Kappenabzeichen MIT GOTT FÜR KAISER UND VATERLAND 1914-1916 LIR 32

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment Neu-Sandec Nr. 32

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment

Neu-Sandec Nr. 32

Kappenabzeichen MIT GOTT FÜR KAISER UND VATERLAND 1914-1916 Schützen Regiment 32

Cesarsko Królewski 32 Pułk Obrony Krajowej Nowy Sącz

Stosowane nazewnictwo i skróty

 

 

Językiem służbowym w armii Austro-Węgierskiej był język niemiecki. Oczywiście dla większości ludności miejscowej i rekruta z niej branego językiem codziennym był język polski. Stąd w oficjalnej nomenklaturze nazewnictwo dla Pułku funkcjonowało głównie w języku niemieckim  i w mniejszym stopniu w języku polskim. Dodatkowo w użyciu było stosowane wiele różnych skrótów, a gdy dodamy do tego zmianę nazw pułków obrony krajowej w kwietniu 1917 na pułki strzelców to dla określenia tego samego oddziału otrzymujemy mnogość nazw.

 

Na wstępie należy wyjaśnić znaczenie poniższych wyrażeń:

Cesarski i królewski (niem. kaiserlich und königlich) w skrócie c i k (niem. k.u.k., używano również skrótu kuk).
Cesarsko królewski (niem. kaiserlich-königlich) w skrócie c. k. (niem. k.k., używano również skrótu kk).
Królewski węgierski (niem. königlich ungarisch; węg. magyar királyi) w skrócie węgierskim m.k. (niem. k.u., używano również skrótu ku).

 

Powyższe wynika z tego, że władca monarchii naddunajskiej był cesarzem Austrii i jednocześnie królem Węgier.

 

Siły zbrojne Austro-Węgier podzielone były na wojska:


wspólne czyli Cesarskie i Królewskie (c i k; k.u.k.)
austriackie czyli Cesarsko Królewskie (ck; k.k.)
węgierskie czyli Królewskie Wegierskie (m.k.; k.u.).

 

32 Pułk Obrony Krajowej należał do sił zbrojnych austriackich czyli był to pułk Cesarsko Królewski.

 

Nazewnictwo*

 

Język niemiecki

 

Landwehr:

 

K. k. L. J. R. Nr. 32
K. k. Land. Inf. Rgt. 32
K. k. Land. Inf. Rgt. 32.
K. k. Landw.-Inft.-Rgmt. Neusandez Nr.32
K. K. LANDWEHR INFANTERIE REGIMENT NEUSANDEZ Nr. 32
K. k. Landwehrinfanterieregiment  Neusandez Nr. 32.
K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment Neu-Sandec Nr. 32
K. k. Landwehrinfanterieregiment Neu-Sandec Nr. 32.
K. k. Landwehrinfanterieregiment Neusandez No. 32.
K. K. LANDWEHRINFANTERIEREGIMENT NEUSANDEZ Nr. 32
K. k. Ldw. Inf. Rgt. Nr. 32
K. k. Ldw. Inft. Rgt. 32.
K. k. Ldw.-Infrgt. Neusandez Nr. 32
K. K. LIR. 32.
K. K. LIR. NEUSANDEZ Nr. 32
K. k. LIR. No 32
K. k. LIR. Nr. 32
k. k. Lw. IR. Nr. 32
L. 32.
L.32.
Landw. Inf. Reg. Neu-Sandec Nr. 32.
Landwehr-Infanterie-Regiment Neu-Sandec Nr. 32.
Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 32
Ldw. I.R. Nr.32

L. I. R. Nr. 32
LIR 32
Lir 32
Lir 32.
Lir. 32
32. Landwehrinfanterieregiment Neusandez

 

Schützen:

 

k. k. SchR. Nr. 32
K. k. Schützen Infanterie Regiment No. 32
k. k. Schützen-Regiment Nr. 32
K. k. Schützenregiment Nr. 32
Sch. 32
Sch. R. 32.
Sch.R.Nr.32 (Kriegsarchiv)
Schützenregiment Nr. 32

 

 

Język polski

 

Obrona Krajowa:

 

Cesarsko królewski 32 Pułk Piechoty Obrony Krajowej
32 p. p. obrony kraj
32 pułk obr. Kraj.
32. pp. obr. kr.

 

Strzelcy:

 

C. K. PUŁK STRZELCÓW Nr. 32
Cesarsko królewski 32 Pułk Strzelców

 

Nazwa miejscowości Nowy Sącz w języku niemieckim była używana w poniższych formach:

 

Neu Sandec

Neu Sandez

Neusandec

Neusandez


 

* - pisownia oryginalna

Copyright © Grzegorz Liberacki All Rights Reserved

Maschinengewehr Schwarzlose M.07/12