MANNLICHER M.95
MANNLICHER M.88
Kappenabzeichen MIT GOTT FÜR KAISER UND VATERLAND 1914-1916 LIR 32

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment Neu-Sandec Nr. 32

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment

Neu-Sandec Nr. 32

Kappenabzeichen MIT GOTT FÜR KAISER UND VATERLAND 1914-1916 Schützen Regiment 32

Lista Strat - Verlustliste

 

Straty k. k. LIR. Nr. 32. - wyciąg z list K. u. k. Kriegsministerium z lat 1914-1918

 

 

Za zupełność i dokładność przedruku list strat Ministerstwo wojny nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności.

 

Pouczenie.

1. Zapytania o pobycie i o zranieniu albo chorobie osób zranionych, względnie zasłabłych należy wystosować zapomocą drukowanych podwójnych kartek korespondencyjnych albo telegraficznie (za dołączeniem zwrotnego portoryum) do biura wywiadowczego Austryackiego Towarzystwa czerwonego krzyża we Wiedniu albo do biura wywiadowczego Węgierskiego Towarzystwa czerwonego krzyża w Budapeszcie.

2. Dzień i miejsce pogrzebu zmarłych poda do wiadomości przynależny duszpasterz (prowadzący metryki).

 

 

Skrócenia.

 

 

Für Bezeichnung der Charge.

 

Inft.

Infanterist

Jäg.

Jäger

Drag.

Dragoner

Ul.

Ulane

Hus.

Husar

Kan.

Kanonier

Fahrkan.

Fahrkanonier

Fahrsold.

Fahrsoldat

Pion.

Pionier

Sapp.

Sappeur

Trainsold.

Trainsoldat

SanSold.

Sanitätssoldat

ResInft.

Reserve (Infanterist)

ErsRes.

Ersatzreservist

EinjFreiw.

Einjähri Freiwilliger

Horn.

Hornist

Tamb. Tambour
Gefr. Gefreiter
Patrf. Patrouilleführer
Vorm. Vormeister
Fahrvorm. Fahrvormeister
Korp. Korporal
Unterjäg. Unterjäger
Zugsf. Zugsführer
Feldw. Feldwebel
Oberjäg. Oberjäger
Fwk. Feuerwerker
Wachtm. Wachtmeister
Waffenm. Waffenmeister
RUOff. Rechnungsunteroffizier
Kdt. Asp. Kadettenaspirant
i. d. Res. in der Reserve
Kdt. Kadett
Fähnr. Fähnrich
Lt. Leutnant
Oblt. Oberleutnant
Hptm. Hauptmann
Rittm. Rittmeister
Mjr. Major
Obstl. Oberstleutnant
Obst. Oberst
GM. Generalmajor
FML. Feldmarschalleutnant
FZM. Feldzeugmeister
GdI. General der Infanterie
GdK. General der Kavallerie
Adj.                Adjutant

 

 

Für Bezeichnung der Truppenkörper.

 

IR.

Infanterieregiment

FJB.

Feldjägerbataillon

TJR.

Regiment d. Tiroler Kaiserjäger

DR.

Dragonerregiment

HR.

Husarenregiment

UR.

Ulanenregiment

FKR.

Feldkanonenregiment

FHR.

Feldhaubitzregiment

GAR.

Gebirgsartillerieregiment

FstAR.

Festungsartillerieregiment

FstAB.

Festungsartilleriebataillon

PionB.

Pionierbataillon

SappB.

Sappeurbataillon

TrainDiv.

Traindivision

EisenbR.

Eisenbahnregiment

TelR.

Telegraphenregiment

Inf.

Infanterie

Baon(s)

Bataillon(s)

Brig.

Brigade

MunK. Munitionskolonne
VerpflK. Verpflegskolonne
KMar. Kriegsmarine
Schw. Schwere
Reit. Reitende
SanAnst. Sanitätsanstalt
k. k. LIR. k. k. Landwehrinfanterieregiment
k. k. LUR.

k. k. Landwehrulanenregiment

LdschR. Landesschützenregiment
k. k. LFKD. k. k. Landwehrfeldkanonendivision
k. k. LFHD. k. k. Landwehrfeldhaubitzdivision
k. k. Lst. k. k. Landsturm
k. u. LIR. k. u. Landwehrinfanterieregiment
k. u. LHR. k. u. Landwehrhusarenregiment
k. u. LFKR. k. u. Landwehrfeldkanonenregiment
k. u. LFHR. k. u. Landwehrfeldhaubitzregiment
k. u. Lst. k. u. Landsturm
k. k. (k. u.) Gend. k. k. (k. u.) Gendarmerie
Div. Division

 

 

Für Bezeichnung der Unterabteilung.

 

Komp.

Kompagnie

Esk.

Eskadron

Batt.

Batterie

KnBatt.

Kanonenbatterie

HbBatt. Haubitzbatterie
Marschkomp. Marschkompagnie
MGA. Maschinengewehrabteilung  
RgtsStb. Regimentsstab

 

 

                                                  verw.                verwundet

                                                  kriegsgef.         kriegsgefangen

 

Porządek dat.

 

Imię i nazwisko, stopień wojskowy, oddział wojska, poddział, posiada prawo swojszczyzny w kraju, powiecie, w miejscowości, rok urodzenia, wiadomość.

Lista Strat - Verlustliste

 

Straty k. k. LIR. Nr. 32. - wyciąg z list K. u. k. Kriegsministerium z lat 1914-1918

 

 

Za zupełność i dokładność przedruku list strat Ministerstwo wojny nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności.

 

Pouczenie.

1. Zapytania o pobycie i o zranieniu albo chorobie osób zranionych, względnie zasłabłych należy wystosować zapomocą drukowanych podwójnych kartek korespondencyjnych albo telegraficznie (za dołączeniem zwrotnego portoryum) do biura wywiadowczego Austryackiego Towarzystwa czerwonego krzyża we Wiedniu albo do biura wywiadowczego Węgierskiego Towarzystwa czerwonego krzyża w Budapeszcie.

2. Dzień i miejsce pogrzebu zmarłych poda do wiadomości przynależny duszpasterz (prowadzący metryki).

 

 

Skrócenia.

 

 

Für Bezeichnung der Charge.

 

Inft. - Infanterist

Jäg. - Jäger

Drag. - Dragoner

Ul. - Ulane

Hus. - Husar

Kan. - Kanonier

Fahrkan. - Fahrkanonier

Fahrsold. - Fahrsoldat

Pion. - Pionier

Sapp. - Sappeur

Trainsold. - Trainsoldat

SanSold. - Sanitätssoldat

ResInft. - Reserve (Infanterist)

ErsRes. - Ersatzreservist

EinjFreiw. - Einjährig Freiwilliger

Horn. – Hornist

Tamb. - Tambour

Gefr. - Gefreiter

Patrf. - Patrouilleführer

Vorm. - Vormeister

Fahrvorm. - Fahrvormeister

Korp. - Korporal

Unterjäg. - Unterjäger

Zugsf. - Zugsführer

Feldw. - Feldwebel

Oberjäg. - Oberjäger

Fwk. - Feuerwerker

Wachtm. - Wachtmeister

Waffenm. - Waffenmeister

RUOff. - Rechnungsunteroffizier

Kdt. Asp. - Kadettenaspirant

i. d. Res. - in der Reserve

Kdt. - Kadett

Fähnr. - Fähnrich

Lt. - Leutnant

Oblt. - Oberleutnant

Hptm. - Hauptmann

Rittm. - Rittmeister

Mjr. - Major

Obstl. - Oberstleutnant

Obst. - Oberst

GM. - Generalmajor

FML. - Feldmarschalleutnant

FZM. - Feldzeugmeister

GdI. - General der Infanterie

GdK. - General der Kavallerie

Adj. - Adjutant

 

 

Für Bezeichnung der Truppenkörper.

 

IR.- Infanterieregiment

FJB. - Feldjägerbataillon

TJR. - Regiment d. Tiroler Kaiserjäger

DR. - Dragonerregiment

HR. - Husarenregiment

UR. - Ulanenregiment

FKR. - Feldkanonenregiment

FHR. - Feldhaubitzregiment

GAR. - Gebirgsartillerieregiment

FstAR. - Festungsartillerieregiment

FstAB. - Festungsartilleriebataillon

PionB. - Pionierbataillon

SappB. - Sappeurbataillon

TrainDiv. - Traindivision

EisenbR. - Eisenbahnregiment

TelR. - Telegraphenregiment

MunK. - Munitionskolonne

VerpflK. - Verpflegskolonne

KMar. - Kriegsmarine

Schw. - Schwere

Reit. - Reitende

SanAnst. - Sanitätsanstalt

k. k. LIR. - k. k. Landwehrinfanterieregiment

k. k. LUR. - k. k. Landwehrulanenregiment

LdschR. - Landesschützenregiment

k. k. LFKD. - k. k. Landwehrfeldkanonendivision

k. k. LFHD. - k. k. Landwehrfeldhaubitzdivision

k. k. Lst. - k. k. Landsturm

k. u. LIR. - k. u. Landwehrinfanterieregiment

k. u. LHR. - k. u. Landwehrhusarenregiment

k. u. LFKR. - k. u. Landwehrfeldkanonenregiment

k. u. LFHR. - k. u. Landwehrfeldhaubitzregiment

k. u. Lst. - k. u. Landsturm

k. k. (k. u.) Gend. - k. k. (k. u.) Gendarmerie

Div. - Division

 

 

Für Bezeichnung der Unterabteilung.

 

Komp. - Kompagnie

Esk. - Eskadron

Batt. - Batterie

KnBatt. – Kanonenbatterie

HbBatt. - Haubitzbatterie

Marschkomp. - Marschkompagnie

MGA. - Maschinengewehrabteilung

RgtsStb. – Regimentsstab

 

 

verw. - verwundet

kriegsgef. - kriegsgefangen

 

 

Porządek dat.

 

Imię i nazwisko, stopień wojskowy, oddział wojska, poddział, posiada prawo swojszczyzny w kraju, powiecie, w miejscowości, rok urodzenia, wiadomość.

Lista Strat - Verlustliste

 

Straty k. k. LIR. Nr. 32. - wyciąg z list K. u. k. Kriegsministerium z lat 1914-1918

 

 

Za zupełność i dokładność przedruku list strat Ministerstwo wojny nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności.

 

Pouczenie.

1. Zapytania o pobycie i o zranieniu albo chorobie osób zranionych, względnie zasłabłych należy wystosować zapomocą drukowanych podwójnych kartek korespondencyjnych albo telegraficznie (za dołączeniem zwrotnego portoryum) do biura wywiadowczego Austryackiego Towarzystwa czerwonego krzyża we Wiedniu albo do biura wywiadowczego Węgierskiego Towarzystwa czerwonego krzyża w Budapeszcie.

2. Dzień i miejsce pogrzebu zmarłych poda do wiadomości przynależny duszpasterz (prowadzący metryki).

 

 

Skrócenia.

 

 

Für Bezeichnung der Charge.

 

Inft.

Infanterist

Tamb.

Tambour

Kdt.

Kadett

Jäg.

Jäger

Gefr.

Gefreiter

Fähnr.

Fähnrich

Drag.

Dragoner

Patrf.

Patrouilleführer

Lt.

Leutnant

Ul.

Ulane

Vorm.

Vormeister

Oblt.

Oberleutnant

Hus.

Husar

Fahrvorm.

Fahrvormeister

Hptm.

Hauptmann

Kan.

Kanonier

Korp.

Korporal

Rittm.

Rittmeister

Fahrkan.

Fahrkanonier

Unterjäg.

Unterjäger

Mjr.

Major

Fahrsold.

Fahrsoldat

Zugsf.

Zugsführer

Obstl.

Oberstleutnant

Pion.

Pionier

Feldw.

Feldwebel

Obst.

Oberst

Sapp.

Sappeur

Oberjäg.

Oberjäger

GM.

Generalmajor

Trainsold.

Trainsoldat

Fwk.

Feuerwerker

FML.

Feldmarschalleutnant

SanSold.

Sanitätssoldat

Wachtm.

Wachtmeister

FZM.

Feldzeugmeister

ResInft.

Reserve (Infanterist)

Waffenm.

Waffenmeister

GdI.

General der Infanterie

ErsRes.

Ersatzreservist

RUOff.

Rechnungsunteroffizie

GdK.

General der Kavallerie

EinjFreiw.

Einjähri Freiwilliger

Kdt. Asp.

Kadettenaspirant

Adj.

Adjutant

Horn.

Hornist

i. d. Res.

in der Reserve

 

 

 

 

Für Bezeichnung der Truppenkörper.

 

IR.

Infanterieregiment

MunK.

Munitionskolonne

FJB.

Feldjägerbataillon

VerpflK.

Verpflegskolonne

TJR.

Regiment d. Tiroler Kaiserjäger

KMar.

Kriegsmarine

DR.

Dragonerregiment

Schw.

Schwere

HR.

Husarenregiment

Reit.

Reitende

UR.

Ulanenregiment

SanAnst.

Sanitätsanstalt

FKR.

Feldkanonenregiment

k. k. LIR.

k. k. Landwehrinfanterieregiment

FHR.

Feldhaubitzregiment

k. k. LUR.

k. k. Landwehrulanenregiment

GAR.

Gebirgsartillerieregiment

LdschR.

Landesschützenregiment

FstAR.

Festungsartillerieregiment

k. k. LFKD.

k. k. Landwehrfeldkanonendivision

FstAB.

Festungsartilleriebataillon

k. k. LFHD.

k. k. Landwehrfeldhaubitzdivision

PionB.

Pionierbataillon

k. k. Lst.

k. k. Landsturm

SappB.

Sappeurbataillon

k. u. LIR.

k. u. Landwehrinfanterieregiment

TrainDiv.

Traindivision

k. u. LHR.

k. u. Landwehrhusarenregiment

EisenbR.

Eisenbahnregiment

k. u. LFKR.

k. u. Landwehrfeldkanonenregiment

TelR.

Telegraphenregiment

k. u. LFHR.

k. u. Landwehrfeldhaubitzregiment

Inf.

Infanterie

k. u. Lst.

k. u. Landsturm

Baon(s)

Bataillon(s)

k. k. (k. u.) Gend.

k. k. (k. u.) Gendarmerie

Brig.

Brigade

Div.

Division

 

 

Für Bezeichnung der Unterabteilung.

 

Komp.

Kompagnie

HbBatt.

Haubitzbatterie

Esk.

Eskadron

Marschkomp.

Marschkompagnie

Batt.

Batterie

MGA.

Maschinengewehrabteilung

KnBatt.

Kanonenbatterie

RgtsStb.

Regimentsstab

 

verw.

verwundet

kriegsgef.

kriegsgefangen

 

 

Porządek dat.

 

Imię i nazwisko, stopień wojskowy, oddział wojska, poddział, posiada prawo swojszczyzny w kraju, powiecie, w miejscowości, rok urodzenia, wiadomość.

Verlustliste Nr. 18.

1914-09-29

 

Offiziere.

 

Chromcewicz Johann, Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Umarł. (Laut Meldung des Rgt. Heißt er „Stefan“.)

Ehrlich Philipp, Dr. techn., Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Haid Moritz, Dr. jur., Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Hauptmann Emil, Leutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Heřmann Johann, Oberleutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Zraniony.

Heyd Kamilo, Fähnrich , K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Hindels Arnold, Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Hulcš Theodor, Oberleutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Zraniony.

Knirsch Heinrich, Hauptmann, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Konečny Ludwig, Hauptmann, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Kosch Franz, Oberleutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kruk Eusebius, Oberleutnant Baons. Adj., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Lermer Julius, Hauptmann, , K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Loneck Eduard v., Hauptmann, , K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Umarł.

Matus Adalbert, Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Umarł.

Michaliček Johann, Oberleutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Michalski Janusch, Fähnrich i. d. Res. , K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Schreier Emil, Leutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 10. Komp., Zraniony.

Slavik Gottlieb, Leutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Syré August, Hauptmann, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Vukits Johann, Oberleutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Wahle Norbert, Leutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Winternitz Paul, Leutnant i. d. Res., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Zipser Heinrich, Leutnant, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

 

Mannschaft.

 

Adamczyk Franz, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Antończyk Stefan, Ersatzinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Baca Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Zraniony.

Baczkowski Josef, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Balon Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Feldkomp., Zraniony.

Banek Josef, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Bara Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Baran Michel, Korporal Tit. Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Baran Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Zraniony.

Basista Stanislaus, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Bawiec Andreas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Belniak Johann, Reservekorporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Berkelhammer Leib, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Umarł.

Bielecki Filip, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Biedak Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Umarł.

Białek Ladislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Umarł.

Biesiadski Bronislaus, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Bielecki Karl, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Blocha Valentin, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Bobak Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Bogusz Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Bogusz Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Bojda Karl, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Bonar Josef, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Borent Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Zraniony.

Bratko Josef, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Bryg Adalbert, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Bryl Peter, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Bryndal Ignaz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Bryniczka Karl, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Umarł.

Brzęczek Sebastian, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Budcik Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Bukowski Andreas, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 10. Komp., Umarł.

Bulanda Stanislaus, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Umarł.

Burzawa Josef, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Cebula Franz, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Chmielak Franz, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Chorowski Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Chrobak Ignaz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Chudyba Johann, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Cichoń Stanislaus, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Cichoń Stefan, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Cnota Paul, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Umarł.

Čubik Franz, Reservekorporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Cup Franz, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Curus Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Curyło Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Ćwikła Ladislaus, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Umarł.

Cyga Stanislaus, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Cyrek Thomas, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Czabański Ladislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Czernek Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Czyżykiewicz Josef, Reservegefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Umarł.

Delekta Ladislaus, Gefreiter Tit. Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Długopolski Michael, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Dobek Franz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Drag Felix, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Drozd Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Drzyzga Johann, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Dudziak Theodor, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Dulian Anton, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Umarł.

Duola Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Dutkanycz Kasimir, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Dziedzicz Karl, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Dziekan Jakób, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Zraniony.

Ferenz Felix, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Filias Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Flabowicz Konstantin, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony. (Kann auch Flakowicz heißen.)

Flakowicz Konstantin, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony. (Kann auch Flabowicz heißen.)

Fleischmann Wenzel, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Flig Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Umarł.

Forystek Valentin, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Frysztak Blasius, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Feldkomp., Zraniony.

Fryz Johann, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Fulara Stanislaus, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Umarł.

Fura Michael, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Umarł.

Furtak Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Gacek Andreas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Gajér, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Umarł. (Taufname unleserlich.)

Gałek Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Galica Johann, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Gańdur Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Garucarz Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Gawlak Andreas, Reservegefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Gazda Ladislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Gibes Ladislaus, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Glista Josef, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Gmyr Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Gniecki Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Gnutek, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Gogola Ignatz, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Umarł.

Goldmann Maximilian, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Gołębiowski Karl, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Goleń Johann, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Umarł.

Golonka Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Zraniony.

Gorka Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Goryczka Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Gondek Adalbert, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Graniczny Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Zraniony.

Grohot Anton, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Gruszecki Franz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Gryboś Dominik, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Gryga Anton, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Grys Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Zraniony.

Gryzło Ladislaus, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 10. Komp., Zraniony.

Gurga Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Gwóźdź Josef, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Feldkomp., Zraniony.

Harabasz Peter, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Feldkomp., Zraniony.

Hmura Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Zraniony.

Hołyst Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Umarł.

Horbut Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Jabłoński Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Jagoda Vinzenz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Jamrowicz Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Janik Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Umarł.

Janusz Johann, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Jarosz Markus, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Jarzębiński Anton, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Jasicki Franz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Jasiński Franz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Umarł.

Jonasek Kasimir, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Jucha Andreas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kądziolka Michael, Gefreiter Tit. Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Kałużny Johann, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Kamieńsky Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Kamiński Julius, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Kamiński Ludwig, Reservegefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Kamysz Franz, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kania Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Kapcia Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Kapun Anton, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Karyta Ladislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Kawa Jakob, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Kawalec Peter, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Kedroń Jakob, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Kenysa, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Kiemal Thomas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Kiełbasa Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kiełbasa Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kier Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Kijowski Vinzenz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kita Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Klecki Stanislaus, Gefreiter Tit. Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Klich Andreas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Klimek Franz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Koczuba Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Kołdosz Adalbert, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Kolodzcy Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Konieczny Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Konieczny Thomas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Koper Martin, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Korbut Ludwig, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Korynia Johann, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kosela Jakob, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Kosiaty Vinzenz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Kossar Georg, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Kostik Nestor, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Kotra Adalbert, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Kowacz Franz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Kowalczyk Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Kowalczyk Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Kowalik Eduard, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Koza Franz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Umarł.

Kozubski Karl, Einj. Freiw., K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Umarł.

Kranz Aron, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Krawczyk Blasius, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Krawczyk Paul, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Kręziel Andreas, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Krok Leopold, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Krokosz Stanislaus, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Król Josef, Reservekorporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Król Laurenz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Krzeptowski Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 10. Komp., Zraniony.

Krzyscák Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Kucia Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Kuczek Johann, Zugsführer Tit. Feldwebel, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Kukla Franz, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Kulig Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Kuta Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Kutyba Ladislaus, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Kuziel Anton, Reservekorporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Kwapil Bretislaus, Reservekorporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Kwapniewski Witold, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Kwiecien Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Łasny Dominik, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Lata Heinrich, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Lepucki Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Lerner Simon, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Lesmak Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Leśniak Adalbert, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Lisovski Maryan, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Litawa Michael, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Łojas Andreas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Ludwig Alfred, Stabsfeldwebel, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Luszczek Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Magiera Josef, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Majewski Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Malinonski Johann, Infanterist Tit. Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Maludy Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Marek Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Marks Andreas, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Marmoń Thomas, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Mazanek Ludwig, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Mazur Peter, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Mandrigol Franz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Michalek Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Michalski Franz, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Miętus Klemens, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Mikołajczyk Matias, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Minorczyk Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Mire r. Gruszow, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Zraniony.

Mółka Johann, Reservekorporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Molo Franz, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Mordarski Eugen, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Mróz Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Mrugoła Josef, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Mygdal Anton, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Mucha Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Musial Paul, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Musial Peter, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Najdała Stanislaus, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Najdnik Mathias, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Naleśnyk Dimitr, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Niednelski Andreas, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Niejadlik Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Niemiec Ignaz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Niemiec Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Niewola Mathias, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Komp., Zraniony.

Niziolek Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Nosat Franz, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Nowak Ladislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 5. Komp., Zraniony.

Nowak Mathias, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Oicik Jakob, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Umarł.

Onuszczak Dominik, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Feldkomp., Zraniony.

Ojczyk Franz, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Oracz Anton, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Oracz Martin, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 11. Komp., Zraniony.

Osuch Johann, Infanterist Tit. Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Komp., Zraniony.

Pajor Michael, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 3. Feldkomp., Umarł.

Pałka Johann, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Umarł.

Paluta Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Zraniony.

Panck Ignaz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony. (Kann auch Pauck heißen.)

Papuga Adalbert, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Feldkomp., Zraniony.

Pasek Martin, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 2. Feldkomp., Umarł.

Pasiut Stanislaus, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Pauck Ignaz, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony. (Kann auch Panck heißen.)

Pawula Johann, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Peca Josef, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Piekarz Johann, Zugsführer, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Piekarczyk Simon, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Pietras Adalbert, Gefreiter, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 1. Komp., Zraniony.

Pietryga Franz, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 6. Komp., Zraniony.

Płaza Adam, Feldwebel, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Płocic, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 7. Komp., Zraniony.

Polak Emil, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 8. Komp., Zraniony.

Polański Peter, Infanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 12. Komp., Zraniony.

Poradowski Johann, Reserveinfanterist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Porebski Johann, Ersatzreservist, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 9. Komp., Zraniony.

Postulka Adolf, Korporal, K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32, 4. Komp., Zraniony.