14./2.1916).

 

Verlustliste Nr. 394.

1916-03-17

 

Mannschaft.

 

Ružička Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Mähren, Prerau, Tovačov, 1896, verw.

 

Verlustliste Nr. 399.

1916-03-28

 

Mannschaft.

 

Dubacz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Targ, Ochotnica, 1894, verw.

 

Verlustliste Nr. 404.

1916-04-05

 

Offiziere.

 

Rokitowski Franz, Kdt., k. k. LIR. Nr. 32, 16. Komp., Galizien, Przemyśl, Krasiczyn, 1892, verw.

 

Mannschaft.

 

Wasula Onufry, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Gorlice, Smerekowiec, 1876, verw.

 

Verlustliste Nr. 410.

1916-04-18

 

Mannschaft.

 

Abraham Josef, RechUOff. 2. Kl., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, 1889, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Ambroz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Łopuszna, 1890, verw., kriegsgef., Vereins-Evakuationsspital Nr. 83 in Charkow, Rußland.

Anker Isaak, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, 1886, kriegsgef., Samarkand, Rußland.

Armatys Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Śmigno, 1886, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Augustyn Ignatz, ErsResKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Jasło, Ołpiny, 1889, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Augustynowicz Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Grodkowice, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Babiarz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Kupienin, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Baczkowski Eduard, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Gawłów, 1883, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Bajorek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Sietnica [Śnietnica ?], 1890, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Bąk Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Hałuszowa, 1890, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Bankiewicz Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Wiśnicz Nowy, 1887, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Baran Klemens, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Marcinkowice, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Baraniak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wierchomla Wielka, 1892, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Barszcz Paul, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Ropica Polska, 1891, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Bartyzel Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Niedzieliska, 1887, kriegsgef., St. Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Batko Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Sufczyna [Sufczyn], 1882, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Bełdowicz Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Muszyna, 1882, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Bereta Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Olchawa, 1880, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Berger Theodor, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, 1890, verw., kriegsgef., Beresowka, Transbaikalien, Rußland.

Berowski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Rogi, 1882, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Białoń Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Brzesko, Szczurowa, 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Bielaszka Thomas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Zabrnie, 1888, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Bielecki Laurenz, Offiziersdiener., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Bessów, 1890, kriegsgef., Chaborowsk, Gebiet Primorskij, Rußland.

Błakata Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Jodłówka, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Bobak Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Zubsuche [Ząb], 1880, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Bochenek Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Grybów, Mystków, 1882, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Bodek Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Lipnica Dolna, 1881, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Bojko Nicefor [Nikifor], Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Mochnaczka Niżna, 1891, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Boksa Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Sikorzyce, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Borowie [Borowiec] Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Bochnia, Buczków, 1890, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Bratczyk Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Żmigród Nowy, 1882, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Brożek Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Lubomierz, 1889, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Brożkiewicz Wenzel, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Pogwizdów, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Bryg Adalbert, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, Wola Rzędzińska, 1887, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Brzezina Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Świdnik, 1886, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Buczek Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, 1884, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Budnik Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Bieżyce Polskie [Biczyce Polskie ?], 1893, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Budyń Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp, Galizien, Bochnia, Borek, 1888, verw., kriegsgef., Kombiniertes Evakuationsspital Nr. 10 in Moskau, Rußland.

Budzik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Trzemeśna, 1890, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Burkowicz Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Olchawa, 1889, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Cabak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Borek, 1883, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Cebula Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Świdnik, 1880, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Cedzidło Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łącko, 1888, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Chmielak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Gołkowice Polskie, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Chochorowski Thomas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Podegrodzie, 1882, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Chropusta Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Brzesko, Zamoście, 1890, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Chudaś Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Chełm, 1882, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Cichoń Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Sromowce Nizne, 1887, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Cieniawski Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Raba Niżna, 1890, kriegsgef., Tatarsk, Gouvernement Mohilew, Rußland.

Cieśla Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Oleśnica, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Cieślak Thomas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Przenosza, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Cieślik Laurenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Męcina, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Cupryński Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, Szerzyny, 1890, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Curyło Stanislaus, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Lipiny, 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Czaja Johann, ResGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Lasek, 1887, kriegsgef., St. Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Czerwiński Adalbert, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Krynica Zdrój, 1891, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Czoch Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Chełmiec Polski, 1890, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Czubak Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Kłaj, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Czubik Franz, EinjFreiw. Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, Gorajowice, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Czyżycki Ladislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Wytrzyszczka, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Dańkowski Kirej, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Uście Ruskie, 1892, kriegsgef., Dorf Malmyschka, Rußland.

Derus Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Krzys [?], 1886, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Deszcz Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Pilzno, Jastrząbka Stara, 1887, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Dobosz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Jastrząbka Nowa, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Dobrzycki Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Wola Skrzydlańska, 1886, kriegsgef., Poselok Dubrowinsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Dominik Simon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Dolna Lipnica, 1880, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Drożdż Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Rybie Nowe, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Dryła Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Borki, 1881, kriegsgef., Orel, Rußland.

Dubec Stefan, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Grybów, Polany, 1892, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Dubiel Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Jasień, 1883, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Duda Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Leksandrowa, 1881, kriegsgef., St. Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Duda Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Wola Kosnowa, 1891, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Dudek Johann, ResInft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Biskupice Melsztyńskie, 1889, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Dudzic Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Łąkta Górna, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Dusza Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Dobra, 1880, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Dybaś Andreas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Kunowa, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Dziadoń Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Zabierzów, 1882, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Falisz Anton, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Racławice, 1887, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Fatowski Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, RegStab., Galizien, Nowy Sącz, Milkowa, 1892, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Fedorczak Marko, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Klimkówka, 1881, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Flak Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Borek, 1886, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Florek Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Oppalana [?], 1881, kriegsgef., Nikolajewsk, Gouvernement Samara, Rußland.

Forys Valentin, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Poręba Spytkowska, 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Furman Vinzenz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Błażkowa, 1886, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Gabryś Josef, ErsRes. Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Okocim, 1885, kriegsgef., Posielok Mirolubowski, Stanica Noworibenskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Gabryś Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Tylka, 1886, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Gacek Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Ciechowka [Cichawka ?], 1884, kriegsgef., Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gacek Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Jasło, Siedliska, 1880, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Gacek Sebastian, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Królówka, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Gądecki Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Grybów, Tursko, 1889, kriegsgef., St. Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gądek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Siemiechów, 1890, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Gądek Ignatz, ResGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Marszowice, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Gagatek Adam, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Biesiadki, 1886, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Gala Konstantin, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Sufczyn, 1890, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gałek Franz, ResGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1889, kriegsgef., Posielok Mirolubowski, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Gargas Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Zbyszyce, 1892, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Gawłowicz Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Mikluszowice, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gibała Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Glica Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Lubasz, 1889, kriegsgef., Barnaul, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Glista Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Morawczyna, 1880, verw., kriegsgef., Woronesch, Rußland.

Glistka Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Witów, 1882, kriegsgef., St. Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gniadek Thaddäus, KompHorn. Korp. TitzZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Tarnów, 1889, kriegsgef., Posielok Mirolubowski, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Godek Adalbert, KompHorn. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Marszowice, 1891, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Goleń Felix, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Jasło, Siedliska ad Sławęcin, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Goleń Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Jasło, Tarnowiec, 1882, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Gonet Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Dulczówka, 1891, kriegsgef., Mariinsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Góra Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Jasień, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Górski Ludwig Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Kowalowa, 1886, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Gorycki Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Batorska, 1880, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Goudek [Gondek ?] Nikolaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piwniczna, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Groń Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Ochotnica, 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Grzebieniarz Stanislaus, ErsRes. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1889, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Gucwa Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Grybów, Gródek, 1887, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Guzy Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1891, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Halberda Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Cichawski [Cichawka ?], 1881, kriegsgef., St. Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Hałgas Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Gorlice, Kobylanka, 1889, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Hawran Gregor, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Mochnaczka, 1886, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Hendzel Heinrich, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Lublica, 1891, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Hotloś Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Grybów, Siołkowa, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Hubiak Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Grybów, Brunary Nizne, 1882, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Hyc Stefan, Fahrsold., k. k. LIR. Nr. 32, RgtsStb., Galizien, Nowy Targ, Zub Suche [Ząb], 1882, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Iwan Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Szynwałd, 1879, kriegsgef., Kamischlowsky, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Iwański Franz, Feldw., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Grybów, Wilczyska, 1884, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Rußland.

Jachowicz Ignatz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Grybów, Kruźlowa Wyżna, 1890, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Jamro Klemens, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Gorlice, Zagórzany, 1890, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Jamróz Jakob, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Mszana Dolna, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Janczar Josef, Offiziersdiener, k. k. LIR. Nr. 32, Galizien, Bochnia, Niepołomice, 1891, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Janik Anton, ResGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Siekierczyna, 1889, kriegsgef., St. Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Janus Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Rzędzin, 1882, kriegsgef., Samarkand, Rußland.

Jędrocha Michael, ResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Nowy Targ, Chabówka, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Jendrzejczyk [Jędrzejczyk] Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Siedliska, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kajmowicz Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Świebodzin, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kamiński Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Bugaj, 1892, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 83 in Charkow, Rußland.

Kantor Johann, KompHorn., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Grybów, Korzenna, 1890, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kapuściński Johann, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Bogumiłowice, 1891, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Karasiński Ignatz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Niepołomice, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kasprzycki Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Brzeżenica [Brzeżnica], 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kasprzyk Theofil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Pierzchowice, 1886, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kaszuba Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Borzęcin, 1880, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kawa Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Biadoliny Radłowskie, 1891, verw., kriegsgef., Verwundeten-Evakuationshospital Nr. 83 in Charkow, Rußland.

Kazek Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Borek, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Keller Eduard, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Gorlice, 1892, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Kiełb Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Bobrowniki Wielkie, 1883, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kiełtyka Franz, Inft, k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, Nienaszów, 1886, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Kieroński Andreas, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Grybów, Kraśna Dolna [Kąsna Dolna ?], 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kijowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Jasło, Szerzyny, 1883, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationsspital Nr. 28 in Wladimir, Rußland.

Kita Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, Galizien, Pilzno, Jodłowa, 1885, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kita Peter, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Laskowa, 1893, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Klein Moses, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, 1891, kriegsgef., Beresowka, Gebiet Transbaikalien, Rußland.

Kleszcz Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Klęczany, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kleszcz Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Borowa, 1886, kriegsgef., St. Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kliszka Sebastian, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Tarnów, Bobrowniki Małe, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kmiecik Stanislaus, ResOffiziersdiener, k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Chodenice [?], 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Knap Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Pyzówka, 1887, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 40 in Tula, Rußland.

Knutelski Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Grywałd, 1882, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kohn Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kołodziej Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Bochnia, Proszówki, 1889, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kołodziej Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1887, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Komperda Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Pieniążkowice, 1888, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Konieczny Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Bączal Dolny, 1885, kriegsgef., Posielok Mirolubowski, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Korbut Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Targowisko, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kostuch Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Cichowa [Cichawa ?], 1891, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kostuch Stanislaus, Inft. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Niewierzów [Niewiarów], 1891, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kosturkiewicz Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Wiśnicz Nowy, 1887, kriegsgef., Rußland.

Kotlarz Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Sieradza, 1885, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Kotlinowski Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Strzeszyn, 1893, kriegsgef., Pensa, Rußland.

Kotra Alexander, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Bilsko, 1887, kriegsgef., Saransk, Gouvernement Pensa, Rußland.

Kotra Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Okocim, 1888, kriegsgef., Posielok Mirolubowski, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kowalczyk Anton, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Kasina Wielka, 1882, kriegsgef., Saransk, Gouvernement Pensa, Rußland.

Kowalczyk Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Waksmund, 1889, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kozaczka Adam, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Bagiluica [Bogucice ?], 1891, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kozielec Matthias, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Targ, Tylmanowa, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kozioł Johann, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Ryglice, 1886, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kozioł Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Szczurowa, 1888, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Koziołek Stefan, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Bartkowa Posadowa, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Krakowski Paul, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Gwoździec, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Krata Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Luszowice, 1885, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kruczek Laurenz, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Tarnawa, 1886, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kruczyński Adolf, KompHorn. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Leszczyna, 1890, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Krupa Andreas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Chochołów, 1881, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Krzysica Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Morawczyna, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Książek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Podlęcie [?], 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kuc Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Łomnica, 1882, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Kuchta Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Targ, Łopuszna, 1888, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kucia Basil, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Klęczany, 1884, kriegsgef., Poselok Dubrowinsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kucia Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Jadowniki, 1890, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kukla Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Lubomierz, 1888, kriegsgef., Posielok Mirolubowski, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kula Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, Galizien, Pilzno, Zawadka, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kulak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Dział, 1883, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kuliński Josef, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Brzestów [Bessów ?], 1891, kriegsgef., Tatarsk, Gouvernement Mohilew, Rußland.

Kurek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Kamienica Dolna Gorzejowa, 1883, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kurnik Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Niedary, 1889, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Kurnik Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Niedary, 1884, kriegsgef., St. Tubalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Kurzeja Laurenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Kamienica, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Labuz [Łabuz] Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Radgoszcz, 1881, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Lach Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Dobra, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Lach Kasimir, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Lęzkowice [Łężkowice], 1882, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Lądka Andreas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Osobnica, 1885, kriegsgef., Posielok Mirolubowski, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Łapczyński Ignatz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Maniowy, 1892, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Lasik Ludwig, Zugsf. TitFeldw., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Żywiec, Lachowice, 1885, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Laska Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Grybów, Ciężkowice, 1886, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationsspital Nr. 83 in Charkow, Rußland.

Latka Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Kadcza, 1882, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Lech Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Jodłowa, 1880, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Leśniak Jakob, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Zbyszyce, 1893, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Leśniak Paul, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Przyszowa, 1881, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Leszczyński Franz, ResKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Zabierzowska, 1888, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Lewek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Gorlice, Libusza, 1892, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Liberda Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Niedźwiedź, 1886, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Ligęza Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Grybów, Sędziszowa, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Lijana Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Gorlice, Zagórzany, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Limanówka Ludwig, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Wilkowisko, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Liro Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Goruszów, 1885, kriegsgef., Insaw, Gouvernement Perm, Rußland.

Lis Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Męcina, 1883, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Lis Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Siekierczyna, 188, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Lisowski Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, Lubinka, 1891, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Lohn Ladislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, 1889, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Loik Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Jasło, Żmigród Nowy, 1890, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Łopatka Anton, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Bieśnik, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Lorek Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Trzetrzewina, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Machaj Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Drwina, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Machaj Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Wyżyce, 1891, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Mączka Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Bogucice, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Madej Georg, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Drwińska, 1889, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Majczak Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Grybów, Florynka, 1883, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Majka Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Lubasz, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Majka Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, 1889, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Majnycz Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Smerekowiec, 1892, kriegsgef., Poselok-Dubrowinsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Malazdra Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, Gromnik, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Malek Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Dąbrowa, Dąbrówka Czenskie [Dabrówki Breńskie ?], 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Malikowski Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Januszkowice, 1882, kriegsgef., Militärspital in Moskau, Rußland.

Malisiewicz Thaddeus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Rożnów, 1887, kriegsgef., Pietschanka Transbaikalien, Rußland.

Marcinek Paul, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Kupienin, 1880, kriegsgef., Rußland.

Marczyk Johann, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Myślec, 1888, kriegsgef., Posielok-Mirolubowski, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Marek Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Gliczarów, 1890, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Margosiak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Wójcina, 1885, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Marzec Cislaus, KompHorn. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Bochnia, Krzyżanowice, 1893, verw., kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Marzec Johann, ResGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Zawada Uszewska, 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Marzec Martin, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Trawniki, 1881, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Matiasz Michael, EinjFreiw. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Nowy Targ, Szlachtowa, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Mazur Franz, Inft. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Wola Przemykowska, 1893, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Mazurek Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Baczków, 1879, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Mendala Vinzenz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Wielopole, 1890, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Merena Gabriel, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Grybów, Florynka, 1887, kriegsgef., Poselok Dubrowinsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Merena Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Grybów, Florynka, 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Mętel Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Pierzchów, 1882, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Michalec Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Binarowa, 1893, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Michalik Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, 1893, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Michałowski Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Gorlice, Sokół, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Michar Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Limanowa, Łętowe, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Migdał Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, 1891, kriegsgef., Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Mikoś Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Przybysławice, 1880, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Minorczyk Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Smykoń Wielki [Smyków Wielki], 1889, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Mirek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Frycowa, 1886, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Misiaszek Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Hubenice, 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Miszczak Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Pilzno, Nawsie Brzosteckie, 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Mleczak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Gorlice, Biecz, 1882, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Młynarczyk Anton, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Słopnice Królewskie, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Młynarczyk Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Strzelce Wielkie, 1894, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Mokrzycki Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, [Pilzno], Opacionka, 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Mółka Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Librantowa, 1891, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Morawski Ignatz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Żmigród Nowy, 1885, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Moskal Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Zbylitowska Góra, 1886, kriegsgef., Petropawlowsk, Akmolinsk, Rußland.

Moskalik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Skrzydlna, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Mosoń Alexander, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Gorlice, Kobylanka, 1886, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Motyka Anton, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Ropa, 1883, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Mrowca Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Targ, Maruszyna, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Mróz Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Bogucice, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Mróz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Wiśnicz Nowy, 1881, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Mruczek Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Binarowa, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Murtaś Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Pilzno, Zdziary [Zdzary], 1885, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Musiał Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Łososina Górna, 1887, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Musiał Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Łoniowy [Łoniowa], 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Musiałowicz Eduard, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Jasło, Żmigród Nowy, 1886, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Muszyński Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Gorlice, Sękowa, 1886, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Myśliwiec Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Niegłowice, 1892, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationsspital Nr. 83 in Charkow, Rußland.

Nawara Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Lubomierz, 1884, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Nawracaj Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Mylarz [Mytarz], 1891, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Nawrot Stanislaus, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Michola ad Wrzępia, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Niedbała Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Batorska, 1891, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Niedziela Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Gorlice, Sękowa, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Niemiec Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Jasło, Bierówka, 1885, kriegsgef., Posielok Mirolubowski, Stanica Noworibenskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Niemiec Marek, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Grybów, Lipnica Wielka, 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Niemiec Thomas, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Pilzno, Głobikowa, 1890, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Niziotek [Niziołek] Thomas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Jasło, Kąty, 1893, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Noga Adam, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Dąbrowa, Pierszyce, 1882, kriegsgef., Tatarsk, Gouvernement Mohilew, Rußland.

Nowak Eugen, Inft. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, 1884, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Dorf Bugry, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Nowak Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piątkowa, 1890, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Nowak Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Grabina, 1882, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Nowak Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Grabina, 1882, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Nowakowski Mathias, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Tarnów, Joniny, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Nowara Ladislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Limanowa, Olszówka, 1889, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Nowojowski Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Niegowicz, 1887, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Ochałek Johann, ErsResInft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Bieździadka, 1885, kriegsgef., Proskudskoje, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Ocipek Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, 1880, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Oleksy Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Męcina, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Opaleński Jakob, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Chabówka, 1881, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Oracz Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Trzycierz, 1892, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Osuch Johann, KompHorn. TitGefr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Iwkowa, 1888, kriegsgef., Staryj Oskol, Gouvernement Kursk, Rußland.

Owca Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Gorzyce, 1881, kriegsgef., Mariinsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Owca Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Dąbrowa, Zalipie, 1880, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Owide Bernhard, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, 1885, kriegsgef., Krasnojarsk, Gouvernement Jenisseisk, Rußland.

Pabis Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Libusza, 1887, kriegsgef., St. Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Paciorek Martin, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Grybów, Siołkowa, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pagacz Michael, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Siedlec, 1885, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pagacz Peter, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Wola Zabierzowska, 1889, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pagninski Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Grabie, 1881, kriegsgef., Mariinsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Pajor Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Stańkowa, 1892, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Pałka Andreas, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Stara Wieś, 1892, kriegsgef., Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Paluch Michael, Gefr. TitKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Niedary, 1889, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pancerz Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Gorlice, Siary, 1882, kriegsgef., Kamyszin, Gouvernement Saratow, Rußland.

Panek Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Zawada Uszewska, 1885, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pankiewicz Thomas, Korp. K. H., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Dębowiec, 1889, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Paprotka Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Wola Rzędzińska, 1884, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Pasierb Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1891, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Paszkot Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Kobyle, 1882, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pazdan Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Janowice, 1885, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Peciak Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Skrzętla Rojówka, 1893, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pędrak Bartholomäus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Zalasowa, 1883, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pietruszka Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Szczucin, 1881, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pilch Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Łapczyca, 1891, kriegsgef., Posielok Mirolobowski, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pinkoś Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Ubiad, 1883, kriegsgef., Nolinsk, Gouvernement Wjatka, Rußland.

Piotrowski Martin, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Łazy, 1887, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Piotrowski Stefan, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Siedlec, 1886, kriegsgef., Mariinsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Piwowar Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Stańkowa, 1886, kriegsgef., Saransk, Gouvernement Pensa, Rußland.

Piwowarczyk Jakob, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp, Galizien, Bochnia, Bratucice, 1880, verw., kriegsgef., Evakuationshospital Nr. 12 in Moskau, Rußland.

Piwowarczyk Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, [Bochnia], Wrzępia, 1890, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Piwowarczyk Stanislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Wrzępia, 1884, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Piwowarski Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Mokrzyska, 1883, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Płachta Anton, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Cichawka, 1889, kriegsgef., Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Płaszowski Kasimir, Korp. TitZugsf., k. k. LIR. Nr. 32, 7. Komp., Galizien, Bochnia, Trawniki, 1889, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Plata Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Świerkla-Długołęka, 1889, kriegsgef., St. Tutalskaja, Rußland.

Plocic Ladislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Klodowa, 1885, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Podstawski Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Koszyce Małe, 1883, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pogwizd Michael, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Piątkowa, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Polak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Kłaj, 1889, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Polak Paul, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Tarnów, Lubaszowa, 1887, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Popielak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Bochnia, Kamionna, 1884, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Poręba Stanislaus, KompHorn., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Jasło, Żurowa, 1891, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Potoniec Adalbert, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Nowy Sącz, Szczerzez [Szczereż], 1884, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Przeklasa Jakob, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Sufczyn, 1888, kriegsgef., Werchnaja-Balta, Kreis Tomsk, Rußland.

Przybocki Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 8. ErsKomp., Galizien, Nowy Targ, Ostrowsko, 1887, verw., kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Przyborowski Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Mikluszowice, 1887, kriegsgef., Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Przybyło Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Swarzowa [Śwerzowa ?], 1883, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Przybyło Laurenz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Bochnia, Dziewin, 1887, kriegsgef., St. Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Przybyłowicz Ignatz, ResInft. TitGrfr., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Gorlice, Libusza, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Przybytka Josef, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Połom Wielki, 1880, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Ptak Michael, Inft. TitGrfr., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Tarnów, Mikołajowice, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Ptaśnik [Ptasznik ?] Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Mikluszowice, 1879, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Ptaszek Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Olchawa, 1886, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pyrć Stanislaus, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Nowy Sącz, Muszyna, 1891, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pyrek Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Wola Radłowska, 1883, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pytel Johann, Gefr., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Nowy Targ, Maruszyna, 1882, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Pytel Karl, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Iwkowa, 1886, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Pyzik Vinzenz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Podgórze, Gaj, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Rączka Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 4. ErsKomp., Galizien, Jasło, Bączal Górny, 1885, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Rams Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Rajsko, 1889, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Rasiek Heinrich, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Limanowa, Kobyłczyna, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Ręczek Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Jasło, Lipnica Dolna, 1884, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Repelewicz Ignatz, ResKorp., k. k. LIR. Nr. 32, 6. Komp., Galizien, Limanowa, Janowice, 1887, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Roczniak Adalbert, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 4. Komp., Galizien, Brzesko, Dębno, 1891, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Rodak Laurenz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Grybów, Kąclowa, 1886, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Rodak Leon, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 10. Komp., Galizien, Grybów, Siołkowa, 1890, verw., kriegsgef., Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 40 in Tula, Rußland.

Rokut Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Bochnia, Dziewin, 1888, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Romanowski Karl, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Chrość [m. zniesiona], 1881, kriegsgef., Pietschanka, Transbaikalien, Rußland.

Romuzga Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Piacki Druczków [Piaski-Druzków], 1888, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Rosiek Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Borowa, 1888, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Roszek Ladislaus, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Lelesandrowa [Leksandrowa], 1882, kriegsgef., Pokrów, Rußland.

Ruciński Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 12. Komp., Galizien, Jasło, Dębowiec, 1880, kriegsgef., Tatarsk, Gouvernement Mohilew, Rußland.

Rudek Franz, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. ErsKomp., Galizien, Bochnia, Chrość [m. zniesiona], 1891, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Rusin Andreas, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 3. Komp., Galizien, Brzesko, Dzierżaniny, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Ryba Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Brzesko, Iwkowa, 1887, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Ryndak Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Gorlice, Olszyny, 1884, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Sadko Stanislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Dąbrowa, Odporyszów, 1880, kriegsgef., Posielok Dubrowinsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Sajdak Ladislaus, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 1. ErsKomp., Galizien, Tarnów, Siedliska, 1890, kriegsgef., Aleksin, Gouvernement Tula, Rußland.

Samel Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 1. Komp., Galizien, Dąbrowa, Rudy Zazamcze, 1881, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Sarkowicz Johann Kanty, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 9. Komp., Galizien, Grybów, Jankowa, 1891, kriegsgef., Tomsk, Rußland.

Sarkowicz Josef, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 3. ErsKomp., Galizien, Grybów, Siedliska, 1882, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Sędzik Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 5. Komp., Galizien, Limanowa, Zamieście, 1883, kriegsgef., St. Stanowskaja, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Sembrot Johann, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, RgtStb., Galizien, Gorlice, Bednarka, 1885, kriegsgef., Omsk, Rußland.

Sendecki Franz, Inft., k. k. LIR. Nr. 32, 11. Komp., Galizien, Gorlice, Binarowa, 1892, kriegsgef., Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland.

Senio Peter, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 8. Komp., Galizien, Jasło, Pielgrzymka, 1887, kriegsgef., St. Tutalskaja, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Seremet Johann, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Brzesko, Radłów, 1886, kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

Siegelmann Arnold, Korp., k. k. LIR. Nr. 32, 2. Komp., Galizien, Tarnów, 1891, kriegsgef., Stat. Stretensk, Gebiet Transbaikalien, Rußland.